Naar aanleiding van het onverwachte vertrek van Kees Moerbeek als hoofd/eindredacteur van het virtuele Magazine van de Vrienden van het boeddhisme en het online uitbrengen van de Nederlandse vertalingen van de Pali Canon zocht het Boeddhistisch Dagblad enkele dagen geleden contact met de voorzitter van de stichting, André Kalden, en legde hem de volgende vragen voor.

BD/Joop Hoek: Waarom heeft het bestuur besloten Kees Moerbeek uit zijn functie te zetten?
In welke bestuursvergadering is dat besluit genomen, was dat besluit unaniem?
Waarom is alleen tegen Moerbeek die maatregel genomen na ruim zes jaar verantwoordelijkheid te hebben gedragen voor de samenstelling van het magazine?

Kalden: ‘Kees heeft in april j.l. uit eigener beweging besloten om als bestuurder van de Stichting op te stappen en dit per mail aan het bestuur laten weten. Ik vond en vind dat een goed besluit van hem, want de onderlinge omgang was om allerlei redenen niet meer prettig. Het bestuur heeft vervolgens in de daaropvolgende bestuursvergadering unaniem besloten een nieuwe eindredacteur aan te trekken en deze te vragen de functie van Kees in het bestuur over te nemen.’

*Het BD stelt aanvullende vragen: Wat zijn dat: allerlei redenen. Uit het lezen van de notulen van de stichting VvB blijkt niets over disfunctioneren. Voor Kees kwam dat als een complete verrassing, zegt hij. Op volgens hem goede gronden heeft hij zich daartegen verzet. Wat bedoel je met allerlei redenen’? En de kernvraag is: waarom is Kees Moerbeek aan de kant gezet?

Waarom was Moerbeek eind vorig jaar niet door het bestuur op de hoogte gesteld van het besluit om het magazine en zijn functie op te heffen?

Kalden: ‘Er lag geen formeel besluit, wel waren er voornemens die ik met Kees eind vorig jaar bij hem thuis met hem heb gedeeld. Onze statuten stellen dat alle bestuursbesluiten in eerste aanleg worden genomen via consent (afwezigheid van overwegend bezwaar). Kees bleek als bestuurslid sterk bezwaar te hebben tegen voorgenomen veranderingen rondom wat hij het magazine noemt en dus kón er door gebrek aan consent geen sprake zijn van een bestuursbesluit. Je kunt als bestuur niet een beetje besluiten. Onderzoek naar de mogelijkheid om de activiteiten van Kees en eventuele auteurs bij het BD onder te brengen, strandde daarbij. Al met al reden voor het bestuur om als stichting VvB voorlopig zelf met publicatie van artikelen door te gaan.’

*Het BD stelt aanvullende vragen: Toen je mij in januari 2019 belde met de vraag of ik het magazine met redactie en al wilde overnemen klonk dat als een bestuursbesluit. En niet als een voornemen. Zelfs al was het een voornemen, sprak jij dan namens het voltallige bestuur minus Kees? Waarom wist Kees niets af van dit voornemen/besluit?

Komt er een nieuw magazine binnen de stichting VvB?

Kalden: ‘Er zijn in het verleden magazines geweest: Saddharma, Vorm & Leegte en Boeddha Magazine. De huidige online publicatie van artikelen, vier keer per jaar, maakt nog niet dat er van een magazine sprake is, vind ik als oud-journalist. Maar daar kun je van mening van verschillen. We blijven artikelen publiceren, zoals dit kwartaal weer is gebeurd. In de loop van september hebben we een nieuwe website. In het ontwerp is rekening met plaatsing van artikelen gehouden.’

*Het BD stelt aanvullende vragen: Dat maakt de plannen/het voornemen/het bestuursbesluit om het (huidige) magazine van de VvB op te heffen merkwaardig. Ook al zou je de artikelen op de site van de VvB geen magazine willen noemen, het zijn toch artikelen die aan de doelstelling van de stichting voldoen. Zijn de artikelen in september anders van vorm en inhoud?

Wat voor rol spelen Jacques den Boer en Han de Wit als lid van de commissie om over concrete invulling van de nieuwe website te brainstormen?

Kalden: ‘Ze functioneren als klankbord vanuit de behoefte inbreng van “de oude garde” mee te nemen in toekomstplannen.’

Wat wordt de koers van de stichting: gesproken wordt over een uitgeverij -online uitgeven- van de vertaalde Pali Canon teksten. Is dat conform de doelstellingen waaronder de stichting ooit is opgericht?

Worden er in de toekomst weer bijeenkomsten georganiseerd van en voor vrienden?

Kalden: ‘Over de koers van onze meer dan 50-jarige stichting wordt binnen het bestuur nog gesproken. We komen daar later dit jaar bij de donateurs op terug. Maar ik verwacht geen verenging tot uitgeverij, als je dat bedoelt. Zeker zullen de activiteiten binnen de doelstellingen vallen. Die zijn in 2017 aangepast aan de tijd tot de huidige meer algemene doelstelling: het bevorderen van de kennis en het begrip van de beginselen van het boeddhisme en het stimuleren van de praktische toepassing daarvan in de westerse samenleving. Hoewel ik nog wel verwacht dat er op zijn tijd door de VvB bijeenkomsten rondom boeddhistische thema’s worden georganiseerd, laten we dat als bestuur inmiddels primair over aan de vele sangha’s die er 40-50 jaar geleden nog niet waren. Dat geldt ook de meditatiecursussen.’

Is bij de donateurs de behoefte van het vertalen van de Pali Canon onderzocht, nu er ook door anderen vertalingen van de Pali Canon in boekvorm beschikbaar worden gesteld.

Kalden: ‘Vanzelfsprekend wil je als boeddhist toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige vertalingen van de Pali-canon. Liefst betaalbaarder dan nu het geval is.
Maar nee, dat is niet onderzocht. Los van bovenstaande vanzelfsprekendheid zijn onze donateurs immers geen verenigingsleden die in een algemene ledenvergadering besluiten nemen die vervolgens door hun bestuur moet worden uitgevoerd. We zijn een stichting met een openbare doelstelling, een immaterieel doel. Als onbezoldigd stichtingsbestuur zetten wij ons in om die doelstelling te verwerkelijken. Behoudens beperkingen volgens de statuten is slechts het bestuur belast met het besturen van de stichting.’

*Op de aanvullende door het Boeddhistisch Dagblad gestelde vragen hebben Kalden/het VvB-bestuur (nog) niet gereageerd.

 

 

 

Categorieën: Achtergronden, Boeddhisme, Geluk, Media, Pakhuis van Verlangen
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

3 reacties op De vrienden van het boeddhisme – en het uitsluiten van Kees Moerbeek

 1. G.J. Smeets schreef:

  Ik heb de drie stukken twee keer moeten lezen om te begrijpen dat het de stichting VvB slechts om 1 ding gaat: het beheer van (de aangekochte rechten op) het vertaal-project van de Pali-canon. Met als consequentie het afstoten van het VvB-magazine.

  Tof dat de BD redactie niet is ingegaan op André Kaldens koehandel-verzoek om dat magazine-inclusief-redactie over te nemen.

  En voor Kees Moerbeek bij deze een hart onder de riem ❤️

 2. Willem schreef:

  Boeddhisten en ego’s……het is me wat!

 3. robq schreef:

  Dit soort ego gedoe zorgt ervoor dat ik op geen enkele reden verbonden wil zijn met een boeddhistische organisatie. Deze groeperingen hebben zelfs niet door dat ze vaak organisatievormen aannemen zoals heel wat kerkelijke instanties dat vroeger met reden graag zagen. En dat kan voor allerlei initiatieven wel functioneren maar toch niet voor een boeddhistische groepering. Er zijn nochtans in de geschiedenis bestuursvormen geweest die daar veel beter voor zouden passen. Denk maar eens goed na. Persoonlijk bezoek ik een boeddhistische en een Advaita sangha die perfect functioneren zonder enige vorm van bestuur. Toch loopt alles mooi georganiseerd. Zo voelt het veel beter aan. Maar dan mogen er geen egootjes proberen te regeren.