De leiding van de Nederlandse boeddhistische sangha Maha Karuna Ch’an (MKC) zegt met afschuw kennis te hebben genomen van het ‘uitermate pijnlijke en schokkende nieuws’ over beschuldigingen van seksueel wangedrag door abt Shi Xuecheng van het Longquanklooster in Peking. De man zou over een lange periode boeddhistische nonnen in het klooster tot seksuele handelingen gedwongen hebben. Twee monniken brachten de beschuldigingen aan het licht. Maha Karuna Chan van Ton Lathouwers onderhoudt een uitwisselingsrelatie met het Longquanklooster dat sinds enkele jaren ook een vestiging in Utrecht heeft.

Maha Karuna Chán zegt in een verklaring dat zij geseksualiseerd en/ of intimiderend gedrag en seksueel misbruik te allen tijde afkeurt. Maha Karuna Chán voelt zich verantwoordelijk voor een sfeer, waarin iedereen zich veilig kan voelen. Het onderwerp van seksueel misbruik is urgent en actueel, vanwege schandalen die in de afgelopen jaren bekend zijn geworden waarbij geestelijk leiders van diverse boeddhistische organisaties betrokken zijn geweest.

Ton Lathouwers.

Ton Lathouwers, geestelijk leider, André van der Braak, dharmaopvolger en Elsbeth Wolf, voorzitter MKC en dharmaopvolger: ‘Wij zijn zeer geschokt door het nieuws uit China van, naar het zich laat aanzien, systematisch voorkomend ongewenst gedrag van een monnik en abt, die de dharma op deze wijze misbruikt en misvormt. Indien deze berichten inderdaad juist mochten blijken te zijn, dan vervult ons dit met een diepe afschuw. Wij nemen in dat geval dan ook op de meest krachtige wijze afstand van de onacceptabele gedragingen in kwestie. We hebben grote bewondering voor de moed, die de twee monniken van het Lonquanklooster en de nonnen van het daarmee geaffilieerde vrouwenklooster hebben opgebracht, om het wangedrag van hun eigen overste, tevens de hoogste boeddhistische autoriteit in China, aan de kaak te stellen.

Als deze bevindingen waar zijn, dan nemen we ten stelligste afstand van het gedrag van de abt en wensen hem toe dat hij zijn wangedrag inziet en tot heling kan komen. De Lonquan kloostergemeenschap wensen we toe dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd voor monniken en nonnen, waarin ruimte is voor verwerking, heling en vergeving. De beschuldigde abt is supervisor van het Lonquanklooster in Utrecht, binnenkort volgt een gesprek met de nonnen van het klooster.’

Onderzoek door twee monniken

Twee monniken van het Longquanklooster in Peking, die na een verblijf van tien jaar inmiddels het klooster hebben moeten verlaten, hebben onderzoek uitgevoerd naar beschuldigingen van nonnen van het klooster over seksueel wangedrag van de abt. De monniken hebben hun bevindingen- gebaseerd op berichten van de abt aan de nonnen, vastgelegd in een rapportage van 95 pagina’s, waarin ook verklaringen van de vrouwen zijn opgenomen. De abt is ondervraagd en vervolgens weer vrijgelaten. Het rapport is inmiddels gelekt naar sociale media en veroorzaakte grote verontwaardiging in de Chinese en buitenlandse media. Inmiddels zijn de berichten door de Chinese overheid gecensureerd.

De staatsafdeling religieuze zaken van de Chinese overheid gaat beschuldigingen van seksueel wangedrag door Shi Xuecheng, een van China’s hoogste boeddhistische monniken, en van fraude onderzoeken. De abt wordt beschuldigd van het lastigvallen en het afdwingen van seksuele handelingen door tal van nonnen in het legendarische boeddhistische onderwijscentrum in Peking. Xuecheng en het klooster ontkennen de beschuldigingen, waaronder ook claims van verduistering. Het is onbekend of de abt hangende het onderzoek zijn functies vervult.

Klokkenluider en monnik Shi Xianqi zei tegen het persbureau The Associated Press dat hij en de andere klokkenluider Shi Xianjia uit het klooster zijn gezet en meewerken aan het overheidsonderzoek. Het lijkt er op dat de #MeToo beweging ook in China vaste grond aan de voet krijgt. Behalve Xuecheng, die de Boeddhistische Federatie van China leidt en lid is van het Nationale Volkscongres, het ‘parlement’ van China, zijn ook bekende hoogleraren en medewerkers van universiteiten online beschuldigd en aan een onderzoek onderworpen, waarbij ten minste één van hen is ontslagen. Steeds meer vrouwen in China spreken zich uit over het seksueel wangedrag en trekken zich niets aan van censuur en vergeldingsmaatregelen die op dit soort uitingen staan.

Bekende charismatische monnik

Het getuigt van grote moed van de twee klokkenluiders om de beschuldigingen van misdragingen door Xuecheng (51) openbaar te maken. De man is een machtige, bekende religieuze figuur in China, schrijver van een groot aantal boeken en dagelijkse blogberichten op social media. China telt ongeveer 250 miljoen boeddhisten en talloze aanhangers van volksreligies die boeddhistische elementen bevatten. Het meer dan duizend jaar oude Longquanklooster in Peking staat tegenwoordig bekend vanwege het onderdak bieden aan hightech zakenlui en hoogbegaafde afgestudeerden aan universtieten die er massaal dagen – of jaren – doorbrengen om zich geestelijk terug te trekken en een boeddhistische studie te volgen.

De twee klokkenluiders zijn uit die wereld afkomstig. Ze hebben beiden een doctoraat in de technische wetenschappen en verblijven al meer dan tien jaar in het klooster. Ze verzamelden schermafbeeldingen van tekstberichten en verslagen van vrouwen waarin duidelijk werd dat Xuecheng de nonnen dwong seks met hem te hebben. De abt is zo machtig en ogenschijnlijk onaantastbaar dat alleen een ingrijpen van de overheid de nonnen kan beschermen. Het is overigens onduidelijk of ook de politie de beschuldigingen van seksueel wangedrag en verduistering zal onderzoeken.

 

 

Categorieën: Nieuws, Chinees boeddhisme, Boeddhisme, Zen
Tags: , , , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk