Enkele tientallen sanghaleden van de boeddhistische organisatie Tegen de stroom hebben de afgelopen week de bijeenkomsten in Nijmegen/Arnhem en Rotterdam bezocht om er onderling te praten over het aftreden van hun leraar Frank Uyttebroeck. De Amerikaanse moederorganisatie Against the stream (ATS) ontnam Uyttebroeck twee weken geleden het leraarschap na de uitkomst van een onderzoek wegens klachten over seksueel wangedrag.

In januari 2017 ontving de Amerikaanse organisatie talrijke klachten van vrouwelijke studenten over het gedrag van Uyttebroeck. Na onderzoek kwam een patroon van seksueel wangedrag aan het licht. Zo maakte ATS onlangs bekend. De aan Against the stream gelieerde Nederlandse Dharma Punx organiseerde de bijeenkomsten in Rotterdam en Nijmegen/Arnhem om mensen de gelegenheid te geven te praten over het aftreden van Uyttebroeck. Inhoudelijk kregen de deelnemers geen verdere informatie over wat zich tussen Uyttebroeck en de studenten heeft afgespeeld en worden ze verwezen naar ATS als ze daar behoefte aan hebben, zegt Bay Hagebeek van Dharma Punx, die bij beide bijeenkomsten aanwezig was. Uyttebroeck was zelf niet aanwezig op de bijeenkomsten, hij was niet uitgenodigd.  In een eerdere reactie op de berichtgeving in het BD zei hij mogelijk te zijner tijd met een verklaring te zullen komen.

Frank Uyttebroeck is, in de rol van leraar van ATS, in het verleden een aantal keren op bezoek geweest bij Dharma Punx Nijmegen/Arnhem. Dit contact is volgens de organisatie al sinds een tijd verbroken omdat Frank in 2017 zijn leraarschap neerlegde. Twee weken geleden maakte ATS bekend dat vrouwelijke studenten zich hadden beklaagd over Uyttebroeck en stelde de ATS een onderzoek in. Dharma Punx Nijmegen/Arnhem steunt het gevolgde beleid van Against the Stream om hem het leraarschap te ontnemen en neemt blijvend afstand van Frank Uyttebroeck.

Noah Levine (l) oprichter van Against the stream en Frank Uyttebroeck.

Sommige van deze gevallen van seksueel wangedrag vonden volgens ATS plaats in de New Life Foundation in Thailand, waar Uyttebroeck als meditatieleraar en vertegenwoordiger van ATS werkte. Maar ook in Nederland klaagden vrouwen over zijn gedrag en seksuele toenaderingspogingen. Uyttebroeck was jarenlang de leraar binnen de Rotterdamse sangha van Tegen de stroom in. Vorig jaar werd het stil rond hem, de site van Tegen de stroom Rotterdam verdween na jaren van het net.

ATS biedt slachtoffers van deze ex-leraar via haar site ondersteuning aan. Ook Uyttebroeck kreeg volgens ATS begeleiding aangeboden, om een proces van genezing en verzoening te volgen. De ex-leraar koos daar niet voor. Het bestuur van ATS heeft daarop Uyttebroeck gevraagd een brief te schrijven aan zijn sangha en uit te leggen wat er gebeurd is. Dat deed hij maar veel mensen vonden de inhoud vaag en onbegrijpelijk en bleven met veel vragen zitten, zegt de organisatie.

ATS benadrukt dat de rol van een leraar binnen de Thaise woudtraditie belangrijk is. De boeddhistische leer wordt doorgegeven van leraar op student. De organisatie zelf kreeg de mogelijkheid van overdracht aangereikt door de boeddhistische leraar Jack Kornfield. Leraren worden geacht zich te houden aan de ethische regels zoals die binnen ATS zijn vastgelegd. De organisatie noemt het voor alle betrokkenen een moeizaam proces.

In het verleden was Uyttebroeck betrokken bij onderzoeken naar misstanden met leraren binnen de boeddhistische gemeenschap. In een uitzending van de NOS vertelde hij over dc theravadaleraar Mettavihari die zijn seksueel misbruik onder andere pleegde in het tempel in Waalwijk. Uyttebroeck wierp zich toen op als vertrouwenspersoon/begeleider van slachtoffers in de tempel. Hij beschuldigde vijf boeddhistische leraren van seksueel wangedrag, zonder hun namen te noemen.

Categorieën: Nieuws, Theravada
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk