Het onderzoek naar de juistheid van meldingen over seksueel wangedrag door de oprichter en leraar van het Amerikaanse meditatiecentrum Against the stream (ATS) Noah Levine is nog steeds niet afgerond. In een bericht van 18 april meldde het STA-bestuur te verwachten dat het onderzoek in drie of vier weken klaar zou zijn. Gisteren maakte het bestuur bekend dat de uitslag van het onderzoek nog op zich laat wachten. Om het onderzoek niet te frustreren en uit respect voor alle betrokken verstrekt het bestuur verder geen informatie.

ATS heeft een onafhankelijke expert ingeschakeld om de beschuldigingen van seksueel wangedrag door Levine te onderzoeken. Ook de politie van Los Angeles, waar ATS is gevestigd, onderzoekt de beschuldigingen maar die resultaten moeten nog worden vrijgegeven. Levine heeft tot de uitslag van het onderzoek door ATS bekend is zijn taken als lid van de raad van bestuur en leraar neergelegd.

Frank Uyttebroeck (r) en Noah Levine, in centrum De Roos, december 2015, foto Arjan Schrier.

Het is het tweede geval van beschuldigingen van seksueel wangedrag met toonaangevende leraren binnen deze organisatie in korte tijd. In februari dit jaar werd bekend dat van de Nederlandse ATS-leraar Frank Uyttebroeck door ATS de lerarenbevoegdheid is ingetrokken na talrijke klachten van vrouwelijke studenten in januari 2017. Na onderzoek kwam volgens de organisatie een patroon van seksueel wangedrag aan het licht. Levine is een van de toonaangevende jongere generatie boeddhistische leraren in de VS en de auteur van bestsellers zoals Against the Stream, Dharma Punx en Refuge Recovery.

Onderwijsactiviteiten opgeschort

In maart 2018 maakte het ATS-bestuur bekend dat het meldingen heeft ontvangen van seksueel wangedrag door Noah Levine en dat die nader onderzoek vereisen. ‘Tijdens het onderzoeksproces zijn we verplicht om Noah’s onderwijsactiviteiten met Against the Stream en zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur op te schorten,’ deelt het bestuur mee.

Op 30 maart ontkent Noah Levine in een bericht aan ATS en betrokkenen de beschuldiging van seksueel wangedrag.

‘Onlangs is er een brief verzonden aan leden van onze gemeenschap en aan niet nader genoemde ontvangers. De brief bevat een bewering van een derde partij over een vrouw die ik heb ontmoet en die blijkbaar heeft beweerd dat een deel van ons consensueel contact op de een of andere manier buiten-consensueel was. Dit is nooit gebeurd. Al onze interacties waren wederkerig met duidelijke en open communicatie. De breedte en helderheid van onze gesprekken maakt deze beschuldiging des te verrassender voor mij en degenen die mij kennen.

Ik heb mij ter beschikking gesteld van alle betrokken partijen om de kwestie te bespreken – niet alleen om de beschuldiging te ontkennen, maar om ervoor te zorgen dat elke zorg, elk vraagstuk en elk feit open en eerlijk wordt behandeld.’

Vertrouwen

Leiding en betrokkenen van de Refuge Recovery Treatment Centers reageren op 3 april op de beschuldigingen in een poging eventuele onrust bij cliënten weg te nemen.

‘Wij zijn op de hoogte van beschuldigingen aan het adres van onze oprichter, Noah Levine. De aantijgingen hebben betrekking op een persoonlijke relatie buiten de centra. Noah beweert dat de beschuldigingen niet waar zijn.

Deze situatie is schrijnend en moeilijk voor alle betrokkenen. Wij willen dat u weet dat de topprioriteit van onze centra de veiligheid en absolute betrokkenheid bij de zorg voor onze cliënten, hun herstel en onze hele behandelgemeenschap is.’

Gewond

De lengte en aard van het onderzoek zorgt voor onrust in de ATS-gemeenschap. En die onzekerheid heeft de gemeenschap verwond, zegt Josh Korda, de leidende leraar van de New Yorkse tak van Levine’s Dharma Punx groep en al 17 jaar een student van Levine.

