Sinds het begin van de coronacrisis heeft minister Grapperhaus vanuit zijn functie als minister voor de erediensten namens het kabinet veelvuldig contact gehad met verschillende kerkelijke vertegenwoordigers en  religieuze organisaties in Nederland.

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid / Valerie Kuypers

In die periode kwamen het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken twee keer, in goed overleg met de minister, met een gezamenlijk statement hoe ze in tijden van Corona hun geloof op een veilige manier konden beleven met hun gemeenschap. Nu een nieuwe fase van versoepelingen is aangebroken, zijn de organisaties vandaag fysiek bijeen gekomen op het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de afgelopen periode te markeren en deze af te sluiten met wederom een  gezamenlijke verklaring.

“Op het hoogtepunt van de coronacrisis hebben vele geloofsgemeenschappen uitsluitend op afstand met elkaar hun geloof kunnen vieren. Ik heb  veel bewondering voor de wijze waarop dat is opgepakt, het is hartverwarmend te zien hoe een crisis ook kan leiden tot nieuwe en hopelijk ook duurzame samenwerking tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. De steun naar elkaar en van elkaar heeft bijgedragen deze moeilijke periode door te komen. Gelukkig is het in deze nieuwe fase weer mogelijk, om elkaar op verantwoordelijke wijze,  weer te ontmoeten, ook bij de erediensten,’ aldus Grapperhaus.

Tijdens het overleg met Grapperhaus boden de religieuze koepelorganisaties de minister hun derde gezamenlijk communiqué aan. Hierin roepen de religieuze koepelorganisaties de bij hen aangesloten religieuze instellingen op tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij het vieren van hun erediensten. Zo kunnen de religieuze organisaties, binnen de huidige maatschappelijke context, hun grondwettelijk geborgde vrijheden om op eigen wijze  hun levensovertuiging te belijden en daar invulling aan te geven door religieuze samenkomsten en andere (religieuze) activiteiten, vormgeven. Daarbij nemen zij voluit hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die nodig zijn om nieuwe grootschalige uitbraken van corona te voorkomen of te beperken.

Het communiqué:

Gezamenlijk Communiqué (3) Boeddhistische Unie Nederland, Hindoeraad Nederland, Contactorgaan Moslims en Overheid en Interkerkelijk Contact in Overheidszaken overversoepeling van de religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten.

Eigen verantwoordelijkheid bij het vieren van geloof is het nieuwe uitgangspunt nu deingrijpende maatregelen rond het coronavirus sinds 1 juli versoepeld zijn.Op 26 maart hebben de gezamenlijke religieuze organisaties in hun eerste communiqué opgeroepen tot matiging van de eredienst in verband met het Covid-19 virus. Toen het kabinet bekendmaakte dat samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard per 1 juni, onder voorwaarden, weer mogelijk waren, stelden de religieuze koepelorganisaties een tweede communiqué op; het in behoedzaamheid vieren van geloof werd het nieuwe uitgangspunt. Nu per 1 juli een verdere versoepeling van bijeenkomsten aan de orde is, roepen de religieuze koepelorganisaties de bij hen aangesloten religieuze instellingen op tothet nemen van eigen verantwoordelijkheid bij het vieren van hun erediensten.

De religieuze organisaties maken op verantwoorde wijze gebruik van hun grondwettelijk geborgde vrijheden om in eigen vorm hun levensovertuiging te belijden en daar invulling aan te geven in hun religieuze samenkomsten en andere (religieuze) activiteiten. Binnen de huidige maatschappelijke context nemen zij daarbij voluit hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die nodig zijn om nieuwe grootschalige uitbraken van corona te voorkomen of te beperken.

De voorzitters van de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad Nederland, en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken hebben in goed overleg met de minister van Justitie & Veiligheid, die tevens verantwoordelijk is voor de erediensten, de volgende uitgangspunten opgesteld:

  1. De religieuze organisaties delen voluit de doelstellingen van het overheidsbeleid inzake de bescherming van de kwetsbare medemens en het voorkomen van overbelasting van de zorg. Deze doelstellingen zijn een blijvend punt van aandacht.
  2. De religieuze gemeenschappen zullen de naleving van de geldende richtlijnen (o.a. gericht op hygiënemaatregelen en de geldende afstandsnorm) ten behoeve van gezondheid, in eigen kring bevorderen.
  3. De religieuze organisaties hebben in het kader van de coronacrisis, uitgaande van de RIVM maatregelen, protocollen opgesteld die aansluiten bij de diversiteit aan overtuigingen en tradities. Deze protocollen zijn uitgangspunt bij de vormgeving van hun activiteiten. Op verantwoorde wijze worden de erediensten en de daarbij behorende rituelen weer opgestart en hervat.
  4. De religieuze koepelorganisaties zien uit naar verdergaande versoepeling van maatregelen die volgen uit de ontwikkelingen in de samenleving om op passende wijze samen te kunnen komen op de voor hen gebruikelijke wijze. Ze doen een beroep op de Minister van Erediensten om te blijven toetsen of de nog bestaande maatregelen proportioneel zijn en hierover te communiceren met afvaardigingen van de religieuze organisaties.
  5. De religieuze organisaties blijven beschikbaar voor overleg over aanvullende maatregelen in geval van acute dreiging voor de volksgezondheid. De hierbij aangesloten religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zullen de naleving van de richtlijnen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring bevorderen.

 

Aan de bijeenkomst namen de volgende personen deel. De minister en zijn staf , Bikram Lalbahadoersing, secretaris Koepeloverleg, Usha Doekhie, voorzitter Hindoeraad,Muhsin Koktas, voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Jaap Smit, voorzitter Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), Daniëlle Woestenberg, secretaris CIO en Michael Ritman, voorzitter BUN.

 

Categorieën: Nieuws, BUN - Boeddhistische Unie Nederland, Politiek, Gezondheid, Boeddhisme, Geluk
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk