Prof. dr. R.H.C. (Rob) Janssen (87) is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Rob Janssen was emeritus professor in de klinische psychologie en persoonlijkheidsleer. Nadat hij in Nederland bekend was geraakt met het boeddhisme, werd hij in 1974 in Bodhgaya, India, de plaats waar de Boeddha de verlichting verkreeg, boeddhist. Sindsdien volgde hij colleges Pali en Sanskriet, gegeven door prof. Tilmann Vetter aan de Universiteit Leiden.

Van 1982 tot 1998 was hij voorzitter van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB), en bekleedde die functie opnieuw sinds februari 2007. Daarna was hij secretaris van de stichting.

Sinds het jaar 2000 verschijnt er in Nederland een serie vertalingen in het Nederlands van boeken die behoren tot de Pali-Canon, de canon van gewijde geschriften van de Theravada-boeddhisten van Zuid-Oost Azië, die lang geleden samengesteld werd in India. Deze vertalingen zijn van de hand van Rob Janssen, Jan de Breet en anderen, en werden gepubliceerd door Asoka, een uitgeverij in Rotterdam, gespecialiseerd in Nederlandstalige boeken over het boeddhisme.

Deze twee mensen observeerden dat er in het Nederlands alleen een paar kleine bloemlezingen uit de Pali-Canon bestonden en een vertaling van de beroemde Dhammapada, alle van de hand van wijlen dr. Tonny Kurpershoek-Scherft. Daar de Pali-Canon de oudste boeddhistische teksten bevat, de teksten die het dichtst bij de Boeddha staan, meenden zij dat, met het oog op de toenemende belangstelling voor het boeddhisme in Nederland en Vlaanderen, er mogelijk een behoefte bestond aan Nederlandse vertalingen van complete werken uit dit corpus.

Jubileum Vrienden van het Boeddhisme, Jacques den Boer, Jan de Breet, Rob Janssen, foto BD

Janssen en zijn partner Jan de Breet begonnen in 1997 met het vertalen van de Digha-Nikaya (de verzameling van lange leerredes) op basis van voorbereidend werk dat zij al gedaan hadden in de jaren 1989-90. Uiteraard annoteerden zij de tekst ook en schreven een inleiding tot het geheel en tot alle afzonderlijke leerredes. Toen zij deze taak bijna volbracht hadden, vonden zij uitgeverij Asoka bereid het boek te publiceren.

Door bemiddeling van prof. Vetter, die hun vertaling gunstig beoordeelde, slaagden zij erin een subsidie voor de publicatie te verkrijgen van het J. Gonda-Fonds, een fonds gecreëerd bij testament door wijlen prof. Jan Gonda, die lange tijd hoogleraar indologie in Utrecht was, en verbonden met de Koninklijke Nederlandse Academie van Kunsten en Wetenschappen (KNAW).

Aldus verscheen in november 2001 De verzameling van lange leerredes in één dik deel en werd aan het publiek gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de SVB in de Chinese tempel in Amsterdam.

Ondertussen was er in 2000, ook bij Asoka, een vertaling van de Theragatha en Therigatha verschenen onder de titel Verzen van monniken en nonnen. Deze was van de hand van inmiddels wijlen prof. Ria Kloppenborg, hoogleraar boeddhisme aan de Universiteit Utrecht.

Rob Janssen en Jan de Breet gingen door met het vertalen en toelichten van de Pali-Canon. In de loop van de jaren publiceerden zij een aantal boeken, waaronder ook een vertaling van een Sanskriet-werk, dus niet uit de Pali-Canon.

Lidmaatschap BUN

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) beëindigde in 2018 na vele jaren het lidmaatschap van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Aan Rob Janssen en Jan de Breet, secretaris en lid van de stichting, is tijdens de algemene ledenvergadering van de BUN het erelidmaatschap van de BUN uitgereikt.

Professor Rob Janssen en drs. Jan de Breet ontvingen ook in algemene zin waardering voor het vertaalwerk en het verspreiden van het boeddhisme. In 2013 werden ze door de koningin vanwege hun grote betekenis voor het verspreiden en vastleggen van het boeddhistisch gedachtegoed, met name voor hun vertaling van delen van de Pali Canon, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Categorieën: Nieuws, Pali-Canon, Boeddhisme
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

3 reacties op Prominent boeddhist en vertaler pali canon Rob Janssen overleden

 1. Nederlands Boeddhistisch Archief schreef:

  Het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) betreurt het overlijden van Rob Janssen. Rob heeft zich vanuit de VVB, vanaf het begin af aan tot kort geleden, ingezet om het NBA te steunen en verder te ontwikkelen. Het NBA is hem dan ook bijzonder veel verschuldigd maar ook erg dankbaar dat zo’n iemand als hij aanwezig was. Onze gedachten gaan uit naar Jan de Breet en andere naasten in hun verdriet.

  Het bestuur en vrijwilligers/sters van het Nederlands Boeddhistisch Archief.

 2. Ujukarin schreef:

  Rust in vrede, lieve Rob!

  With folded palms,

 3. G.S.Khouw schreef:

  Hierbij wil ondergetekende zijn medeleven doorgeven aan de hooggeleerde professor Rob Janssen en zijn familie: Gecondoleerd met zijn heengaan en ik wens hem een goede reis voor zijn volgende reis (als een boeddhist zijnde). Mijn hartelijke dankbaarheid voor zijn geweldig en omvangrijk vertaalwerk de Pali Canon in het Nederlands.Tevens mijn dankbaarheid aan drs. Jan de Breet bij deze. Ik ben zelf een praktiserend-Chinees-boeddhist.