“Er waren mensen die meteen tot de conclusie kwamen dat dit een soort heksenjacht was, wat voor mij een hele slechte manier van denken is. Sommige mensen voelden zich bedreigd dat een leraar die ze bewonderden plotseling kon worden ontheven van zijn onderwijstaken,’ vertelde Korda aan Tricycle. “Andere mensen namen een extreem tegenstandpunt in, dat het verkeerd was van Noah was om zelfs maar de beschuldigingen te ontkennen. Maar de grote meerderheid zat er ergens tussenin; ze waren heel kalm en zeiden eigenlijk alleen maar dat het echt pijn deed.’

Ethische codes

De beslissing van de raad van bestuur van ATS om Levine te schorsen is -waarschijnlijk- gebaseerd op de ethische codes die de organisatie voor leraren hanteert.

‘Als leraren erkennen we dat een geïntegreerd geestelijk leven berust op onze weloverwogen en zorgzame relatie met het leven om ons heen. We erkennen dat we zonder de steun van kloostergeloften en traditionele gebruiken behoefte hebben aan duidelijke richtlijnen voor leken. In overeenstemming met dit inzicht en in het belang van onszelf en de gemeenschap in het algemeen, komen wij, als lekenleraren, overeen om de vijf lekentrainingsvoorschriften na te leven. Bovendien hebben we het bereik van deze vijf leefregels specifiek uitgebreid om ze expliciet toepasselijk te maken voor onze rol als dharmaleraar in onze specifieke culturele omgeving. De leraren van Against the Stream Buddhist Meditation Society hebben daarom ingestemd met de volgende richtlijnen:

1) We undertake the precept of refraining from killing.

2) We undertake the precept of refraining from stealing.

3) We undertake the precept of refraining from sexual misconduct.

We komen overeen te voorkomen dat we door seksualiteit schade creëren en dat we seksuele uitbuiting of relaties van seksuele aard vermijden die buiten de grenzen vallen van de relatie die we met een ander zijn aangegaan of waarbij een ander betrokken is die met een ander een gelofte heeft afgelegd. Leraren met geloften van celibaat zullen leven volgens hun geloften. Leraren in geëngageerde relaties zullen hun geloften nakomen en zich onthouden van overspel. Alle leerkrachten komen overeen om hun pedagogische rol niet te gebruiken om hun gezag en positie te gebruiken om een seksuele relatie met een student aan te gaan. We erkennen dat een gezonde relatie met een oud-student mogelijk kan zijn, maar dat grote zorg en gevoeligheid nodig zijn. We zijn het erover eens dat in dit geval de volgende richtlijnen cruciaal zijn. a) Een seksuele relatie is nooit geschikt tussen leraren en studenten. b) Tijdens retraites of formeel onderwijs, is elke intimatie van toekomstige student-leraar romantische of seksuele relatie ongepast. c) Als interesse in een echte en toegewijde relatie zich ontwikkelt na verloop van tijd tussen een enkele leraar en een student, moet de student-leraar relatie duidelijk en bewust zijn geëindigd voor elke verdere ontwikkeling in de richting van een romantische relatie. Een dergelijke relatie moet met terughoudendheid en gevoeligheid worden benaderd – en mag in geen geval onmiddellijk na de terugtrekking plaatsvinden. Een minimumperiode van drie maanden of langer vanaf het laatste formele onderwijs tussen hen, en een duidelijk inzicht van beide partijen dat de student-leraar relatie is beëindigd, moet gepaard gaan met een bewuste verbintenis om een relatie aan te gaan die geen schade toebrengt aan een van beide partijen.

4) We undertake the precept of refraining from false speech.

We komen overeen te spreken wat waar en nuttig is en ons te onthouden van roddels in onze gemeenschap. We komen overeen in vertrouwen te houden wat ons uitdrukkelijk in vertrouwen wordt verteld. We komen overeen om bewuste en duidelijke communicatie te cultiveren, en om de kwaliteit van liefdevolle vriendelijkheid en eerlijkheid te cultiveren als de basis van ons spreken.

5) We undertake the precept of refraining from intoxicants that cause heedlessness or loss of awareness.

Categorieën: Nieuws, Boeddhisme, Theravada
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk