Het Tibetaans Instituut Yeunten Ling in het Belgische Huy zit zwaar in de financiële problemen. In oktober 2017 kwam er een onverwacht einde aan een tienjarige samenwerking met de Nederlandse revalidatie-instelling Ciran, die begin 2018 failliet werd verklaard na gesjoemel met declaraties aan ziektekostenverzekeraars. Die samenwerking bood voor Yeunten Ling een stabiel inkomen van €600.000 per jaar. Ondanks pogingen om dit gat op te vullen moet Yeunten Ling uiterlijk op 31 december 2018 minstens €120.000 in kas hebben om de basisbedrijfskosten te dekken en openstaande facturen te betalen, inclusief de maandelijkse bankaflossingen. En is daarvoor een fondswerving begonnen. Zes donateurs hebben al duizend euro geschonken.

Ciran ontwikkelde een innovatieve revalidatiemethode voor patiënten met chronische pijn en vermoeidheid, waarbij fysieke en geestelijke behandelingen samengaan. Vorig jaar bleek Ciran jarenlang voor miljoenen aan onterechte declaraties te hebben ingediend bij de zorgverzekeraars. Alleen VGZ claimde al ruim 20 miljoen euro terug. Ook stopte de verzekeraar met het uitbetalen van nieuwe zorgdeclaraties.

Lijf, leefomgeving en geest

Het wegvallen van het contract met Ciran betekende een gevoelige financiële klap voor Yeunten Ling. Jaarlijks namen 40 groepen van elk 65 deelnemers deel aan een driedaags verblijf in Huy die erop gericht was hun lichamelijke en geestelijke situatie te verbeteren. Ciran was een medisch-specialistische revalidatie-instelling met een twintigtal expertisecentra verspreid in Nederland. Jaarlijks behandelde Ciran duizenden mensen met ernstige chronische pijn, chronische vermoeidheid en disfunctioneren. Het doel van de behandeling is een herstel van functioneren binnen acht weken en een duurzaam maatschappelijk participeren binnen vier maanden. Deze elementaire therapie van Ciran die zich richt op lijf, leefomgeving en geest was mede gebaseerd op existentiële inzichten vanuit de boeddhistische filosofie. Tijdens een tweedaagse seminar kwamen groepen van ongeveer 65 deelnemers naar Yeunten Ling om er onderricht te krijgen in ‘levenskunst’. Dat bestaat uit verschillende lezingen en trainingen onder de leiding van de lama’s en begeleiders van Ciran. De patiënten ervoeren de rust in het instituut, middenin een bosrijke omgeving. Voor veel patiënten was dit ‘Seminar in Levenskunst’ een verdere doorbraak in hun behandeling.

Financiële steun

Gisteren is door het bestuur van Yeunten Ling aan de 14000 relaties van het boeddhistische centrum een mail gestuurd met het verzoek Yeunten Ling financieel te steunen. Ook is een steuncomité opgericht. De actie is met name gericht op donateurs die € 1000 kunnen schenken, maar ook andere giften zijn van harte welkom, benadrukt bestuurslid Lea Vanrompay. ‘Sommige van onze leden volgen al meer dan 35 jaar onze programma’s. Yeunten Ling, dat al 40 jaar bestaat, gaat niet alleen over boeddhisme. Het is een open deur naar alle religies, overtuigingen en persoonlijke behoeften. Iedereen wordt met open armen ontvangen. De compassie, wijsheid en toewijding van onze lama’s zijn ongelooflijk en cruciaal voor ons bestaan geweest. De omgeving is buitengewoon – een mix van oude en nieuwe infrastructuur verspreid over 13 hectare groene omgeving. Maar de last van de kosten van ons instituut is te zwaar om te worden gedekt door inkomsten uit cursussen en ledencontributies. Vandaag hebben we gevraagd om hulp, ook in moeilijke tijden willen we delen. Ik heb er vertrouwen in dat we samen deze situatie zullen veranderen.” De Tibetaanse centra in Schoten en Brussel zijn zelfvoorzienend.

Tegenover de jaarlijkse inkomsten van zes ton van Ciran stonden ook uitgaven zoals personeelskosten. Deze extra personeelsleden zijn inmiddels ontslagen. De 120.000 euro zijn nodig om het centrum en het onderhoud van het kasteel, tempel en onderkomens in stand te houden en vormen in meer of mindere mate een jaarlijkse terugkerende post.

Lea Vanrompay: ‘Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Als elk contact waarnaar wij een mail hebben gestuurd 10 euro zou doneren, zijn we al uit de problemen. Onze actie is ook niet bedoeld om aan te geven dat we er meer stoppen, helemaal niet. We begrijpen dat het voor onze contacten zwaar is om geconfronteerd te worden met onze problemen, maar we wilden die toch delen. Door de inkomsten van Ciran waren we een beetje vergeten dat onze centra in beginsel op dana drijven, dat waren we uit het oog verloren. Ik beschouw dit als een overgangsfase al zullen we de fondswerving wel aan moeten houden de komende tijd. Ook om te voldoen aan de eisen die de overheid, de brandweer stelt aan de veiligheid van onze gebouwen. In 2008 was er ook sprake van een crisis, maar toen konden we een overeenkomst met Ciran sluiten. We hebben er hard voor gewerkt om aan hun en onze eisen te voldoen.’

Onverwacht einde

Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima nemen deel aan de fondsenwervende inspanningen door in een brief mensen die een band hebben met Yeunten Ling in een brief de situatie uit te leggen:

‘Beste vrienden, We hopen dat alles goed gaat met uzelf, uw familie en uw vrienden.

Hier in Yeunten Ling (Hoei), maar ook in Schoten en Brussel gaat het goed met onze mandala, vooral op het spirituele vlak: de retraites, onderrichten en programma’s doen het goed. Er schrijven zich veel deelnemers in en het niveau van het onderricht ligt hoog. Ook talrijke externe groepen maken gebruik van onze infrastructuur en genieten van ons prachtig en inspirerend kader. Dit allemaal kon enkel met uw kostbare hulp tot stand komen. We willen u daarom hartelijk bedanken voor uw steun en toewijding.

Er zijn ongetwijfeld belangrijke dingen tot stand gekomen. Venerabele Lama Ogyen en Lama Karta, en zo vele mensen, hebben actief bijgedragen tot het ontwikkelen van ons instituut, van deze plaats. Het is nu onze verantwoordelijkheid om dit niet alleen in stand te houden, maar ook om de toekomst ervan te vrijwaren. We bevinden ons nu midden in zo een transitieperiode.

De laatste 10 jaar heeft een Nederlandse organisatie (Ciran) onze hulp ingeroepen om hun sociaal doel te bereiken. Deze samenwerking heeft een grote financiële last van onze schouders gehouden. Maar aan deze samenwerking is, door omstandigheden, onverwachts een einde gekomen. Ons instituut staat nu alleen voor de opgelopen kosten. Daarom hebben we geen andere keuze dan wederom om uw hulp te vragen. U heeft ons in het verleden al geholpen.

We doen er alles aan om het functioneren van de verschillende centra van onze mandala te garanderen. We hebben aan de verbetering van onze interne organisatie gewerkt, we zijn de prijzen aan het herzien en breiden onze programma’s uit met meer cursussen en retraites, en we besparen op de kosten waar we kunnen. We willen meer inkomsten genereren door externe groepen uit te nodigen om onze faciliteiten te gebruiken. We introduceren nieuwe fondsenwervende activiteiten om ons te helpen een gezonde financiële situatie te behouden. Dit alles wordt gedaan met een warm hart.

Tegelijkertijd, hoe moeilijk het ook is om weer om uw hulp te vragen, kunnen we niet overleven tenzij we het zo aanpakken. Onze maandelijkse betalingen aan de bank (de lening voor de bouw van de grote tempel, gestart in 2006), in combinatie met de lopende investeringen om de oude en nieuwe infrastructuur te onderhouden, is een zware last. Uw genereuze gift, hoe groot of klein ook, is nodig om onze centra levend te houden.’

Erkenning

De erkenning van het boeddhisme als reguliere godsdienst (kerkfabriek) in België staat nog steeds op de agenda van de Belgische politiek. Deze maand wordt besloten of het voorstel door het Belgische parlement wordt behandeld. Maar dat is onzeker omdat er volgend jaar in België verkiezingen zijn en er dan weer verschuivingen en andere politieke voorkeuren zullen plaatsvinden. Wordt het boeddhisme een erkende godsdienst dan ontvangen de voorgangers en leraren een wedde. Voor Yeunten Ling zou dat een een gedeeltelijke oplossing kunnen zijn voor de financiële problemen die thans spelen.

Categorieën: Nieuws, Boeddhisme
Tags: , , , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk