Met een beetje fantasie zou je kunnen zeggen dat de Dalai Lama deze eerste uitgave van het Boeddhistisch Dagblad presenteert. Was het maar waar, maar de eerste editie is wel gewijd aan het bezoek dat deze spiritueel leider bracht aan het Tibetaans boeddhistisch centrum Yeunten Ling, in het Belgische Huy. Het was er feest. Duizenden mensen genoten van zijn aanwezigheid.

Dat gevoel hebben wij ook bij de presentatie van het BD, zoals wij het Boeddhistisch Dagblad noemen. Tenminste, een klein stukje BD, want de eerste echte uitgave is medio juni. En dan hopen we uit te pakken met nieuws, achtergrond, opinie, mooie beelden en geluid. En nu zetten we de deur op een kier. Het BD is een magazine dat boeddhistische beginselen respecteert. Zoals juist spreken, niet liegen, niet roddelen en geen loze kletspraat en respectvol met elkaar omgaan. Ook al is de ander niet je beste vriend. We vinden het boeddhisme alledaags, maar niet light. Niet heilig, maar gewoon. A way of life. Inspirerend.

Het BD is niet glossy, wel puur. We richten ons op het boeddhisme in Nederland en België. Onze doelgroep bestaat uit gewone boeddhisten, mensen zoals u en ik. Hoe leven ze, wat hebben ze aan dat boeddhisme. Wat betekenen ze voor anderen?

Het DB voelt zich ook verbonden met organisaties die opkomen voor de rechten van mens en dier, of die natuur en milieu willen beschermen. Of met eenlingen die vanuit achterstand situaties hun lot willen verbeteren. Ze kunnen rekenen op onze steun, op een plekje in onze kolommen. Het DB is een geëngageerd magazine, wij zullen nooit vergeten dat wij er zijn dankzij anderen.

Wij willen ook dat lezers met en om ons lachen. Humor is ons niet vreemd. Ons logo is een kluwen touw: het BD ontwart maar ontwikkelt ook. We beseffen maar al te goed dat het BD momenteel een klein boompje is, die uit kan groeien tot een mooie reus, die beschutting geeft aan velen. Maar eerst gaan we met een fotopagina feest vieren met de Dalai Lama, een oceaan van wijsheid.

Dit bericht, waarmee het Boeddhistisch Dagblad werd gepresenteerd, verscheen op 26 mei 2012 op onze site. De formule van de krant is bedacht door Maarten Barckhof en Joop Hoek. Wij maakten deel uit van het schrijversteam van de boeddhistische uitgeverij Asoka in Rotterdam tot we in het voorjaar op eigen benen gingen staan en het concept boeddhistisch dagblad bedachten. Eigenlijk een werktitel die beklijfde: het Boeddhistisch Dagblad. Vanaf het eerste moment is onze webmeester Paul van Buuren bij het uitgeven van de krant betrokken. Maarten ging al snel zijn eigen weg maar zijn werkdrift en enthousiasme vormden een stimulans om een mooie krant te blijven maken.

Niemand van de uitgevers, vaste redactie, schrijvers, tekenaars en medewerkers ontvangt een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden. De krant draait op het principe van dana, belangeloze goedgeefsheid, heeft geen advertentie-inkomsten, heeft geen anbistatutus en het in technische zin in de lucht houden, het huren van ruimte op een server, de mailinglijsten en zo meer is mogelijk dankzij de giften van onze lezers. Zonder hen zou de krant niet kunnen verschijnen. Ik wil de donateurs die ook in 2018 doneerden hartelijk danken.

In de loop der jaren telde het BD 89 medewerkers, waarvan sommigen kwamen en gingen. Jonge mensen ook die na een tijdje op eigen journalistieke benen gingen staan. Andere medewerkers vormen een vaste kern binnen de krant. Nieuwe schrijvers melden zich aan.  Zonder medewerkers zou de krant in de huidige opzet en frequentie niet kunnen verschijnen. Ook hen dank ik voor hun inzet en betrokkenheid.

Toen de krant werd opgericht wisten we niet wat er allemaal op ons af zou komen. In mei 2012 maakten we wel al melding van hevige onlusten tussen moslims en boeddhisten in Birma (Myanmar) niet wetend welke tragedie dat uiteindelijk zou worden. Boeddhisten die er niet voor terugschrikken andersdenkende mensen te verkrachten, te martelen en te doden.

De afgelopen jaren kwam seksueel en ander wangedrag door boeddhistische leraren in het Westen aan het licht en in de publiciteit. Gelukkig had het niet de omvang van het seksueel wangedrag binnen de Rooms-Katholieke kerk en zou je kunnen stellen dat op een populatie van zo’n 500 miljoen boeddhisten in de wereld het aantal gevallen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik gering is, maar dat is te gemakkelijk. De honderden kinderen, mannen en vrouwen die daar mee geconfronteerd werden, zijn voor het leven getekend en beschadigd. In het buitenland, Frankrijk, Duitsland, de VS, zijn daders van dit misbruik – boeddhisten- tot gevangenisstraffen veroordeeld nadat de slachtoffers aangifte hadden gedaan bij de politie en Justitie een onderzoek instelde. Maar andere boeddhistische verdachten verschenen niet voor een rechtbank om hun betrokkenheid te kunnen beoordelen. Helaas.

Hoewel je soms van staal moet zijn om dergelijke berichten tot je te nemen, zijn we ook onze lezers erkentelijk voor het feit dat ze de twee dagelijkse edities van het Boeddhistisch Dagblad blijven lezen. Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel in onze kolommen.

Ik wens onze medewerkers, donateurs en lezers een geweldig 2019 toe. Moge iedereen gelukkig zijn, met name jij.

Joop Ha Hoek
hoofdredacteur a.i.

Categorieën: Rechtspraak, Mensenrechten, Politiek, Misbruik, Achtergronden, Boeddhisme, Onderwijs, Milieu, Geluk, Media
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk