De Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) vandaag met de betaling van 25000 euro aan onderzoekskosten aan het Commissariaat voor de Media (CvdM)  een eind gemaakt aan een al in  2009 ontstane  kwestie. Het Commissariaat oordeelde in 2012 dat het programmabudget van de aan de BUN gelieerde boeddhistische omroep BOS gedeeltelijk onrechtmatig was besteed, legde hiervoor een boete op en vorderde een bedrag van € 50.000 terug. Vorig jaar vroeg de rechter in een door de BUN aangespannen beroepszaak aan beide partijen om de tafel te gaan zitten en zo mogelijk tot een vergelijk te komen. Dat is nu gebeurd. Beide partijen blijven nog steeds bij hun standpunt dat ze in deze kwestie het gelijk aan hun kant hadden

Commissariaat voor de mediaWoordvoerder Remco Dolstra van het Commissariaat zegt dat het verzoek van de rechter zwaar heeft gewogen in de gesprekken die zijn gevoerd. ‘We hebben daar invulling aan gegeven. Het ging ons niet eens zozeer om de juridische kijk op de kwestie, het naar de letter van de wet handelen, maar meer om een oplossing te vinden. We weten ook niet wat de rechter uiteindelijk had geoordeeld, als we niet tot een schikking waren gekomen. Voor ons is deze gang van zaken niet gebruikelijk. Het is zeker niet zo dat dit vergelijk deuren opent voor andere partijen die ook een geschil met ons hebben. ’ .

Michael Ritman. Foto Patricia Wolf.

Michael Ritman. Foto Patricia Wolf.

Michael Ritman, voorzitter van de BUN, gaat met Dolstra mee door te zeggen dat van het verzoek van de rechter goed gebruik is gemaakt. ‘We zetten er met deze schikking beiden een punt achter. Het is ons overigens nooit om het financiële aspect gegaan, maar we vonden dat we inhoudelijk gelijk hadden. Het is een pragmatische oplossing waarin de tijd ook een rol speelde. Wat ook meetelde in de gesprekken met het commissariaat is dat de BOS na 1 januari 2016 als omroep ophoudt te bestaan en andere wegen zoekt om door te gaan (met het maken van programma’s). In principe hadden we geruime tijd door kunnen gaan met procederen, tot de Raad van State toe, maar dat zou niet in het belang van de BOS zijn geweest. Daarom kozen we voor een oplossing die wel bij ons uitgangspunt past, een middenweg.’

De BUN en het Commissariaat voor de Media sluiten de  tussen hen gevoerde gerechtelijke nu af. Inzet van de procedure was of de besteding van programmagelden in 2009 door de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), namens de BUN, voor het uitvoeren van een onderzoek naar de achterban van de BOS rechtmatig was. Met deze schikking is deze vraag niet meer opportuun. Ook de bestuurlijke boete van € 2.500 is voldaan en trekt de BUN de bij de rechtbank Amsterdam lopende beroepszaak in.

Voor beide partijen komt er nu duidelijkheid over de afwikkeling van deze kwestie. Deze is extra van belang vanwege het feit dat de kleine levensbeschouwelijke omroepen waar de BUN er één van is, na 1 januari 2016 niet meer door de overheid gefinancierd worden en derhalve uit het publieke bestel treden. De financiële afwikkeling die in dit verband eind dit jaar moet plaatsvinden, kan met de nu verkregen financiële zekerheid effectief worden uitgevoerd.

Achtergrond

De gerechtelijke procedure spitste zich toe op de vraag of het genoemde onderzoek rechtstreeks verband hield met de primaire taak van een publieke omroep, het verzorgen van media-aanbod. Alleen dan is het rechtmatig dit uit het programmabudget te financieren. Het Commissariaat oordeelde in 2012 dat het programmabudget gedeeltelijk onrechtmatig was besteed en had hiervoor een boete opgelegd en daarnaast een bedrag van € 50.000 teruggevorderd. Tegen dit besluit heeft de BUN bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld. De rechter heeft betrokken partijen tijdens de behandeling van de beroepsprocedure in november 2014 voorgesteld om de mogelijkheid van een buitenrechtelijke regeling te onderzoeken. Dat is gelukt en daarmee is de procedure afgesloten.

 

Categorieën: Nieuws, BOS-tv en radio, BUN - Boeddhistische Unie Nederland, Media
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op BUN en CvdM komen tot een schikking inzake mediageld

  1. Ujukarin schreef:

    Mooi. Kleine korrektie op de inhoudsweergave slechts:

    Er staat “De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft vandaag met de betaling van 25000 euro..”

    en het gezamenlijke BUN-CvdM persbericht meldt slechts

    “overeengekomen dat € 25.000 van de oorspronkelijke
    onderzoekskosten terug wordt betaald”

    Voorzover mijn info reikt komt het geld namelijk beslist niet uit BUN-kas en ook niet uit de budgetten van de BOS maar uit een spaarpotje voor dit doel van de Vrienden van de BOS.
    Dit ter vermijding van verdere misverstanden ;-)

    Dank, with folded palms,

  2. Joop Ha Hoek schreef:

    Dank je wel, Ujukarin, voor je reactie. Waar in de eerste zin van dit artikel de Boeddhistische Unie Nederland stond, schrijven we nu dat de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) het bedrag van 25.000 euro aan het commissariaat heeft overgemaakt. Formeel is de BUN de licentiehouder en de BOS de uitvoerder van de programma’s. In de jaarrekening van de BOS stond al geruime tijd een bedrag van 50.000 euro gereserveerd, voor het geval de BOS/BUN dat bedrag inderdaad aan het CvdM zou moeten betalen. Wij beschikken niet over informatie dat dat geld door de Vrienden van de BOS is opgehoest. Als vriend ben ik daar in ieder geval niet van op de hoogte gesteld.