Met verbazing volg ik de afleveringen van ‘kijken in de ziel’, vooral hoe de schepping tegenover de evolutieleer wordt gezet. Heel kort en kernachtig is Darwins theorie:

Alle soorten van leven op deze aarde zijn door een langzame evolutie uit een gemeenschappelijk voorouder organisme ontstaan dankzij het mechanisme van de natuurlijke selectie.

Volgens de huidige wetenschap waren er geen mensen ten tijde dat de dinosaurussen hier rond liepen. Dinosaurussen zijn of reptielen, of verwant aan vogels, zie onderstaand stukje.

Sinds het opkomen van de evolutietheorie probeert de biologie van iedere diergroep haar plaats in de stamboom van het leven te bepalen. Bij de vogels is dat moeilijk omdat die een lichaamsbouw hebben waar verder niets in het huidige dierenrijk nog op lijkt. Ze hebben veren en een snavel, lopen op twee poten, kunnen vliegen, hebben holle botten, ademen via luchtzakken, leggen harde eieren en zijn warmbloedig. Alleen bij uitgestorven groepen dieren zou een gelijkende combinatie van eigenschappen aangetroffen kunnen worden. (bron Wikipedia) 

Maar het maakt voor mijn betoog niet veel uit. Kort door de bocht is het leven op deze aarde begonnen met een amoebe of iets anders erg kleins.

Nu het scheppingsverhaal:

Dag 1

God scheidde licht en duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.

Dag 2

God schiep het hemelgewelf, het uitspansel, dat de watermassa onder het gewelf scheidde van het water erboven.

Dag 3

God liet het water samenvloeien. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. Voorts liet God zaadvormende planten en bomen ontkiemen.

Dag 4

God schiep de lichten aan het hemelgewelf, zon, maan en sterren als markering voor seizoenen, dagen en jaren. Het grote licht (de zon) om over de dag te heersen, het kleine (de maan) om over de nacht te heersen.

Zo als de rabbijn in het programma (Kijken in de ziel) al opmerkte word op dag vier de tijdmeting geschapen. De vraag is hoelang duurde de voorgaande dagen, waar zijn die aan afgemeten? 

Dag 5 en 6 volgen perfect de evolutie leer van Darwin. Al het leven komt uit zee (God sprak: ‘dat de wateren wemelen van levende wezens) Reptielen kruipen aan land dan schept god de vogels daarna schept hij de landdieren, enz. en als laatste de mens.

Dag 5

God liet het water wemelen van levende wezens, en boven de aarde liet hij vogels vliegen. En God zegende hen, opdat de vogels en de vissentalrijk zouden worden.

Dag 6

God schiep de landdieren: het vee, kruipende dieren en wilde dieren. Vervolgens besloot God de mens te maken, naar zijn evenbeeld, om heerschappij te voeren over alle andere schepselen. God schiep eerst de mens (als hem) en in tweede instantie als man en vrouw (hen). Hij zegende ze met de woorden, “Wees vruchtbaar en word talrijk” en heers over de vissen, vogels en alle dieren die op aarde rondkruipen. Aan het eind van deze dag, na de schepping van de mens, staat er “God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. “ 

Behalve op dag twee staat er telkens geschreven “En God zag dat het goed was”. NB: op dag 1 staat “En God zag dat het ‘licht’ goed was” (Genesis 1:4)

Dag 7

Op de zevende dag was Gods schepping voltooid, en rustte hij. Die dag wordt door God heilig verklaard

(Heilig komt van ‘heel’, het was af, god was klaar)

Ik heb een boek “ “The Amazing Brain,” by Robert Ornstein“ Daarin staan plaatjes van het menselijk brein opgebouwd vanaf de hersenstam. De hersenstam staat in een vijver waar krokodillen (reptielen) in rondzwemmen. Op het volgende plaatje is aan de hersenstam het Cerebellum toegevoegd en zwemmen er vissen in de vijver. Daarna staat de hersenstam naast de vijver met vogels er naast en is het limbisch systeem toegevoegd. Om kort te gaan op het laatste plaatje is het menselijk brein compleet, met andere woorden, niet alleen wordt in Genesis de evolutie uit de doeken gedaan, we dragen de hele evolutie in ons. Oerinstincten liggen in ons reptielenbrein (de hersenstam) die gebruiken we om te overleven. Voor leren grijpen we wat hoger in ons brein. En voor technologisch inzicht licht ons hele brein op als een kerstboom.

Het leuke van de plaatjes is dat het brein als boom word afgebeeld. Een hersenstam, een (pijn) appel.

Vraagje, heeft u wel eens in het grote bomenboek de boom ‘Van kennis van goed en kwaad’ gevonden? Met wat maak je onderscheid tussen goed en kwaad? Met wat heb je geleerd wat goed en slecht is. De mens heeft daar een orgaan voor, dat heet ‘Hersens’ die verdacht veel op een boom lijken.

Christenen, Darwin heeft de evolutie ontdekt die god geschapen heeft.

Zeshin van der Plas

Categorieën: Nieuws
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

4 reacties op Lezers schrijven – kijken in de ziel

 1. G.J. Smeets schreef:

  De verbazing in je eerste zin deel ik met je. En bij je laatste zin sluit ik me van harte aan.

 2. Bernard Faber schreef:

  Mooi gezegd Zeshin. Het scheppingsverhaal uit de bijbel is wonderlijk. Er zijn meer mooie scheppingsverhalen. De evolutietheorie doet niets aan die verhalen af, maar verrijkt ze eigenlijk alleen maar. Scheppingsverhalen en de evolutieleer gaan over hetzelfde: het wonder van dit leven.

 3. Maarten schreef:

  Er zijn mooie verhalen genoeg. Echter, enkel omdat stukjes overeenkomen betekent dit nog niet dat andere stuks ook stroken. De eerste dagen komen niet overeen met de wetenschap.

  Ieder haar of zijn verhalen. Dat zij van harte gegund. Het loopt pas mis als gelovigen hun ideeën als wetenschap voorstellen en die zelfs onderwezen willen hebben op de scholen als wetenschap. Dat klopt niet.

  Onderwijs erover bij maatschappij-inrichting of dat tegenwoordig heet. Dat lijkt me reuze interessant en nuttig.

  Met warme groet,

  Maarten

 4. Piet Nusteleijn schreef:

  Het draait hierom: bij het scheppingsverhaal is er een schepper, een maker. Er zijn mensen die eraan hechten hierin te geloven.
  Met groet.