Bijna negen op de tien volwassenen in Nederland zeggen gelukkig te zijn en 3 procent ongelukkig. Het percentage dat gelukkig is, is sinds 2013 stabiel. Werkenden zijn vaker gelukkig dan uitkeringsontvangers. Dit maakt het CBS bekend op de internationale dag van het geluk.

Het onderzoek is gebaseerd op de Enquête sociale samenhang en welzijn, die in 2017 is gehouden en waaraan ruim zevenduizend mensen hebben meegedaan. Zij gaven op een schaal van 1 tot en met 10 aan hoe gelukkig zij waren. Bij een score van 7 of hoger spreken we van ‘gelukkig’, bij een score van 5 of 6 is dat ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’ en bij scores van 1 tot en met 4 is dat ‘ongelukkig’.

Gezondheid, relaties, werk

Mannen en vrouwen rapporteerden in 2017 even vaak dat zij gelukkig waren, evenals jongeren en ouderen. Personen met een Nederlandse achtergrond zijn vaker gelukkig dan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Personen met een westerse migratieachtergrond zijn even vaak gelukkig als personen met een Nederlandse achtergrond. Hoogopgeleiden zijn vaker gelukkig dan laagopgeleiden. Uit CBS-onderzoek blijkt dat vooral een goede gezondheid en sociale relaties sterk gerelateerd zijn aan geluk. Daarnaast is het hebben van werk belangrijk. Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld of het hebben van werk iemand gelukkig maakt, of gelukkige mensen vaker werk hebben, of dat beide het gevolg zijn van andere factoren. Mogelijk zijn alle drie beweringen waar.

Iets meer dan 9 op de 10 mensen met betaald werk voelden zich gelukkig, van de uitkeringsontvangers iets minder dan twee derde.. Dat uitkeringsontvangers minder vaak gelukkig zijn dan werkenden, hangt samen met hun gezondheid, hun financiën en hun dagelijkse bezigheden. Binnen de groep uitkeringsontvangers zijn er grote verschillen in ervaren geluk. Van de arbeidsongeschikten zegt 59 procent gelukkig te zijn, van de werklozen 82 procent. Dit hangt samen met het gegeven dat de eerste groep een minder goede gezondheid heeft.

Bron CBS.

Categorieën: Gezondheid, Geluk
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Negen op de tien Nederlanders noemt zichzelf gelukkig

  1. WAM van Loenen schreef:

    Bijzonder altijd om te lezen dat onderzoek uitwijst dat bijna iedere Nederlander zich gelukkig voelt, en dat terwijl de psycholoog/psychiater wachtkamers vol zitten en er wachtlijsten zijn. Is dat door die maar 3% ongelukkigen? Ik ben heel benieuwd naar de aard van de onderzoeksvragen door het CBS gesteld.

  2. nic schrijver schreef:

    Misschien is iemand juist gelukkig omdat de psycholoog of psychiater er is !