Het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen vermindert niet alleen de aardbevingsschade, het is ook goed voor het klimaat. Als tenminste de verminderde gaswinning gecompenseerd wordt door  gasbesparing,  bijvoorbeeld in Nederlandse huishoudens en in de industrie, vindt Milieudefensie.

Wanneer het Gronings gas zou worden vervangen door LNG, Noordzeegas of gas uit Rusland is het klimaateffect juist negatief. Dat blijkt uit een studie van CE Delft naar de alternatieven voor gas uit Groningen. Vanmiddag overhandigt Milieudefensie dit rapport aan de Tweede Kamer met daarbij de oproep om – met het oog op de situatie in Groningen én het klimaat – de gasafhankelijkheid van Nederland zo snel mogelijk af te bouwen en werk te maken van een volledig duurzame en fossielvrije energievoorziening.

Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: “Gas is geen transitiebrandstof maar een brandstof die de transitie naar een fossielvrije energievoorziening juist tegenhoudt.  De Groningse gascrisis drukt ons met de neus op het feit dat ook gas een eindige fossiele brandstof is. Wij roepen de regering op te stoppen met het investeren in dure gasinfrastructuur en dubieuze diplomatieke banden met Rusland. In plaats daarvan kan het kabinet beter een  ambitieus programma ontwikkelen om de hele Nederlandse woningvoorraad energieneutraal te maken en flink gas te besparen in de industrie”.

CE Delft onderzocht in opdracht van Milieudefensie wat de maatschappelijke effecten zijn van een viertal alternatieven voor Gronings gas: gas uit Rusland, gaswinning op de Noordzee, LNG uit Qatar en gasbesparing. Op zowel klimaat en milieu scoort gasbesparing als enige optie positief. Ook de voorzieningszekerheid van gasbesparing is positief omdat besparing de gasafhankelijkheid van Nederland verminderd.

De effecten op de staatsinkomsten zijn echter negatief, omdat gasbesparing leidt tot vermindering van de gasbaten en de energiebelasting van zo’n 3 miljard per jaar. Teuling: “Hoogste tijd om onze Rijksbegroting gezond te krijgen door de afhankelijkheid van de aardgasbaten en energiebelasting te verminderen. In de nabije toekomst wordt onze energievoorziening toch superefficiënt en volledig fossielvrij, daar kunnen we maar beter op voorbereid zijn”.

Milieudefensie krijgt in haar oproep om de huidige Nederlandse gasstrategie  volledig te herzien steun van diverse burgerorganisaties en actiegroepen. Vandaag overhandigt Milieudefensie een energiemanifest aan Kamerleden. Dit manifest kwam tot stand tijdens een aantal bijeenkomsten in het land waar Milieudefensie samen met betrokken burgers heeft geïnventariseerd welke belemmeringen een overgang naar een fossielvrije energievoorziening in de weg staan. In het manifest staan concrete suggesties voor acties om deze belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld  het invoeren van een klimaatwet of het creëren van wetgeving en een financieringsmodel die het aantrekkelijker maken woningen energieneutraal te maken.

Bron Milieudefensie.

 

Categorieën: Natuur, Nieuws, Economie, Politiek, Gezondheid
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Minder gaswinning uit Groningen: goed voor het klimaat

 1. G.J. Smeets schreef:

  Ik zou eraan willen toevoegen dat de transitie van fossiel stoken naar een CO2-neutrale energievoorziening *vooral* gehinderd c.q. vertraagd wordt doordat de prijs van fossiele energie kunstmatig laag gehouden wordt. En dus een oneerlijk sterke concurrentiepositie op de energiemarkt heeft.

  Fossiele energieleveranciers hoeven als *enige* de ecologische en maatschappelijke schade van hun product niet in de prijs te calculeren. Zolang er geen redelijke CO2 beprijzing is, net zolang heeft fossiel een oneerlijke concurrentiepositie t.o.v. alternatieven als wind, solar, biomassa, kernenergie, etc..

  Het echte transitie’gevecht’ vindt plaats aan de internationale vergadertafels waar de CO2-beprijzing een historisch hoofdpijn dossier is. Er gloort nu hoop: uit welbegrepen eigenbelang zijn de fossiele energiegiganten in Europa inmiddels bereid om dergelijke beprijzing door te voeren.
  Daarnaast heeft de baas van de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk onlangs een knetterende speech gehouden over de gigantische financiële risico’s die de fossiele industrie binnenkort te wachten staan. Dat deed hij op uitnodiging van Lloyd’s of London, een mega-verzekeraar (natuurrampen, space missions, etc.) met grote belangen in energie- en klimaatgerelateerde risicodekking.
  Voor wie het interesseert hier wat meer info: http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/16055/de-financiele-gevolgen-van-klimaatverandering.

Menu