De demissionaire Kalaparaad, het hoogste bestuursorgaan van Shambhala International, heeft aan de driekoppige afdeling financiën van de organisatie gevraagd een overzicht te leveren van de huidige staat van financiën van de organisatie. Het rapport moet uiterlijk 15 augustus klaar zijn en ook een inzicht geven in de organisatiegraad van Shambhala International.

Leden en sangha’s van Shambhala hebben na het bekend worden van het seksueel wangedrag en mogelijk verkrachting door de spirituele leider van Shambhala International, Sakyong Mipham rinpoche gevraagd inzicht te krijgen in de financiële situatie van de organisatie. Onderzoeker Andrea Winn adviseert een deel van het vermogen van Sakyong aan te wenden voor het verrichten van onderzoek naar misstanden binnen Shambhala en het financieren van genoegdoening aan de slachtoffers.

Shambhala is in de eerste plaats een door vrijwilligers gedreven organisatie met gedecentraliseerde, lokale financiële en managementstructuren. Het grootste deel van de inkomsten van Shambhala wordt gegenereerd en beheerd door stadscentra en retraite centra, en een deel ondersteunt ook centrale diensten en het werk van de Sakyong in Shambhala. Deze relaties en geldstromen worden in het rapport dat in augustus verschijnt toegelicht.

Vastgoed verkopen

Directeur financiën Ryan Lucas Watson: ‘Vanaf begin 2018 ontstonden er financiële kwesties op veel gebieden binnen Shambhala. Het nieuws van de afgelopen weken heeft deze uitdagingen nog verscherpt. Desondanks blijft ons onderliggende financiële en organisatorische model solide. De demissionaire Kalaparaad was reeds begonnen met het oplossen van een aantal van deze problemen voordat zij aftrad. Er wordt bezuinigd op de begroting en vastgoed dat niet langer tot het kernbedrijf behoort wordt gehypothekeerd en moet mogelijk worden verkocht. De opbrengsten zullen worden aangewend voor het afbouwen van de operationele schulden uit het verleden, om een financiële buffer te bieden in deze onzekere tijden en om de financiële situatie voor het aantredende leiderschap te stabiliseren. In overeenstemming hiermee heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de hypotheek op een onroerend goed in Halifax, Nova Scotia, dat in 1986 ruimhartig werd gedoneerd en dat sindsdien onderdak biedt aan het vertaalcomité van Nalanda.’

Shambhala Europa verkeert in financiële problemen doordat er meer geld is uitgegeven dan er binnenkwam. Het kantoor in Berlijn is gesloten en de rem is gezet op personeels- en reiskosten. Een lening moet de problemen op korte termijn oplossen.

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Mahayana, Misbruik, Boeddhisme, Geluk
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk