Chiene Hulst (52) gaat over acht dagen aan de slag als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Haar certificering als vertrouwenspersoon is door het CRP, de organisatie die de registratie van vertrouwenspersonen voor onder meer de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) waar zij lid van is uitvoert, met vier jaar verlengd. Het was eerder dit jaar opgeschort omdat mevrouw Hulst niet aan alle voorwaarden voor certificering voldeed. Na het afronden van een korte cursus voldoet zij nu wel aan de eisen die de LVV stelt.

Er is overigens geen wettelijke bescherming van de beroepsbenaming of van verplichtingen tot registratie en certificering. Sinds 2015 bestond al de mogelijkheid voor studenten en anderen binnen sangha’s om, in gevallen van misbruik, zich te wenden tot het Meldpunt-BG- opgericht na een aantal meldingen over seksueel misbruik in sangha’s, en daar advies in te winnen over eventueel te volgen stappen, bemiddeling of te nemen maatregelen. Hoewel onafhankelijk heeft de BUN contact met het meldpunt en laat zich adviseren over mogelijke nieuwe procedures of adviezen om de persoonlijke veiligheid binnen sangha’s te vergroten. Die taak is ook weggelegd voor Chiene Hulst.

Vertrouwelijk

De BUN benadrukt dat alle meldingen die bij de externe vertrouwenspersoon binnenkomen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Dit houdt in dat de persoonsgegevens en de gedeelde informatie van de hulpzoekende nooit zonder zijn of haar toestemming aan derden verstrekt zullen worden, ook niet aan het bestuur van de BUN of aan functionarissen bij leden van de BUN, stelt de koepel

De externe vertrouwenspersoon rapporteert periodiek aan de BUN. De rapportage is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en verbetering van het beleid inzake ongewenste omgangsvormen en zal volgens de koepel nooit te herleiden zijn naar individuele melders. Als er te weinig meldingen binnenkomen zal er alleen al om die reden niet inhoudelijk gerapporteerd worden.

In een bericht zegt de BUN dat voor die organisatie en haar leden vaststaat dat iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. ‘Belangstellenden en aangeslotenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de leden van de BUN er alles aan doen om zo’n veilige omgeving te bieden. Veel leden hebben hun organisatie al zo ingericht dat mensen altijd ergens terecht kunnen als ze tegen problemen aanlopen. Andere leden zijn daar actief mee bezig. Het gaat dan bijvoorbeeld om ethische codes, vertrouwenspersonen en klachtenregelingen.’

Ongewenste omgangsvormen

Chiene Hulst is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Zij werkt ook als externe vertrouwenspersoon voor diverse andere organisaties in Nederland. Zij heeft als vertrouwenspersoon te maken met ongewenste omgangsvormen, een breed begrip waaronder zeer uiteenlopende zaken vallen. Het kan gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-)misbruik. De kern is dat het zaken zijn waarvan iemand ernstige hinder ondervindt en waarover iemand met een neutrale derde partij vertrouwelijk wil spreken. Arbeidsconflicten vallen niet onder deze noemer.

De BUN heeft de externe vertrouwenspersoon aangesteld als een soort vangnet. Het kan zijn dat problemen die binnen een boeddhistische organisatie ontstaan op het vlak van ongewenste omgangsvormen intern worden opgelost, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen.. Maar er kunnen ook omstandigheden zijn waarbij iemand intern niet geholpen wordt of zich niet geholpen voelt. Het kan ook zijn dat iemand het binnen een kleine gemeenschap bezwaarlijk vindt om aan de bel te trekken. In die gevallen is het goed dat er een neutrale externe vertrouwenspersoon beschikbaar is die wel hulp kan bieden, stelt de BUN.

Tot de taken van Hulst behoren onder meer: opvang van melders/slachtoffers van ongewenste omgangsvormen, persoonlijke begeleiding en/of gerichte verwijzing naar passende hulpverlening, (herstel-)bemiddeling, ondersteuning in formele procedures en nazorg.

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Gezondheid, Misbruik, Zorg
Tags: , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Na meldpunt-BG nu ook vertrouwenspersoon BUN aan de slag

  1. bart schreef:

    Het is te gek voor woorden, nu zijn er bij BUN vergaderingen ook al ongewenste omgangsvormen.

    ” Chiene Hulst (52) gaat over acht dagen aan de slag als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).”

    • kees moerbeek schreef:

      Goeie zaak dat mw. Hulst aan de slag gaat. Goed, omdat het een signaal is naar de slachtoffers dat de BUN het serieus neemt met het beteugelen van misbruik door al of niet zelfverklaarde boeddhistische leraren. Het komt 40 jaar te laat, maar alla.