De raad van bestuur van Shambhala Stockholm vindt het onjuist van het bestuur van Shambhala International (SI) om de wegens seksueel wangedrag omstreden Sakyong Mipham deze zomer in te zetten bij het ritueel Rigden Abhisheka in juni in Dechen Chöling in Frankrijk. In een mail aan het bestuur van Shambhala International uiten de Zweden ernstige kritiek op het voorstel. Het stelt zich achter het standpunt van Pema Chödrön die onlangs aftrad als leraar van SI omdat ze het niet eens was met het inzetten van Mipham als leraar.

In de brief aan het bestuur van SI en de Shambhalagemeenschap stelt Shambhala Stockholm:

‘We schrijven deze brief in overeenstemming met Pema Chödrön, de London Shambhala Meditation Centre Council, de Interim Raad van Bestuur van het Shambhala Center van New York en het bestuur van het Boston Shambhala Center.

Wij zijn tegen het besluit van het bestuur van Shambhala om de Sakyong uit te nodigen om de Rigden Abhisheka in juni in Dechen Chöling te geven. Ondanks de recente brief van het Shambhala bestuur, vinden we dat dit de verkeerde beslissing is en geen rekening houdt met sterke gevoelens in de gemeenschap.

Shambhala Scandinavië is zwaar getroffen door de beschuldigingen van seksueel wangedrag van de Sakyong en datgene wat in het kielzog daarvan werd onthuld.

Shambhala Stockholm heeft de helft van zijn leden verloren. Sinds 1 januari van dit jaar heeft Shambhala Stockholm geen centrum meer. Drie van de 5 leraren zijn vertrokken. Het hoofd financiën is vertrokken. Het it-hoofd is vertrokken. We zijn ook op andere manieren getroffen; we hadden een zeer welvarende samenwerking met het Museum of Modern Art die werd beëindigd. Bij een poging om een plek te huren voor een retraite zijn we gevraagd om onze visie op de beschuldigingen van Sakyong uit te leggen, zodat we er rekening mee kunnen houden, enz.

Shambhala Stockholm is 25 jaar geleden begonnen en heeft in deze periode geen meldingen van seksueel wangedrag ontvangen.

We hebben genoten van een grote band tussen de groepen in Scandinavië; een relatie die jaren heeft geduurd om op te bouwen. Helsinki heeft geen actieve groep meer. De groep in Kopenhagen is in 1977 opgericht als een Trungpa-groep en een van de oudste in Europa. Ze heeft 42 jaar overleefd; tot nu toe. Kopenhagen heeft geen actieve groep meer. De Oslo-groep blijft bestaan, maar is veel minder actief. Dit toont duidelijk aan wat de gevolgen zijn voor de Scandinavische regio en hoe wij door de crisis zijn getroffen.

De leden vertrekken nog steeds. De laatste tijd vanwege de aankondiging van Dechen Chöling om de Sakyong uit te nodigen de Abisheka te geven.

Sinds het begin van deze crisis zijn er veel omstandigheden aan het licht gekomen. Het laat zien dat er fundamentele problemen zijn binnen Shambhala die dit mogelijk hebben gemaakt. Dat er in Shambhala een ernstige cultuur van stilte heerst die dit lange tijd heeft laten voortduren.

We hebben dit gehoord van leraren, we hebben het gehoord van mensen in de Kalapa-raad en anderen, dat ze het jammer vinden dat ze niet op tijd hebben gehandeld.

Nu is het tijd om te handelen. Nu is het tijd voor verandering. Niet teruggaan naar de normale gang van zaken. Dit is geen kleine kwestie waar we mee te maken hebben. Dit gaat over de toekomst van Shambhala. Het (seksueel wangedrag) is in Rigpa, in zen, in de katholieke kerk, in de samenleving in het algemeen. Het is een enorme taak en de maatregelen die genomen worden moeten belangrijk zijn. Niet alleen aan de oppervlakte.

Een brief van Sakyong is niet genoeg. Een nieuw zorg- en gedragsbeleid is niet genoeg. Het zijn de kernmechanismen die moeten worden aangepakt. De structuur van de organisatie die dit mogelijk maakte.

Shambhala moet met deze beschuldigingen leven. Willen we een Shambhala die zichzelf sluit en vragen van de grotere samenleving afsluit? Proberen zichzelf voortdurend te verdedigen en te beschermen.

Velen van ons zijn met name verbonden met Shambhala vanwege de frisse, nieuwe aanpak en vorm. Een manier van oefenen die niet gevangen zit in oude regels, tradities en structuren. Van de vele van de vele boeddhistische organisaties in de wereld zou Shambhala zeker het potentieel hebben om te veranderen. Het vinden van nieuwe manieren om op de hoogte te zijn van de wereld. Niet vasthouden aan de oude vormen.

Voor ons is verandering essentieel. Verandering op vele niveaus.

Volgens de Shambhala.org website: De Sakyong heeft afstand gedaan van zijn recht om bestuurders te schorsen of te benoemen in het Shambhala bestuur tot 17 oktober 2021. Gaan we dan terug naar de normale gang van zaken, met dezelfde structuren als voorheen; one-man-rule, de goeroe aan de top, en alle anderen in verschillende door hem benoemde posities?

Dit wordt door velen gezien als de belangrijkste oorzaak van deze problemen.’

Het bestuur van Shambhala Stockholm, de regionale coördinator van Scandinavië.

 

 

Categorieën: Nieuws
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op ‘Shambhala Scandinavië zwaar getroffen door beschuldigingen van seksueel wangedrag door Sakyong Mipham’

 1. Danny Buysse schreef:

  Loslaten!
  De kern van de Dhamma is loslaten.
  Verandering is onontkoombaar.laat alle banden met de personen en structuren die de oorzaak zijn van deze situatie los.

  Metta

 2. Joost schreef:

  Een zeer juiste en dappere beslissing van shambhala Scandinavia om deze brief te schrijven.

Menu