Langzaam maar zeker wordt de structuur van het bestuur en de algemene vergadering van het eerder dit jaar in zwaar financieel weer verkerende Tibetaans instituut Yeunten Ling in het Belgische Huy duurzaam veranderd: meer en meer personen raken bij deze structuren betrokken en steeds meer betrokkenen nemen hierin verantwoordelijkheid. Dat schrijven de leraren van het intituut lama Zeupa en lama Tashi Nyima aan de sangha van Yeunten Ling.

Na één oproep voor hulp om voor 31 december van dit jaar 120.000 euro bijeen te brengen om aan de lopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen reageerden 451 donateurs en werd er in een maand tijd € 121 745 bijeengebracht om Yeunten Ling te helpen. Dat voorkwam het faillissement van Yeunten Ling.

Yeunten Ling zat dit jaar zwaar in de financiële problemen en het voortbestaan stond op het spel doordat de inkomsten van een Nederlandse zorgverlener, zo’n zes ton per jaar, wegviel. In oktober 2017 kwam er een onverwacht einde aan een tienjarige samenwerking met de Nederlandse revalidatie-instelling Ciran, die begin 2018 failliet werd verklaard na gesjoemel met declaraties aan ziektekostenverzekeraars. Die samenwerking bood voor Yeunten Ling een stabiel inkomen van €600.000 per jaar. Ondanks pogingen om dit gat op te vullen lukte het niet om uit de problemen te geraken en moest Yeunten Ling uiterlijk op 31 december 2018 minstens €120.000 in kas hebben om de basisbedrijfskosten te dekken en openstaande facturen te betalen, inclusief de maandelijkse bankaflossingen. En begon daarvoor een fondswerving.

De lama’s: ‘Het jaar 2018 op financieel gebied een moeilijk en turbulent jaar voor Yeunten Ling. We werden geconfronteerd met beslissingen die we liever niet hadden genomen, maar die onvermijdelijk waren voor het voortbestaan van ons Instituut.

De Boeddha wijst in zijn onderricht voortdurend op de vergankelijkheid van de dingen. Niets blijft zoals het altijd als vanzelfsprekend is geweest. Ook onze mandala beleeft zijn goede en slechte tijden; we zijn uitgedaagd geweest door verschillende beproevingen. We geloven dat iedereen het beste van zichzelf heeft gegeven, met de beste intenties. Deze periode beschouwen we dan ook als een overgangstijd tussen enerzijds het verleden en het heden, anderzijds het heden en de toekomst. We hebben er alle vertrouwen in, dat we elkaar aan het einde van dit traject terugvinden in de blijde vaststelling dat we deze moeilijkheden hebben getrotseerd. Dit betekent niet dat onze beproevingen voorgoed ten einde zijn, en evenmin dat we ze moeiteloos de baas kunnen: elke dag immers brengt nieuwe uitdagingen. Toch kunnen we uit deze confrontaties veel leren. Als alles altijd vlotjes loopt valt er weinig te leren. Dit leerproces maakt ons sterk. Beschouwen we onze moeilijkheden eenzijdig negatief, dan leveren ze louter meer ellende en moedeloosheid op. Als we ze hoopvol tegemoet treden, dan vatten we moed. Van een positieve kijk worden we sterker.

We moeten ook werken aan ons geduld. Geduld is zo cruciaal. Dit betekent niet dat je blind moet zijn voor onaanvaardbare situaties, of over je heen moet laten lopen. Geduld is de sleutel voor de wijsheid die ons helpt een onderscheid te maken tussen datgeen wat opbouwend is of dat wat vernietigt. Vandaar het belang van introspectie: brengen woede en andere storende emoties geluk voort voor mijzelf en anderen? We dienen de situaties die zich voordoen op deze wijze te analyseren. Geduld zal ons daarbij helpen.

Langzaam maar zeker zijn we bezig de structuur van het bestuur en de algemene vergadering duurzaam te veranderen: meer en meer personen raken bij deze structuren betrokken en steeds meer betrokkenen nemen hierin verantwoordelijkheid. In dit proces leggen we de nadruk op transparantie: we willen alles zichtbaar, duidelijk en helder maken. De gehele Sangha wordt ons team. Deze wending is voor ons, Lama Zeupa, Lama Tashi Nyima, Tenpa Rabgye, Tinley, uitermate belangrijk: we zijn één team, we delen dezelfde visie. We zijn deze nakende transformatie dan ook zeer genegen. We bundelen onze krachten om dit instituut sterk en succesvol te maken voor de volgende generaties. Ons instituut is immers kostbaar erfgoed: zo vele leraren, de venerabele Kyabje Kalou rinpoche, lama Orgyen, lama Karta hebben met de hulp van westerlingen dit erfgoed gemaakt tot wat het is. Het hele Instituut dankt zijn bestaan aan deze kostbare groep.

Het is aan ons allen om deze erfenis aan de volgende generatie door te geven, in hetzelfde positieve élan. Het Instituut is immers geen persoonlijk bezit van een paar enkelingen. Het behoort ons allen toe. Daarom moeten we in liefde, harmonie en geduld samenwerken. Juist omwille van deze gemeenschap is het instituut ons zo dierbaar en zijn we zo begaan met zijn toekomst. Als we aan deze toekomst samen kunnen bouwen, in respect en samenhorigheid, dan hebben we niets te vrezen.’

Categorieën: Nieuws, Boeddhisme, Tibetaans boeddhisme
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

8 reacties op ‘Bestuursstructuren Yeunten Ling in Huy duurzaam veranderen’

 1. G.J. Smeets schreef:

  Tjonge jonge, zeshonderdduizend Euro (zes ton) per jaar gedeclareerd bij een frauduleuze zorg-instantie. Gedeclareerd voor seminars in ’levenskunst’ voor patiënten van de zorginstantie. Oplichterij dus die rijkelijk beloond werd. Niets daarover in het schrijven van de lama’s aan hun Sangha.

 2. Ananda schreef:

  Er is nooit gedeclareerd bij een frauduleuze instantie er is op dat moment gedeclareerd bij een gezond bedrijf met wie goed en vruchtbaar werd samengewerkt.
  Er zijn geen seminars in levenskunst evenals er geen patienten zijn geweest.
  Deelnemers hebben les gevolgd in een prachtige omgeving die uitnodigt om even stil te staan en te reflecteren.
  Mensen die door zeer uiteenlopende omstandigheden waren vastgelopen kregen handreikingen voor het dagelijks leven aangeboden. Met die handreikingen zal niks anders gebeurd zijn dan wanneer jij of ik voor het eerst met het Boeddhisme in aanraking komen met dat verschil dat dit mensen betrof die minder snel uit zichzelf op dit pad en deze handreikingen komen.
  Het is veel deelnemers dusdanig goed bevallen dat zij daarna zelf deze omgeving al dan niet met vrienden en familie vaker bezoeken.

  De samenwerking tussen Ciran en Yeunten Ling was bij mijn weten uniek en naar mijn mening een samenwerkingsvorm die qua inhoud in de toekomst in allerlei variaties navolging zal vinden omdat het werkt en in een zeer sterk groeiende behoefte voorziet. De behoefte aan enig overzicht en balans in je leven in het algemeen en in moeilijke tijden in het bijzonder.

  Dat bij Ciran zaken verkeerd liepen en of van oplichting sprake was is aan justitie om te beoordelen en aan jou G J Smeets om op een website van Ciran, tros opgelicht of justitie te richten aan de mensen waar je over praat en die je blijkbaar wilt bereiken want die lezen het BD niet.

  Ik stel voor dat je jouw boekhouding plaatst op het BD om echt te voelen hoe open en bloot zo een gebaar is. Dat een grote organisatie als Yeunten Ling wel hun inkomsten bloot geeft aan heel de Boeddhistische natie en daarbuiten verdient respect en een buiging. Ik gun mensen hun privacy, maar stellen ze zich kwetsbaar op dan probeer ik daar zorgvuldig mee om te gaan, zo ook dit.

  G J Smeets kom met mij een wandelingetje maken en kopje thee drinken in de tuin van Yeunten Ling, ik kom er veel te weinig. Dan kunnen we misschien lunchen samen met de lama’s en vragen hun opheldering over alles wat ze volgens jou fout doen en vragen we de boekhouding in te zien en nodigen iedereen die volgens jou verdacht is uit om dit alles samen tot op de bodem en vooral tot jouw tevredenheid uit te zoeken. En als jij vanaf nu de lama’s dicteert wat ze moeten zeggen dan kan het echt nooit meer mis gaan. Je hebt er recht op en belang bij neem ik aan, dus hop ‘an die arbeit’ en ‘doen’ stel ik voor.

  Het is zo veel waard dat openlijke en persoonlijk delen met mekaar.

  Valt me nu op hoeveel ‘oplichting’ en ‘verlichting’ op mekaar lijkt. Beiden belonen rijkelijk en beiden zijn aantrekkelijk voor wie er gevoelig voor is!!! Verlichting trekt me dan meer omdat het een tijdelijke beloning overstijgt (neem ik aan..! Zou toch heel flauw zijn als het hele Boeddhisme oplichting blijkt!). Een heerlijke berg geld en daarmee zekere vrijheid ben ik ook niet vies van, maar nee, middels oplichting wil ik die niet vergaren.
  Jammer dat het woord ‘oplichting’ negatief is want ‘oplichten’ zoals een lamp doet vind ik een goed beeld bij het pad ‘naar’ verlichting, af en toe ‘licht’ je pad even ‘op’ (met zo een ‘eureka’ gevoel en brandend lampje in een tekstballonnetje en alles er op en er aan!). Dat heb je in de vertaling van ‘enlightment’ en ‘illuminer’ niet, die pech (of uitdaging) hebben wij dan als Nederlandse en Vlaamse Boeddhisten!

  Kortom beste mensen allemaal oppassen voor oplichting door je Boeddhanatuur…

  • G.J. Smeets schreef:

   “Er is nooit gedeclareerd bij een frauduleuze instantie er is op dat moment gedeclareerd bij een gezond bedrijf met wie goed en vruchtbaar werd samengewerkt. Er zijn geen seminars in levenskunst evenals er geen patienten zijn geweest.”
   Aldus Ananda.

   Nou, de zorginstantie Ciran heeft op grote schaal gefraudeerd met declaraties aan zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben daardoor hun betalingen gestopt waardoor Ciran failliet ging. En waardoor de lama’s zonder geld kwamen te zitten, ze waren financieel totaal afhankelijk van Ciran. Zo eenvoudig is het, beste Ananda. Voor de details kun je terecht bij de t.v.- docu van Zembla over deze onverkwikkelijke kwestie. In die docu leggen patiënten en personeel van Ciran uit dat elke patiënt verplicht bij de lama’s in Huy op seminar moest, het zat standaard in het zorgpakket van Ciran.

 3. Dolma schreef:

  Beste mensen. In de jaren 70 waren wij allen goede christenen en wij waren de hippie generatie. Er kwmane de beatles en de rolling stones. Sommigen konden enfin reizen en hebben belangrijke lama ontmoet. 3 vrienden uit Antwerpen startten met durf de eerste centra. Huy is 1 van deze centra met Frans.Maar wij worden ouder. Wij zijn tegen de 70 jaar jong nu en de jongeren moeten de fakkel overnemen. Voor ons mag er best respect zijn. Voor ons was dat toen een continu actie van tegenstrijdigheden en opstandigheid. Wij hebben onze kop gekregen.Maar het zou eens tijd worden dat onze gemeenschappen geaccepteerd worden door het gouvernement en dat wij als monnik non lama betaald gaan worden. Godsdiensten die na ons aankwamen worden al betaald! Dat Huy even een probleem had is spijtig. het is goed dat het in orde komt en ik hoop op onze erkenningen(alle soorten boeddhisme zen ook). Maar de omstandigheden jaren 70 en nu, moet je niet vergelijken! Toen waren de zeden en gewoontes anders. De jeugd moet ons nu bijstaan. groetjes

 4. Ananda schreef:

  G J Smeets ik heb dat programma gezien en fraude is fraude en zoals gezegd is dat aan justitie en verder voor eer en geweten van de fraudeurs.

  Wat erg jammer en journalistiek eenzijdig is aan de Zembla uitzending, is dat slechts een enkeling is geïnterviewd en uitgerekend de enkeling die slecht geïnformeerd is vooraf of tijdens het aanwezig zijn in Huy blijkbaar of überhaupt nog een appeltje te schillen lijkt te hebben met deze of gene.

  G J Smeets besef je hoe een miniem percentage van deelnemers we het hier over hebben en dat dit over het geheel genomen betekent dat de waardering voor het geboden programma zeer hoog is?

  Laat je niet zo veel zand in de ogen strooien, de opgeklopte sensatie van Zembla is er onder deelnemers gewoon nooit in die mate geweest. En let wel, ik sta vooraan om het met jou tot de bodem uit te zoeken, hoe transparant en realistisch wil je het hebben?

  Iedereen weet dat zoiets niet “verplicht” kan worden, dat mensen dat zo hebben opgevat is heel triest en jammer van hun en alle betrokkenen hun tijd en energie. Hopelijk is het inmiddels door die deelnemers naar Ciran en/of in Huy uitgesproken en opgelost, weet jij of dat zo is? Want dat vind ik wel echt belangrijk.

  Ik heb zelf vaak genoeg deelnemers ter plekke gesproken als ik vrijwilligerswerk/karma yoga deed in de tuin of keuken en ik herken het beeld wat in Zembla geschetst wordt gewoon niet. Het gaat Zembla en jou helemaal niet om die duizenden mensen die er wel iets of veel aan gehad hebben, daar konden jullie het ook over hebben, heel jammer, maar ik begrijp jullie gezichtspunt en doel wel.

  Nou goed, ik nodig jullie dan allen tezamen uit om het ter plekke met betrokkenen te bespreken. Hier de lucht proberen te klaren die elders hangt lijkt me vrij zinloos evenals het allerlei insinuaties op deze plaats slingeren die meer uitleg behoeven en voor meer verwarring dan verheldering zorgen. Ik heb je nu twee keer uitgenodigd zaken te verhelderen en laat aan jou de beslissing.

  Dolma, bedankt voor je toelichting. Zoals je ziet heeft tientallen jaren later “de jeugd” zelfs een mooie samenwerking met het reguliere circuit tot stand gebracht en is inderdaad spijtig in problemen gekomen. Maar wie goed doet, goed ontmoet! Dus deze geplante zaden zullen gewoon uitkomen evenals al jullie wensen voor de gelijkheid van godsdienstige uitingen, ze zullen uitkomen en meer dan dat, het zal met grote zorg zijn, precies het Boeddhisme in al zijn kostbaarheid waardig.

  • Joop Ha Hoek schreef:

   Ik heb, toen het nieuws van de dreigende ondergang van Yeunten Ling bekend werd, met een bestuurslid van het instituut gesproken. Het heeft er achteraf spijt van als haren op het hoofd dat Yeunten Ling ooit met de van fraude verdachte organisatie in zee is gegaan, ook toen nog niet bekend was dat er gefraudeerd werd. Het heeft weinig met het boeddhisme te maken, het verhuren van ruimte en je verkopen voor 6 ton per jaar, zegt het bestuurslid. Ook al zijn de mensen die naar Yeunten Ling kwamen in het kader van dat programma, nooit benadeeld en knapten ze vaak van het verblijf daar en de omgang met boeddhisten op. De intentie was goed, maar hebzucht was er ook om belangrijk te kunnen zijn in de boeddhistische wereld. Kijk ons eens! Het instituut zal op eigen krachten verder moeten, of dat lukt is de vraag. Het is goed dat het op eigen benen staat, met de boeddhistische boodschap is niks mis.

  • G.J. Smeets schreef:

   Beste Ananda,
   Ciran wilde niet aan de docu van Zembla meewerken. Ciran heeft in plaats daarvan een Position Paper samengesteld (in te zien op de site van Zembla) waarin o.m. het volgende staat:
   “Met betrekking tot het onderdeel zingeving biedt Ciran een ‘Seminar Levenskunst’ aan. […]. Wij adviseren de patiënt om aan het Seminar deel te nemen, maar verplichten het niet. Het Seminar wordt gehouden bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden of bij het Tibetaans Instituut Yeunten Ling in Huy (België). Het Seminar is geen declarabele zorg en vraagt alleen tijdsbesteding van de patiënt.”
   Zoals je ziet heeft Yeunten Ling op kosten van Ciran aan patienten seminars in levenskunst gegeven. Nogmaals, de lama’s hebben gedeclareerd bij zorginstelling Ciran waarvan ze financieel afhankelijk waren. Terwijl ze wisten dat ze met patiënten te maken hadden die door Ciran standaard *geadviseerd* was om de seminars te volgen. Niet netjes, om het zachtjes uit te drukken. In de brief hierboven zeggen de lama’s niet voor niets met nadruk dat ze transparant willen zijn nu ze gedwongen zijn hun zaakjes structureel te veranderen. Overigens valt het met de transparantie nogal tegen: op de website van Yeunten Ling houdt de financiële verslaggeving op in 2015.

 5. G.J. Smeets schreef:

  De lama’s eindigen de brief aan hun volgelingen met:
  “We bundelen onze krachten om dit instituut sterk en succesvol te maken voor de volgende generaties. Ons instituut is immers kostbaar erfgoed.”

  Je eigen clubhuis als ‘kostbaar erfgoed’ afficheren, hoe zelf-ingenomen kan een boeddhist worden?