Wat brengt 2014 ons? De berichten zijn tegenstrijdig. Aan de ene kant gaat het beter, want de koopkracht groeit. Maar tegelijkertijd dreigen er nieuwe ontslagen. Bezuinigingen blijven eveneens doorgaan. De situatie blijft zorgelijk.

We leven in een wereld in wording, in een natuur die blijft voortleven door steeds opnieuw dood te gaan en te herleven. In de winter gaat alles dood wat niet nodig is om voort te leven en in de lente komt alles weer tot nieuw leven. Dat is de wet van de natuur.

De mens beschikt over de vrijheid om zelf het ritme van zijn voortbestaan te bepalen en pas iets los te laten als hij het wil. Dat schept spanningen, want de omgeving verandert voortdurend in een steeds sneller tempo. Dat zien we aan de snelle technische ontwikkelingen en de wildgroei van de media. Alles verandert steeds sneller maar we houden vast aan verouderde structuren van beleid en bureaucratie. De mensen worden ouder, de natuur wordt uitgeput en de bevolking neemt toe. Er is daarom een radicale vernieuwing van leven nodig.

Dat gaat niet vanzelf en vernieuwingen lopen vaak stuk op onwil, onmacht of onwetendheid. Het loopt soms behoorlijk vast en velen raken op een dood punt. Gelukkig is er meestal op het laatste moment nog een uitweg mogelijk, zodat het leven kan doorgaan. Vaak gaat het ook mis. Bij elke crisis blijken er mogelijkheden te zijn om te overleven, als we maar bereid zijn het oude radicaal los te laten en opnieuw te beginnen. Dat gaat niet altijd zonder pijn, soms met zeer hevige barensweeën.

In de westerse cultuur is het feest van Nieuwjaar verbonden met het kerstverhaal dat we met Kerstmis vieren. Een zwangere vrouw in nood, zonder onderdak, speelbal van bureaucratische willekeur en slachtoffer van harde onmenselijkheid. Wat er echt gebeurd is weten we niet, maar het verhaal heeft wel menigeen houvast geboden en hoop gegeven. Het is het verhaal van een diepgaande crisis zonder uitzicht, dat zich in onze tijd nog steeds in uiteenlopende vormen afspeelt, ook in Nederland, zoals bij de vluchtelingen en de daklozen.

Dit kerstverhaal heeft zowel gelovigen als niet gelovigen al 20 eeuwen houvast geboden op een dood punt in hun leven, om kracht te vinden en door te gaan. Ze hebben tegen alle hoop in toch iets gevonden in de puinhoop van hun leven om er iets nieuws van te maken. Zo’n leven met nieuwe mogelijkheden wens ik al onze lezers toe met het nieuwe jaar, voor onze lezers die het niet zien zitten. Make the best of it and keep smiling.

 

Categorieën: Paul de Blot, Columns
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu