Gisteren zijn er door onderzoeker Andrea Winn in de derde fase van haar project Sunshine meer beschuldigingen van wan- en crimineel gedrag naar buiten gebracht door leiders binnen de boeddhistische organisatie Shambhala International. De aftredende Kalaparaad, het hoogste bestuursorgaan van Shambhala International, noemt de publicatie van deze ‘liederlijke en lasterlijke informatie’ volstrekt onverantwoord en ontkent deze beschuldigingen.

Het gaat om nieuwe beschuldigingen van wangedrag door de Sakyong, die al eerder werd beschuldigd van seksueel wangedrag, en misdragingen van vier bestuursleden van Shambhala International. De vier gevallen van seksueel geweld binnen Shambhala International waarover Andrea Winn rapporteert gaan terug tot 1983.

In een van de verslagen beweert een vrouw onder het pseudoniem ‘Ann’ dat Sakyong Mipham, het hoofd van Shambhala, haar tussen 2003 en 2005 herhaaldelijk heeft geprobeerd om onder dwang orale seks met hem te hebben. Ze beschrijft ook verzoeken van Sakyong Mipham om seksuele handelingen te verrichten voor anderen, en druk op haar te hebben uitgeoefend om aanzienlijke financiële bijdragen te leveren.

In een ander verslag beweert een vrouw dat zij is verkracht door een directeur van het Shambhalacentrum. Zij beweert dat zij dat later aan Pema Chödrön, een van de hoogste leraren binnen die organisatie meldde, die naar verluidt de aanklacht verwierp, zeggend “ik geloof je niet”.

Tieners

Twee van de verhalen hebben betrekking op tieners die naar verluidt werden misbruikt door leden van de Shambhalagemeenschap. In één geval was het slachtoffer een 15-jarige jongen die naar verluidt was verkracht door een volwassen Shambhala-lid. Een vrouwelijk lid van de gemeenschap beweert dat ze seksueel werd misbruikt toen ze 18 jaar oud was door een oudere man, een personeelslid, toen ze een Shambhala-programma bijwoonde. In beide gevallen, nadat zij hun ervaringen aan leiders van Shambhala bekend maakten, bood de organisatie naar verluidt bemiddeling aan en wilde de gebeurtenissen niet feitelijk onderzoeken of ter kennis brengen aan de politie. De mannen die beschuldigd werden van dat seksueel geweld bleven gewoon functioneren binnen Shambhala.

Het Boeddhistisch Project Sunshine is een initiatief van leiderschapscoach Andrea Winn om seksueel wangedrag en mishandeling in de Shambhalagemeenschap onder de aandacht te brengen. De beweringen in het rapport zijn onderzocht en beoordeeld door arbeidsrechtadvocaat Carol Merchasin.

Terugtreden Sakyong

In een vorig rapport van Sunshine werden vier beschuldigingen van seksueel wangedrag of seksueel geweld door Sakyong Mipham en vijf beschuldigingen van seksueel geweld door andere leden van de gemeenschap bekendgemaakt. Na het bekend worden van deze beschuldigingen nam de hoogste leiding van Shambhala ontslag en kondigde een onafhankelijk onderzoek aan. Sakyong Mipham trok zich terug als leraar en legde ook andere taken neer totdat het onderzoek is voltooid.

De aftredende leiding van Shambhala zegt In de afgelopen zes maanden duidelijk te hebben gemaakt alle claims van wangedrag uiterst serieus te nemen. ‘We nodigen iedereen met een schadeclaim uit en moedigen hem of haar aan om dergelijke claims in te dienen via een van de drie kanalen die we hebben geopend. Onze focus blijft gericht op de juiste genezing en wederopbouw van onze gemeenschap, vooral nu we deze leiderschapsovergang doormaken’, zegt de raad in een verklaring.

Een van de mogelijkheden is om misdragingen van seksueel geweld of wangedrag door een leraar of leider in de Shambhalagemeenschap rechtstreeks te melden aan de onafhankelijke onderzoeker Selina Bath van het advocatenkantoor Wickwire Holm. Een andere mogelijkheid is deze meldingen te doen aan de onderzoekorganisatie Olive Branch die los van alle partijen staat. De onafhankelijkheid van Batch en Olive Branch wordt door sommigen ter discussie gesteld.

De Kalaparaad zegt teleurgesteld te zijn over de voortdurende pogingen om de integriteit van het onafhankelijke onderzoek van Wickwire Holm en het werk van An Olive Branch in diskrediet te brengen. De raad noemt het neutrale en onafhankelijke organisaties die diensten verlenen aan degenen die zich benadeeld voelen in de boeddhistische gemeenschap.

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Misbruik, Geluk
Tags: , , , , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu