Sakyong Mipham, de door vrouwelijke studenten van seksueel wangedrag beschuldigde leider van de boeddhistische organisatie Shambhala International, is in het najaar van 2019 in Amsterdam geweest en voerde daar gesprekken met plaatselijke leiders en volgelingen. Bronnen zeggen dat Mipham een toer door Europa heeft gemaakt om zijn plannen om weer les te gaan geven toe te lichten.

Het bezoek van de omstreden leider aan Amsterdam ging niet onopgemerkt voorbij. Sommige studenten toonden zich verbaasd over zijn aanwezigheid, omdat Mipham eerder zei zijn werkzaamheden binnen Shambhala International neer te leggen totdat duidelijkheid was geschapen over de aanklachten en een eventuele vervolging door Justitie in Canada en de VS. Daarover is nog geen besluit genomen. Een Shambhalastudent over zijn bezoek aan Amsterdam: ‘Het lijkt allemaal business as usual.”

Dialoog

De toer van Sakyong Mipham lijkt gelegaliseerd te worden door de standpunten van verschillende bestuursraden binnen Shambhala. Eind december 2019 stuurde de Stuurgroep van het Procesteam de Sakyong een brief over het werk van het procesteam en verzocht Mipham in het bijzonder om een dialoog te starten met betrekking tot zijn proces van herverbinding met de Shambhalagemeenschap. ‘We vroegen hem te overwegen om samen met ons een constructief, door de gemeenschap geleid proces op gang te brengen dat alle partijen zou kunnen helpen om de schade uit het verleden te herstellen en samen de basis van het vertrouwen te herstellen, zodat we de moeilijkheden uit het verleden kunnen omzetten in een bloeiende Shambhala van de toekomst.

Wij geloven dat dit in overeenstemming is met de recente brief van het bestuur van Shambhala, waarin zij de volgende verklaring aflegden:

‘Het is onze hoop dat door te proberen de Sakyong en de Sakyong Wangmo te betrekken bij de verschillende processen, het gezonder en duidelijker zal zijn dan een afzonderlijk, zelfs parallel proces. In dit opzicht steunen de Sakyong en de Sakyong Wangmo het werk van het bestuur en de gemeenschap aan de nieuwe gedragscode en zullen zij deel uitmaken van dit proces.’

Misbruik

De ingestelde Task Force Gedragscode erkent dat misbruik en gebrek aan transparantie hebben plaatsgevonden in onze gemeenschap en dat vertrouwen is verbroken. Wat is de weg om te voorkomen dat we elkaar beschadigen? De Gedragscode bespreekt zowel gedrag als wangedrag. Goed gedrag is de basis voor een goede menselijke samenleving.

De Task Force noemt het haar taak om een ​​plan te ontwikkelen om de voorgestelde gedragscode te integreren, nieuwe structuren hiervoor op te stellen en de gemeenschap hierbij te betrekken. Het voorgestelde ontwerp omvat:

– Gedragscode – Beleid voor kinderbescherming – Beleid om seksueel wangedrag aan te pakken – Antidiscriminatiebeleid – En een organisatorische klachtenprocedure voor de afhandeling van meldingen en het oplossen van wangedrag op lokaal, regionaal en internationaal niveau.

‘In het voorbereidingsproces welke we als groep vanaf het begin, gedurende zes maanden hebben doorlopen, hebben we gepoogd dezelfde beginselen te belichamen die we nodig achten zoals vermeld staan in de gedragscode zelf en in Shambhala in het algemeen, namelijk inclusiviteit, transparantie, verantwoordingsplicht en zorg​,​ welke allemaal nodig zijn om het vertrouwen te herstellen. Als een grond van erkenning hebben we het gevoel dat de Shambhalagemeenschap deze principes herhaaldelijk niet heeft waargemaakt. ​De voorlopige analyse van de Care and Conduct Survey​, ​heeft dit grotendeels bevestigd. Als een aspiratie voor het heden en de toekomst van Shambhala​ moeten we onze principes op individueel, gemeenschaps- en organisatieniveau naleven.’

Onvriendelijk onervaren, onverstandig

De bekende schrijfster en boeddhistische non en leraar Ani Pema Chödrön (83) heeft onlangs besloten op te stappen als acharya (spiritueel leraar) van de internationale boeddhistische organisatie Shambhala. Haar besluit werd mede geïnspireerd door het besluit van de omstreden leider van Shambhala, Sakyong Mipham, om weer les te gaan geven aan leden binnen die gemeenschap die daar behoefte aan hebben. Pema Chödron zegt ontmoedig te zijn door dat besluit en door het besluit van het Shambhalabestuur om de Sakyong in juni dit jaar een boeddhistisch ritueel te laten geven. In een brief aan het bestuur van Shambhala en de volgelingen noemt zij het besluit van de Sakyong ‘onvriendelijk, onervaren en onverstandig.’

‘Toen ik de recente brief van de Sakyong las waarin stond dat hij weer wilde gaan lesgeven en dat hij dat zou doen voor iedereen die erom vroeg, was ik ontmoedigd. Ik heb dit nieuws als zodanig ervaren als een ontkoppeling van alles wat er in de laatste anderhalf jaar is gebeurd. Het voelt onvriendelijk, onervaren en onverstandig voor de Sakyong om gewoon door te gaan alsof er niets gebeurd is zonder medelijden te hebben met allen die gekwetst zijn en zonder diepgaand innerlijk werk aan zichzelf te doen.

Toen kwam de brief van het bestuur waarin de Shambhala gemeenschap werd geïnformeerd dat ze de Sakyong hadden uitgenodigd om de Rigden Abhisheka in juni te geven, en ik was stomverbaasd. De schijnbaar zeer duidelijke boodschap dat we teruggaan naar business as usual baart me grote zorgen. Hoe kunnen we terugkeren naar business as usual als er geen weg vooruit is voor de overgrote meerderheid van de gemeenschap die toegewijd is aan de visie van Shambhala en hunkert naar verantwoordelijkheid, een nieuwe start en enige begeleiding bij de verdere gang van zaken?   Ik vind het ontmoedigend dat de moed van degenen om zich uit te spreken geen grotere verandering in de weg voorwaarts lijkt te bewerkstelligen.

Ik begrijp dat de beslissing van het bestuur om de Sakyong uit te nodigen gebaseerd was op het medelevende voornemen om de 125 mensen die de abhisheka willen nemen, ten goede te komen om verder te gaan op hun weg. Maar voor mij persoonlijk is het schokkend en ook hartverscheurend om de eerste indicatie te hebben van hoe we ons gaan manifesteren dat we teruggaan naar de normale gang van zaken.

Ik heb het gevoel dat we als gemeenschap die zich inzet voor een verlichte samenleving, iets beters verdienen dan business as usual,’ schrijft Pema Chödron in haar brief aan het bestuur.

Borsten betasten

Vorig jaar constateerde het door het bestuur van Shambhala ingehuurde advocatenkantoor Wickwire Holm dat Sakyong Mipham schuldig is aan seksueel wangedrag. Twee claims van twee vrouwelijke studenten over seksueel wangedrag door Sakyong Mipham werden door het onafhankelijke advocatenkantoor in Nova Scotia, Canada, als geloofwaardig aangemerkt. De boeddhistische leraar en leider zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast seksueel wangedrag. Shambhala International had het kantoor vorig jaar ingehuurd om klachten van machtsmisbruik en seksueel wangedrag en intimidatie door Sakyong en andere leiders binnen Shambhala te onderzoeken. In één geval beweerde een eiser dat hij tijdens een bijeenkomst met de Kalapa Raad, de residentie van de Sakyong in Halifax, haar jurk omhoog trok, haar borsten betastte en probeerde haar te kussen. In het rapport wordt vastgesteld dat de boeddhistische leider ‘de persoonlijke en seksuele grenzen van de vrouw overtrad’.

 

 

 

Categorieën: Nieuws, Misbruik, Opmerkelijk, Boeddhisme, Pakhuis van Verlangen
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu