Shambhala International heeft alle leden van de sangha’s wereldwijd opgeroepen seksueel wangedrag of andere vormen van misdragingen binnen deze boeddhistische internationale gemeenschap aan de raad van bestuur te melden. De raad schrijft op twaalf februari in een mail – een soort wake up call- dat in ‘de complexe geschiedenis van deze gemeenschap er gevallen zijn geweest van seksueel schadelijk gedrag en ongepaste betrekkingen tussen leden en tussen docenten en studenten.’

De raad geeft toe dat in het verleden klachten daarover niet altijd met zorg en vaardigheid zijn behandeld en afgedaan. In het bijzonder waar het ging om ‘het weerzinwekkende gedrag door sommige leden in de gemeenschap waardoor vrouwen zich onveilig voelden’. De raad stelt dat alle klachten en opmerkingen over ongewenst gedrag alsnog zullen worden behandeld en dat daarin de belangen van slachtoffers centraal staan. ‘We moeten het beter doen’.

Het is met pijn in het hart dat de Kalapa council de sanghaleden de mail stuurt, schrijft ze. ‘De wereld is in beroering, met een groeiend bewustzijn van agressie, onrecht en wreedheid, die zich elke dag voor onze ogen ontvouwt. De #metoo-beweging geeft een beeld van seksuele intimidatie, mishandeling en gender discriminatie wereldwijd.’ De raad: ‘Wij zijn verdrietig dat een dergelijke pijn en gevoel van onrechtvaardigheid nog steeds optreedt (bij de slachtoffers). De raad neemt verantwoordelijkheid voor het creëren van mogelijkheden en ruimte om wonden uit het verleden te helen, ermee om te gaan. We voelen hoe die aandacht nodig is in een proces van genezing.’ Het bestuur zegt tegen elke vorm van discriminatie en misbruik te zijn en elke poging daartoe te onderdrukken. In het verleden was er onzekerheid en onwetendheid hoe de problemen aan te pakken, dat moeten we beter doen, zegt de raad.

Het bestuur zegt in een proces van ‘luisteren en openstelling’ te zitten en heeft behoefte aan meer informatie van sanghaleden om beter de dynamiek van macht en schadelijke zaken te begrijpen en mee om te gaan. Om misbruik en discriminatie binnen de Shambhala-cultuur aan te pakken en te voorkomen. ‘Het gesprek over beschadigde vrouwen maakt deel uit van ons groeiend bewustzijn van systemische macht en privileges die tot sociale uitsluiting in onze samenleving en binnen onze sangha leidt. Het is niet mogelijk slechts één sociale kwestie te belichten zonder ook de onderlinge samenhangende onrechtvaardigheden rond ras, geslacht, klasse, huidskleur, transfobie, homofobie, nationaliteit, leeftijd, etniciteit, taal en andere verschillen te zien. Wij erkennen ook dat vele anderen in onze sangha geconfronteerd zijn met meerdere vormen van marginalisering en uitsluiting die niet seksueel gerelateerd zijn.’

Doorpakken

Han de Wit

‘De metoo discussie vormt de aanleiding van het initiatief van de raad,’ zegt Han de Wit, Nederlands dharmaleraar (acharya) in de traditie van het Shambhala-boeddhisme. ‘We moeten nu doorpakken als er iets ongewenst is voorgevallen binnen onze gemeenschap. Niet van “het is al verjaard’ of dat soort dingen, onverwerkte pijn slijt niet. Het moet worden aangepakt. Binnen elke organisatie doen zich dit soort ongewenste zaken voor, dus Shambala is daar niet gevrijwaard van. Het hoeft niet altijd seksueel wangedrag te zijn, het kan ook iemand buitensluiten of pesten zijn. In het verleden zijn er binnen Shambala mogelijk mensen geweest die zich onvoldoende gehoord voelden en nu worden opgeroepen, als er pijn ligt, daar wat met anderen binnen de organisatie aan te doen. Zeg maar, een vorm van achterstallig onderhoud, als klinkt dat mogelijk wat vreemd. Met de wetenschap die we nu hebben over dit soort zaken moeten we ze behandelen. De tijd is er nu rijp voor dankzij een paar dappere vrouwen die de #metoo beweging in het leven riepen.’

In de mail aan de leden wordt gerept over weerzinwekkend gedrag door sommige leden binnen de Shambala-gemeenschap. De Wit: ‘Ik ken wel een paar leraren die uit hun functie zijn gezet of voorwaardelijk ervan ontheven onder de voorwaarde dat ze deelnamen aan een counselingtraject.’

Is zo’n bestuursraad nu wel de aangewezen instantie om als slachtoffer bij te klagen? Is ze voldoende onafhankelijk?

De Wit: ‘In eerste instantie wel om klachten en opmerkingen te inventariseren. Wil er een onafhankelijke toetsing plaatsvinden dat kan dat gebeuren door vertrouwenspersonen of door een rechter.’

Het internationale Shambhala-bestuur: ‘Shambhala maakt deel uit van de hedendaagse samenleving en wat zich daar in afspeelt. We zijn getuige van twijfel en woede, van beschuldigingen en geruchten. Ook binnen onze gemeenschap is dat onderwerp van gesprek. De daaraan gekoppelde pijn kan leiden tot versplintering (…) blijf bij elkaar, verbonden door onze harten.’ De raad zegt dankbaar te zijn voor de mensen binnen Shambhala die op verandering aandringen. En voor degenen die al decennia werken aan zorg en goed beleid binnen deze organisatie. ‘Wij waarderen de stappen die zijn gezet en hoe dit heeft geleid tot significante veranderingen in onze cultuur. Maar we hebben nog veel te leren.’

Shambhala is een internationale gemeenschap van beoefenaars van boeddhistische meditatie en andere contemplatieve disciplines. De Shambhala-­boeddhistische traditie biedt een compleet pad aan van meditatie‑beoefening en studie. Dit pad gaat uit van de fundamentele goedheid en natuurlijke wakkerheid van ons hart. Via beoefening en studie kun je eigenschappen ontwikkelen die het welzijn van jezelf en anderen bevorderen.

Shambhala heeft in heel Nederland verschillende centra en groepen die cursussen aanbieden, (gratis) meditatie-begeleiding en veel gelegenheid tot mediteren. Centra en groepen vind je in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Arnhem, Deventer, Bussum, Haarlem, Utrecht en Maastricht.

De Shambhala-organisatie is opgericht door Chögyam Trungpa Rinpoche en na zijn overlijden voortgezet door zijn zoon, Sakyong Mipham Rinpoche, beiden westers georiënteerde Tibetaanse meditatieleraren. Behalve traditiehouders van de Shambhala traditie, behoren zij ook tot de Kagyu-, en Nyingmaschool van het Tibetaanse boeddhisme.

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Misbruik, Geluk
Tags: , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk