Het wordt steeds moeilijker om de tv aan te zetten en het nieuws te beluisteren vanwege alle verschrikkingen die op ons af komen. De ene ramp is nog niet gedoofd of de volgende biedt zich alweer aan. Toch zou het mooi zijn als we tijdens al deze nieuwsgaring de dharma in de praktijk konden brengen door ons innerlijke licht te laten stralen op al deze gebeurtenissen om deze moeilijk te hanteren energie te neutraliseren.

Meteen komt er de vraag of dit wel zal helpen en het antwoord komt klip en klaar naar boven: natuurlijk niet! En dan duiken we opnieuw in een grote vergetelheid en laten ons helemaal overgieten met vele nare berichten. Wat we niet  merken is dat deze berichten zich in ons vastzetten, dat we , als we niet tegen de stroom én de dharmische stroom ingaan we ogenblikkelijk door al deze ellende gepakt worden. Hierdoor geven we de zaden van pijn, verdriet en wanhoop water, waardoor zij zich ook in ons verstevigen en groeien . Wat gebeurt als we daarvoor in de plaats het mededogen gaan inzetten voor alle levende wezens?

Witte Tara. Afbeelding Fred van der Zee.

Witte Tara. Afbeelding Fred van der Zee.

Een schitterende manier om met de kracht van zuivere natuur, het mededogen in aanraking te komen is het bestuderen van de Tara’s. Een Tara is een vrouwelijke boeddhavorm vanuit het Tibetaanse boeddhisme, die het meedogende aspect vertegenwoordigt. Er zijn totaal eenentwintig Tara’s, om alle kwaliteiten van het mededogen te verbeelden. Samen vertegenwoordigen ze de kracht van de zuivere geest, de kracht van onze oorspronkelijke natuur.

Volgens de boeddhistische filosofie wordt ieder levend wezen geboren met een zuivere geest, maar door het menselijk brein ontstaan in de loop der tijd versluieringen. Deze ontstaan doordat we ons identificeren met alles wat op ons levenspad komt. Het is ons gebeurd, het is ons overkomen etc. en door deze herinneringen gaan we het verdere verloop van ons leven hier op baseren. Al deze herinneringen tezamen vormen onze voor- en tegenspoed. We raken zo aan deze schommelingen gewend dat we ze als een onderdeel van ons leven zijn gaan beschouwen.

Toch kan het anders en dat is eigenlijk daar waar Boeddha in ons dagelijks leven zijn intrede doet. We bestuderen de werking van de geest en kijken of het klopt dat we in onze oorsprong zuiver en krachtig zijn doordat we logica koppelen aan ervaringen. Alle onrust kunnen we slechten. Niet door deze te onderdrukken, maar door deze te transformeren naar mededogen.

Zo keren we terug naar onze zuivere geest, die kalm is gelijk een spiegelgladde oceaan en die de werkelijkheid vertegenwoordigt. De eenentwintig Tara’s vormen een mooi pad dat we kunnen bewandelen en door hen te bestuderen en in meditatie te ervaren worden we ons bewust van onze innerlijke kracht en onze zuiverheid.

Dorien Quik is verbonden aan de stichting Bodhisattva Huis ter Heide Omslagfoto Groene Tara door Carmen Mensink.

 

 

 

Categorieën: Achtergronden, Boeddhisme
Tags: , , , , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op ‘De ene ramp is nog niet gedoofd of de volgende dient zich aan’

  1. kees moerbeek schreef:

    ‘Het wordt steeds moeilijker om de tv aan te zetten en het nieuws te beluisteren vanwege alle verschrikkingen die op ons af komen. De ene ramp is nog niet gedoofd of de volgende biedt zich alweer aan. Toch zou het mooi zijn als we tijdens al deze nieuwsgaring de dharma in de praktijk konden brengen door ons innerlijke licht te laten stralen op al deze gebeurtenissen om deze moeilijk te hanteren energie te neutraliseren.’

    Wat is dat innerlijk stralen in vredes-/Boeddha’s naam? Pas dan kan er eventueel gesproken worden over neutraliseren, lijkt me.

    Er is BD, maar er zijn ook andere middelen om het nieuws wat je omschrijft als de ene na de andere ellende te duiden, toe te lichten en van de andere kant te belichten. Maar is dat wat je bedoelt?

    Namo Guanshiyin pusa!

Menu