Het eindrapport van het Londense advocatenkantoor Wickwire Holm, dat naar verluidt een onafhankelijk onderzoek instelt naar de beschuldigingen van seksueel wangedrag door de leider van Shambala International, Sakyong Mipham rinpoche en andere leiders van deze boeddhistische organisatie, dat voor begin januari van dit jaar was aangekondigd, is nog steeds niet openbaar gemaakt.

De uit acht personen bestaande tussentijdse raad van Shambhala gaat de informatie van de onderzoeker bestuderen en zal dan volgens eigen zeggen in alle openheid een verklaring aan de boeddhistische gemeenschap van Shambhala verstrekken zonder de privacy van mensen die zich slachtoffer voelen te schaden.

Het onderzoek kwam op gang nadat een voormalig lid van de Shambhala gemeenschap verklaringen van vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van seksueel wangedrag door de Sakyong – en houder van Shambhala-lijn- naar buiten bracht. De beschuldigingen zetten Sakyong Mipham ertoe om als leider van Shambhala International terug te treden, in afwachting van het resultaat van het onderzoek van Wickwire Holm en leidden ook tot het ontslag van de Kalapa Raad – het hoogste bestuursorgaan van de boeddhistische groepering. Voor zover bekend hebben zich in Nederland geen mensen gemeld die zich slachtoffer voelen van misbruik door Sakyong en andere leiders van Shambhala.

De acht leden van de zogenoemde Transition Task Force, onder wie Ani Pema Chödrön die geruime tijd de indruk wekte de verklaringen van de mensen die zich slachtoffer voelen niet serieus te nemen,  hebben hun werkzaamheden beëindigd en de groep is opgeheven. In een onlangs uitgebrachte verklaring aan de leden en donateurs van Shambhala schrijven ze onder meer:

‘Na zes maanden lossen we op als een afdruk van een vogel in de lucht, zoals we ooit beloofd hebben. Het is een geweldige reis en leerervaring geweest om de Transition Task Force te zijn. We hebben van zo velen van jullie geleerd en hebben van jullie het hart en de diepe liefde voor de visie en de praktijken van Shambhala en het belang ervan voor deze wereld steeds weer gevoeld. Jullie stemmen hebben net als de facetten van een diamant geschitterd, en we hebben inzicht verkregen uit elke stem en aanbeveling.

Het is nu tijd om dit gesprek over te dragen aan het Proces Team (PT), bestaande uit 88 dappere individuen die voorwaarts zijn gegaan met hun vaardigheden, hunkeren en een verlangen om te helpen bij het creëren van een gezonde en verenigde Shambhala. Een deel van de PT is de stuurgroep (SC). Deze elfkoppige commissie bestaat uit individuen die getraind zijn in het faciliteren van een eerlijke, gezonde, zorgzame en echte dialoog en in organisatorische en culturele verandering. Het SC zal het initiatief nemen tot de werkzaamheden van de PT en deze coördineren. De PT is een onafhankelijk orgaan van vrijwilligers. Hun effectiviteit hangt af van uw steun en betrokkenheid.

De stuurgroep (SC) kwam deze week voor het eerst bijeen. Zij zal de komende weken de tijd nemen om een begin te maken met het creëren van een werkterrein. Tegen het einde van februari zal ze contact hebben met de hele sangha om de volgende stappen te delen. Dit is een langverwacht moment. Veel anticipatie en een te grote bereidheid om iets te beginnen is duidelijk en begrijpelijk. (…) Door ons proces om niet te haasten, inclusief het nemen van de tijd om met velen van u te spreken, heeft het mogelijk gemaakt dat er een PT is ontstaan die sterk en geïnspireerd is en ook meer dan klaar om te beginnen. Tegelijkertijd is het een grote groep die iets nieuws probeert te creëren en probeert om eenheid van inspanning en ruimte te creëren voor veel creativiteit, experimenteren en brede participatie. Dit team ontmoet elkaar nu pas en vormt haar eigen structuren en processen.

Het geheel van de PT bestaat uit individuen die verlangen om hun relevante leven, sangha en praktijkervaringen aan te bieden; professionele expertise en vaardigheden; en hun toewijding aan Shambhala. Vanaf Shambhala Day zal dit team aan de slag gaan en beginnen met wat we hopen dat het een gemeenschap breed proces is. De termijn van de PT is één jaar – Shambhala Day 2019 tot Shambhala Day 2020.

Een derde element in het werk van de PT is het Mandala Linking Network. (Dit is een herziene naam voor wat we eerder de Mandala Linkage Group noemden). Kortom, het doel van het netwerk is het onderhouden van voortdurende, openhartige communicatie tussen vertegenwoordigers van het SC, wereldwijde Shambhala leiders, en stemmen voor gelijkheid en inclusie, gezinnen en kinderen, en jongeren. Dit zal een essentiële context bieden waarbinnen het werk van de PT tot bloei kan komen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van degenen die deel uitmaken van het netwerk is om hun achterban getrouw te vertegenwoordigen. Idealiter zal deze opzettelijke koppeling leiden tot een harmonieuze weg naar organisatorische gezondheid. Zoals we hebben geleerd, zonder een gecoördineerde, open en toegewijde voortdurende communicatie, kunnen verdeeldheid en wantrouwen gemakkelijk het vertrouwen en de gezonde erkenning van verschillen overschaduwen. De TTF nodigt momenteel individuele leiders uit om zich aan te sluiten bij dit netwerk.

We willen Debbie Coats bedanken voor haar moedige bereidheid om terug te treden uit de TTF terwijl de beschuldigingen tegen haar werden onderzocht, en we willen ook zeggen dat ze niet langer het onderwerp is van enig onderzoek naar haar gedrag (Care and Conduct or An Olive Branch processen).

Het is met grote tederheid en vreugde dat wij onze communicatie met u afsluiten. Dank u voor al uw goede wensen, kritiek, herinneringen, voorstellen, aanbevelingen en waardering. We zijn , de 8 leden en facilitator van de TTF, op unieke wijze uitgedaagd door en genoten van deze reis van het aanstellen van het Interim bestuur en het selecteren van het Proces Team. We hebben met elkaar gelachen en gehuild, dood, stress en blijdschap gedeeld, terwijl we in balans waren om te volbrengen wat er nodig was en wat er van ons gevraagd werd. We zijn blij dat de leden van het Interim Bestuur zo bedreven zijn in financiën, en eerlijk en goedhartig zijn. Ze blinken duidelijk uit in wat ze moeten doen en hebben gezegd dat ze graag samenwerken.’

Ani Pema Chödrön, Acharya
Suzann Duquette, Acharya
Arawana Hayashi, Acharya
Charlene Leung, Acharya
Katrin Stelzel, Treasury Council Europe, Member
Andrew Sacamano, Kasung Shastri
Sharon Owyang, Regional Director
Basia Solarz (facilitator)

De verklaring roept bij sommige ontvangers gemengde reacties op. ‘Een goed moment om je als een woedende dakini te voelen, ha de woede die het in mij oproept, waar is de politie om de mensen die daar thuishoren in de gevangenis te stoppen? De arrogantie, fckn hel, boeddhisme op zijn ergst, dit maakt me echt boos.’

Bron Shambhala International.

Categorieën: Nieuws
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk