‘Sommigen hebben een beeld van de BUN (de Boeddhistische Unie Nederland jh) dat het een kasteel is met een ophaalbrug. Waarmee we mensen, zoals ongeorganiseerde boeddhisten, buiten willen houden. Dat idee hebben ze zelf ook. Maar ik heb juist veel sympathie voor die ongeorganiseerden, er zitten vrijdenkers onder en die kunnen we als organisatie goed gebruiken. Dat kan heel verfrissend zijn. Maar een discussie over een mogelijk lidmaatschap moet wel op een beschaafde wijze gevoerd worden, en daar ontbreekt het soms wel aan, aan die beschaafde toon. De manier waarop de discussie wordt gevoerd mag nooit ten nadele zijn van een ander.’

Aad Verboom vertegenwoordigt de boeddhistische organisatie Dhammadipa in de BUN, hij was ook lid van de werkgroep Lotusbloem die het reilen en zeilen van de unie onderzocht en daarover verbeteringsvoorstellen en aanbevelingen deed. Die door het BUN-bestuur bestuurlijk vertaald gaan worden. Het Boeddhistisch Dagblad sprak naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van acht juni  met Verboom over onder meer de toelating van ongeorganiseerde boeddhisten tot de BUN.

BUN logoVerboom legt uit dat de BUN zich momenteel in een soort ‘spagaat’ bevindt. De unie is er alleen voor leden, dat zijn geen individuen maar boeddhistische organisaties en sangha’s. Maar binnen de BUN leeft ook de wens dat ongeorganiseerden in een bepaalde vorm en mate toegelaten kunnen worden tot de koepel. Enkele ongeorganiseerden uiten die wens al jaren. Er zijn oprichtingsplannen in de maak voor een Nederlands Boeddhistisch Netwerk. Momenteel laten de statuten van de unie een dergelijk lidmaatschap niet toe. De ALV nam op acht juni het besluit opdracht aan het bestuur te geven om de statuten, huishoudelijk reglement en aangegane delegatieovereenkomsten te herijken en mogelijke aanpassingsvoorstellen in november aan de ALV voor te leggen.

Verboom: ‘De inbreng van ongeorganiseerde boeddhisten kan voor ons belangrijk zijn, zij staan ook midden in de maatschappij. Ik kan dan ook niet bedenken wat voor redenen er zouden kunnen zijn om ze buiten te sluiten. Waarom zou iedereen georganiseerd moeten zijn om zich binnen een organisatie te kunnen uiten? De werkgroep die het lidmaatschap voor ongebondenden gaat onderzoeken, heeft als uitgangspunt het elkaar betrekken bij het ontwikkelen en uiten van gedachten over de plaats en uitingsvorm van het boeddhisme in de Nederlandse maatschappij. Het onderzoek moet volgens mij uitmonden in het geven van een plek van deze boeddhisten in de organisatie. Ik verheug me daar op.’

Hoogleraar André van de Braak was afgelopen zaterdag ook op de vergadering in Amsterdam aanwezig en gaf daar een presentatie over de academische opleiding boeddhistisch geestelijke verzorger en het blijvend borgen van de (studenten(band met de leraren, sangha’s en boeddhistische beoefening.

Verboom: ‘Naar aanleiding van de boeddhistische geestelijke verzorging in de gevangenissen is er ook vraag ontstaan vanuit de gezondheidszorg, politie en defensie naar boeddhistische geestelijke verzorgers. De vraag is of de op te leiden geestelijke verzorgers in die sectoren ook naar de VU moeten om daar een papiertje te halen, net als onze geestelijke verzorgers bij Justitie, of dat ook niet-academici, die het in zich hebben om bij die diensten en in de gezondheidszorg goed werk te doen, zullen worden toegelaten. De BUN is daar nog niet uit, op de volgende ALV vergadering komt dat terug op de agenda, het gaat stap voor stap. In sommige gevallen kan een academische opleiding een meerwaarde hebben. Maar ik ben me er ook terdege van bewust dat er meer mogelijkheden zijn om in te stromen in de maatschappij. Binnen het boeddhisme zijn er zeker mensen die niet academisch zijn opgeleid, maar zeer zeker een goede boeddhistische geestelijke verzorger zullen zijn. Moeten we die mensen dan buitensluiten? Het gaat erom dat wij vanuit het boeddhisme gaan geven, daar is de BUN ook voor opgericht. Dienstbaar zijn aan anderen. Al of niet academisch opgeleid.’

Stap voor stap, dat kan erg langzaam zijn. Verboom: ‘De behoefte om geestelijk verzorgers bij politie en defensie aan te stellen is er natuurlijk ook gekomen door het enorme aanbod en ook de wildgroei aan mindfulness-cursussen en trainingen. Daar willen we wel iets aan doen. Gaan die trainers met z’n allen naar de VU om daar een opleiding te volgen en diploma te halen? Of stelt de BUN een adviesraad samen die de voorwaarden en eisen bepaalt. En ja, over deze kwesties hoeven we natuurlijk niet drie jaar na te denken. Die ontwikkelingen gaan erg snel’, zegt Verboom.

 

 

Categorieën: Nieuws, BUN - Boeddhistische Unie Nederland
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

15 reacties op Aad Verboom: ‘BUN is geen kasteel met een ophaalbrug’

 1. Tom schreef:

  “Verboom: ‘De inbreng van ongeorganiseerde boeddhisten kan voor ons belangrijk zijn, zij staan ook midden in de maatschappij. Ik kan dan ook niet bedenken wat voor redenen er zouden kunnen zijn om ze buiten te sluiten.” Ik kan me vergissen, maar ik meen me te herinneren dat er ergens was opgetekend dat het toelaten van ongeorganiseerde boeddhisten een “must” was…… Alleen al de uitspraak “kan voor ons belangrijk zijn” stuit me tegen de borst. Dus omdat er een belang voor de BUN inzit mogen ongeorganiseerden zich aansluiten…. Daarnaast zegt een eventuele academische titel niets over iemands empathisch vermogen en counselingscapaciteiten. Ik ben zelf een -niet academisch- counseler. Laat ik nou tevreden klanten hebben….. Ik moet er niet aan denken dit mooie mensenwerk verder te verwetenschappelijken. De BUN is sinds kort dan wel met de ongeorganiseerden en de opleiding tot geestelijk verzorger bezig, maar heeft voor mij nog geen leermoment laten zien. Opnieuw een gemiste kans. Hoeveel komen er nog? Ik ben blij met het NBN, waar iedereen, georganiseerd of ongeorganiseerd per definitie welkom is, geen discriminatie aan de voordeur. Daar voel ik me welkom. Daar mag ik ongeorganiseerd zijn, als “starter” op een fantastisch mooi pad…..

  • Joop Romeijn schreef:

   Ben ik met je eens, Tom; goed gezegd.
   De BUN heeft de discussie of een boeddhistisch geestelijk verzorger persé academicus moet zijn, destijds overgeslagen, ze zijn meteen gezwicht voor de wens van het Ministerie van Justitie over hun eigen werknemers.

   Verder heb ik mijn advies aan het NBN over deze BUN-activiteit geplaatst op hun discussieforum, op LinkedIn. Weet niet of iedereen (die dat wil) dat kan lezen.

   • Joop Ha Hoek schreef:

    Mijn leraar Dechok zegt, als ik haar spreek over zaken uit het verleden: het verleden is geweest en morgen komt vanzelf. Het nu is belangrijk! Is het zinvol om oude koeien uit de sloot te blijven halen, in plaats van te kijken naar het nu. De intentie van de BUN om een nieuwe weg in een veranderende samenleving in te slaan, is toch duidelijk.

    • Joop Romeijn schreef:

     Van die duidelijkheid ben ik nog niet helemaal overtuigd, Joop Ha.
     Laat ik daarom een stukje van m’n LinkedIn-reactie citeren:
     En dan die ‘beschaafde toon’ waarop de discussie nu wel gevoerd moet worden; wat komt dat thema me de keel uit; kennelijk geeft men binnen de BUN de voorkeur aan een slijmerig taalgebruik.
     Laat ik het positief formuleren: het gesprek moet wel op een niet-slijmerige toon, en daar ontbreekt het soms wel aan, aan die niet-slijmerige toon (ik parafraseer Aad)
     Nog anders gezegd: als ik op basis van veel uitzoekwerk stel dat de BZI volstrekt incompetent is, is dat dan onbeschaafd?

     Maar goed: ik wacht – de netjes zoals het hoort op de BUN-website – geformuleerde taakomschrijving van Aad’s werkgroep welgemoed af.

     • Joop Ha Hoek schreef:

      Joop R., fatsoenlijk is wat anders dan slijmerig taalgebruik. Aad Verboom is voorstander van een stevige en heldere discussie. Hij prijst juist de helderheid van argumentatie van sommige ongebonden boeddhisten. Ga in die werkgroep zitten, dan kun je invloed uitoefenen.

     • Joop Romeijn schreef:

      Joop Ha, je activiteiten komen nu wel erg dicht bij die van voorlichter van het BUN-bestuur.
      Je adviseert me, in die werkgroep te gaan zitten. Is die mogelijkheid dan door de BUN opengesteld? Wat is de taakomschrijving van de werkgroep?
      Dat wil ik graag van de BUN zelf horen (dwz op hun website lezen).

      Misschien helpt een voorbeeld van wat ik slijmerig taalgebruik noem:
      in de BUN-ledenmail van 2 juni schrijft de voorzitter van de BUN:

      Harmonie
      De persoonlijke verhoudingen tussen BUN, BOS en BZI zijn ronduit goed. We werken in harmonie met elkaar. Zonder te stellen dat we het op alle vlakken met elkaar eens zijn, is er over en weer de wil om nu echt stappen te zetten, daar waar dit twee jaar geleden nog niet mogelijk was.

      Wat niet aan de orde komt zijn de machtsverhoudingen (of is dat een ‘onbeschaafd’ woord?) tussen deze drie.
      En of de ‘Delegatie0vereenkomst’ tussen BUN en BOS – de oorzaak van de meeste problemen – gewijzigd gaat worden.
      En wat het BUN-bestuur gaat doen als – zo als nu het geval is – de BZI in gebreke blijft?

      Maar, Joop Ha, ik volg je advies, licht gewijzigd, op: ik meld me bij deze aan als bestuurslid van de BZI.

 2. Jules Prast schreef:

  De vraag is of institutionele en individuele vertegenwoordiging onder één dak kunnen samengaan.

  Er is m.i. behoefte aan een boeddhistisch verband van individuele ‘georganiseerden’ én ‘ongeorganiseerden’ waarbinnen voor bestuur en beleid geldt ‘one man, one vote’ (m/v).

  In het gebruik van het woord ‘ongeorganiseerden’ manifesteert zich volgens mij dan ook een denkfout van de zijde van de BUN.

  Een werkgroep die met de verkeerde vraag start, kan niet anders dan een koekoeksjong baren.

 3. Tom schreef:

  Jules, Joop R, ben het volledig met jullie eens. BUN slaat een nieuwe weg in, maar nog steeds met verkeerde motivaties en of ze met de nieuwe weg ook de juiste weg hebben ingeslagen is voor mij erg twijfelachtig. Met het initiatief van het NBN in de nek start men nu een discussie “onder druk” van derden. Het eigen initiatief is er niet, laat staan een eigen visie… (laten we maar slaafs achter het ministerie aan hobbelen met wat ons uitkomt is m.i. geen visie) Hoe dan ook, ook in hetgeen Joop Ha zegt zit voor mij iets om bij stil te staan.Er zit beweging in en dat is op zich te waarderen. Dat dan weer wel….

 4. Joop Ha Hoek schreef:

  Tom, de BUN heeft vorig jaar al (ook na de vergadering met de EBU) kennis gegeven van het feit dat opnieuw bekeken wordt of ongebonden boeddhisten lid van deze koepel kunnen worden. Dus jouw stelling dat de BUN handelt onder druk van…is onjuist. Soms heeft een initiatief tijd nodig om te rijpen, gun organisaties die tijd en ga uit van een goede intentie. Zelfs al zouden er in het verleden verkeerde beslissingen zijn genomen, dan nog kunnen die worden rechtgezet. Mijn advies: bel zelf eens met de BUN en vraag naar hun standpunt, dan kan je een eigen, op feiten gebaseerde, mening vormen.

  • Joop Ha Hoek schreef:

   Joop R., ik ben niemands voorlichter, dus ook niet van de BUN. Zeer tegen mijn gewoonte in reageer ik nu op het artikel over Aad Verboom want ik ben liever stil, dus zwijgend. Ik zag ook de tekst van 2 juni van André Kalden. André schrijft dat er in harmonie met elkaar wordt verkeerd, en dat wens ik iedereen toe. Wat is dat toch, die kritiek op de nieuw ingeslagen weg door de BUN? Vinden er strafbare handelingen plaats: bel 112. Is er sprake van fraude? Bel de FIOD of hoe die club tegenwoordig ook heet. Heb je kennis van laakbare handelingen? Is er bewijsbaar iets mis met de machtsverhoudingen in de BUN? Zeg het ons. Wij zullen er over publiceren. Maar laten we stoppen met vooroordelen, veronderstellingen, aannames en gewoon de tijd nemen om ontwikkelingen af te wachten. Jij weet toch ook niet hoe je er in november 2013 voorstaat. Ik kan daar best wel een paar minuten over speculeren, maar heb geen glazen bol. Dus zwijg ik maar.

 5. Hessel Posthuma schreef:

  Het lijkt me een goede zaak wanneer er ook universitair geschoolde geestelijk verzorgers zijn, en ik zie daarbij graag dat ze een sterke band hebben met een leraar en een sangha. Maar voor wie is deze discussie interessant? Als ik het goed zie: voor vier personen. Hoeveel mensen lezen het Boeddhistisch Dagblad? Krijgt deze discussie dan niet iets van een onderonsje aan een tafeltje op een terras? Moet dit dan zo breed worden uitgemeten?

 6. Joop Ha Hoek schreef:

  Tja Hessel, je slaat de spijker op de kop. Uit het feit dat slechts een paar lezers op het artikel over Verboom reageren zou je kunnen afleiden dat het bestaan van de BUN voor weinigen een discussiepunt is. Maar mijn ervaring is dat zelfs een onderonsje op een terras mooie dingen kan opleveren. Hadden Jezus en de Boeddha in het prille begin van hun bestaan ook niet slechts een handvol leerlingen om zich heen verzameld? Moet je zien wat er -in kwantitatief opzicht- van geworden is.

 7. Jules Prast schreef:

  Meestal behoor ik niet tot de groep die op het terras discussieert over het georganiseerde boeddhisme. Dat is me eerder niet goed bekomen.

  In dit ene geval wilde ik de werkgroep in wording een aanvullende gedachte meegeven nadat ik het Lotusbloemrapport over het functioneren van de BUN had gelezen (op LinkedIn, in de groep Boeddhisme in Nederland).

  Verder zal ik me in deze discussie van commentaar onthouden. Georganiseerd boeddhisme vind ik persoonlijk een secundair fenomeen dat (misschien) ondersteunend kan zijn aan de spirituele praktijk waar het echt om gaat.

  De aanmoediging van Joop Hoek om de verdere ontwikkelingen af te wachten of rechtstreeks in gesprek te gaan met de BUN, lijkt mij een wijze raad voor wie de schoen past.

  We schrijven reacties overigens niet alleen voor elkaar, maar ook voor mensen die in stilte meelezen.

  • Joop Romeijn schreef:

   Een voorlopig laatste reactie van een schoenloze.
   ‘Verleden’, ‘november’, ‘heden’; wat is dat?
   Tijd is geen illusie , lees ik net in de Volkskrant; in een nieuw boek heeft Lee Smolin het (natuurkundig) aannemelijk gemaakt dat ‘de tijd’ wel degelijk bestaat. (‘Time reborn ‘ is de titel)

   Even onbegrijpelijk als het gedrag van veel Nederlandse (over de Belgische heb ik geen mening) boeddhisten, maar minder irritant.

   Ik handhaaf intussen m’n sollicitatie bij de BZI en neem aan dat die wel doorkomt.

 8. Tom schreef:

  Joop Ha, ik gaf al aan dat er voor hetgeen jij benadrukte (er zit beweging in) wat te zeggen is. Ik ben vooralsnog dus in afwachting wat de BUN met welke motivatie gaat doen. Dat maakt me nog niet happy met de situatie tot nu toe en ben ik dankbaar dat ik als “ongeorganiseerde” bij het NBN wél welkom ben….