Tibet moet weer een volwaardig en menswaardig land worden. Dat is de kern van de activiteiten van International Campaign for Tibet (ICT). En daar moet dringend meer aandacht voor komen.

De bescherming van de Tibetaanse cultuur en identiteit is een van de kerntaken van de organisatie. “En dat is zeker nu hard nodig, omdat China Tibet meedogenloos in de greep houdt.”, stelt directeur Tsering Jampa. Bovendien krijgt Tibet bar weinig aandacht in de westerse media en van politici, voegt ze eraan toe. “Tibet moet hoger op de agenda komen te staan”.

Onderdrukking

De situatie van Tibet is niet menswaardig. Het land wordt bezet en onderdrukt door China. Tibet is altijd onafhankelijk en nooit een onderdeel van China geweest, een gegeven dat niet acceptabel is voor China. China heeft dan ook geen enkele legitimiteit in Tibet. Ook diverse onderzoeken bevestigen dit. “Tibet is, na Noord-Korea, een van de minst toegankelijke landen ter wereld”, zegt Jampa.

De rol van China is niet te onderschatten. Die oefent druk op Tibet uit op allerlei manieren. Die rol wordt steeds groter. En dat gaat volgens Jampa heel subtiel. ”Met onze organisatie willen we meer druk op China zetten. We willen publiek en politiek mobiliseren.”

Regie

Meer dan stuitend vindt Jampa het dat er vele honderden Tibetanen vast zitten in gevangenissen en China de totale regie over hen wil hebben. “Dat is een grote schending van mensenrechten.” Tibet wordt dankzij ICT onder de aandacht gebracht. En de Tibetanen in Tibet weten dat ICT er voor hen is. “Dat doet hen goed.”
Feit is dat China een dictatuur uitoefent over de zes miljoen Tibetanen in hun eigen land, dat compleet beheerst wordt door China. “Peking wil ons in zijn macht houden.” Een goed voorbeeld vindt Jampa de positie van de Dalai Lama, die al jaren in ballingschap leeft.
“Zo triest. Vooral ook omdat hij, zoals de meeste Tibetanen, boeddhist is en zich enkel geweldloos verzet. Zelfs dat wordt niet geaccepteerd door China. Zijn mond wordt gesnoerd.”

Vlucht als kind

Als kind vluchtte Tsering Jampa met haar ouders vanuit Tibet naar India. Het vluchtverhaal maakte ze zelf bewust mee; als volwassene ging ze met dit thema professioneel aan de slag.

ICT is een internationale organisatie, met o.a. een vestiging in Amsterdam, die in 1999 werd opgericht. ICT is in 1988 in Amerika opgericht en heeft Richard Gere als voorzitter, een goede vriend van de Dalai Lama.
De organisatie in Nederland heeft tienduizenden mensen als achterban en wil het Amerikaans voorbeeld volgen, maar wijkt toch af wat betreft haar effect. Jampa heeft daar een verklaring voor.

“ICT Europa is net zo sterk als de organisatie in Amerika. Maar Tibet speelt hier een minder grote rol dan in Amerika. Dat merk je ook in het politieke debat. Er wordt in het Europees parlement zeker over gesproken. Maar Amerika is wat dit betreft een stuk daadkrachtiger.”

Informeren

Het informeren aan de wereld, politici en stakeholders staat voorop bij ICT. “Mensen moeten weten wat er zich in Tibet afspeelt.”
Tibet krijgt ook de aandacht van andere Tibet organisaties, “maar die zijn klein en hebben vaak minder mogelijkheden als wij”, aldus Jampa.

Een van de speerpunten van ICT onlangs was aandacht vragen voor het land in de Tweede Kamer. “In de China notitie van minister Stef Blok van mei is er met geen woord over gerept. Alsof Tibet niet bestaat. Een schande.”

Tsering Jampa (links achter spreekgestoelte) bij bezoek Dalai Lama in 2014 aan Nederland. Foto BD.

Tibet is blijkbaar ook in de hoofden van beleidsmakers te ver weg voor Europa. Bovendien hebben Europa en China een handelsrelatie die voorop staat. ”Ze hebben elkaar nodig.” Hun handelsrelatie met China speelt volgens Jampa een doorslaggevende rol in het gebrek aan daadkracht richting China. “Wij zijn ook zeker niet tegen handel. Die is belangrijk. Logisch dat die er is. Alleen mag die nooit ten koste van mensenrechten gaan.” Jampa vindt zelfs dat Nederland zich door die handelsrelatie ondergeschikt maakt aan China.

Brussel

Hoe groot is de rol die ICT via Brussel, waar ze tien jaar een vestiging hebben, op de politiek in Europa kunnen uitoefenen? “Ik denk zeker dat wij invloed hebben. Er wordt door ons veel gelobbyd.” Ook binnen de VN-Mensenrechtenraad lobbyt ICT. “We hebben verschillende VN-speciale rapporteurs met wie wij contacten onderhouden. We richten ons op verschillende thema’s zoals vrijheid van meningsuiting, religie en gedwongen verdwijningen”

In de vijfendertig jaar dat Jampa in Nederland woont is er naar haar zeggen politiek veel veranderd. “Uiteindelijk doet Europa steeds minder voor Tibet.”
Jampa denkt dat Tibet uiteindelijk wel een menswaardig bestaan kan opbouwen. “Daarvan ben ik overtuigd. Maar het is wel een kwestie van lange adem. Ik probeer positief en hoopvol te blijven. Ik heb ook geen andere keuze. De waarheid zal zegevieren.”

Omslagfoto: Tsering Jampa bij Chinese ambassade in Den Haag, 2019. Foto ICT.

ICT
Tsering Jampa vluchtte als kind met haar ouders van Tibet naar India.
In 1983 vluchtte ze naar Nederland, en werd later directeur van International Campaign for Tibet. Die organisatie maakt zich sterk voor het behoud van de Tibetaanse cultuur en identiteit en strijdt tegen de overheersing door China.
www. savetibet.nl

Categorieën: Mensenrechten, Interviews, Politiek
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Tsering Jampa van ICT – ‘Uiteindelijk doet Europa te weinig voor Tibet’

  1. Ruud van Bokhoven schreef:

    Minister Stef Blok is het zuivere uithangbord van de Nederlandse cultuur, wetend over Tibet de oogkleppen voor doen en de mond snoeren, bang voor eigen hachje en over andere zaken praten en ondertussen op de knieën gaan en zich als slaaf laten gebruiken. Hoe zou hij reageren als Nederland door China wordt behandeld gelijk aan Tibet.
    Je medemens wordt er door China onmenselijk behandeld en vermoord, maar het is feest in China want de volksrepubliek bestaat 70 jaar gerekend van 1949, ook het jaar dat China Tibet binnen viel en de grote ellende voor de Tibetanen begon.
    China schaam je door je te prevaleren als een van de meest mensontwaardige land.
    Namasté.