Uit de berichtgeving van de media blijkt dat er in de wereld overal moeilijk oplosbare problemen zijn. Het lijkt een uitzichtloze situatie. Denk hierbij aan godsdienstoorlogen, internationale politieke conflicten, niet te beheersen vluchtelingenstromen, de milieuvervuiling en de opwarming van de aarde. En dan komen daar nog de natuurrampen bij. Deze oorzaken maken het voor veel mensen moeilijk om een menswaardig bestaan op te bouwen, vooral in de arme landen.

De regelgeving en de bureaucratische mentaliteit maken het vaak onmogelijk, maar die moeten door menselijkheid worden overstegen.

Ook op nationaal niveau worden we geconfronteerd met grote problemen, zoals de zorgverlening aan hulpbehoevende mensen, het falend jeugd- en drugsbeleid en de werkloosheid. De komende verkiezingen zal leiden tot grotere verdeeldheid onder de bevolking. Ongewild kunnen we betrokken raken bij een internationaal conflict.

De grote vraag is of deze toestand in de nabije toekomst zal verbeteren. Zoals de situatie zich nu ontwikkelt lijkt er maar één antwoord mogelijk: het wordt steeds erger. Nergens zijn er hoopvolle tekenen te bespeuren van een verandering ten goede. Het is de religie die ons houvast had kunnen geven, maar juist de religie zelf is in de strijd verwikkeld en heeft haar kracht verloren om vrede te scheppen.

De joodse existentiepsycholoog Viktor Frankl kan ons desondanks enig houvast geven. Hij heeft drie joodse dodenkampen overleefd en de diepste uitzichtloosheid beleefd die we nu op wereldschaal ervaren. Ook in de nabijheid van de dood heeft hij sporen van zingeving ervaren door vriendschap en liefde voor de medemens. Wie in het kamp geen vrienden heeft kwijnt weg in zinloosheid.

Dit principe kan ons ook houvast geven in deze tijd van uitzichtloosheid door ons leven zinvol te maken met onderlinge liefde en vriendschap door elkaar te helpen. De regelgeving en de bureaucratische mentaliteit maken dit vaak onmogelijk, maar die moeten door menselijkheid worden overstegen. Hiertoe is iedereen in staat, in welke situatie dan ook. Dan ontstaat er vrede op kleine schaal die kan uitgroeien tot een groot netwerk van vredelievende mensen.

 

Categorieën: Paul de Blot, Columns
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

6 reacties op De uitzichtloosheid neemt toe

 1. Sjoerd schreef:

  “…een groot netwerk van vredelievende mensen. ”

  Religie of levensovertuiging, het maakt niet uit, als de vredelievendheid maar gepraktiseerd wordt.
  Daarin past betrouwbaarheid, empathie en compassie.
  Grensoverschrijdend gedrag, laat staan (seksuele) uitbuiting door leidende personen lijkt mij daarmee incompatibel.
  Dat is de reden dat ik de actuele geïnstitutionaliseerde boeddhistische praktijk ongeschikt vind als bron voor een dergelijke ontwikkeling.
  Het boeddhisme als geïnstitutionaliseerd complex van overtuigingen, gebaseerd op mythologische figuur als de heer Gotama, kent eeneeuwenlange geschiedenis van strijd, oorlog, misbruik en uitbuitingspatronen.

  (Dit geldt wat mij betreft overigens ook voor alle andere geïnstitutionaliseerde spirituele en religieuze overtuigingen.)

 2. Bas schreef:

  Ik ben heel blij dat ik dankzij mijn religieuze overtuiging een volledig andere kijk op het leven en de toekomst heb!

 3. Kay schreef:

  Wat is vrede? Er zijn verschillende antwoorden op deze vraag te geven. Vrede is in mijn ogen geen juiste houding, gedrag, religie, moraal of ethiek aannemen. Het komt voort uit een staat van bewustzijn, een dieper en ruimer contact met jezelf. Dus niet iets dat van buiten opgelegd kan worden. Het is een onontgonnen, latente eigenschap en mogelijkheid van het eigen bewustzijn.

 4. kees moerbeek schreef:

  Ik ben het met je eens Kay, maar….

  Vreedzaam gedrag zoals het zich uit in juist handelen, moraal en ethiek en dergelijke komt voort uit een vreedzame staat van bewustzijn e.d. dat op zijn weer beurt bevorderd wordt door vreedzaam gedrag. Er is een wisselwerking tussen vreedzaam handelen en vreedzaam bewustzijn!

  Een stukje geschiedenis. Dietrich is voor sommige Duitsers nog steeds landverraadster, omdat ze het met de Amerikanen opnam tegen de Nazi’s. https://www.youtube.com/watch?v=b-3kNyhw5tQ

  • Kay schreef:

   Een vreedzame staat van bewustzijn is niet te vangen in juisthandelen, ethiek e.d. Vreedzaambewustzijn geeft spontaan en op natuurlijke wijze een reflectie in het actieve en gewone leven zonder enig raamwerk of beperking.