De Boeddhistische Unie Nederland wil dat alle van de 45 bij de BUN aangesloten leden eind 2020 een etische code heeft. Op dit moment hebben 25 organisaties al een dergelijke code waarin het omgaan met en gevolgen van wangedrag binnen de organisatie wordt geregeld. Er zijn er ook die zelf vertrouwenspersonen hebben aangesteld, maar alle leden dienen bij problemen of klachten ook te verwijzen naar de vertrouwenspersoon van de BUN, Chiene Hulst.

De BUN heeft Chiene Hulst aangesteld als extern vertrouwenspersoon die volgens de organisatie geheel onafhankelijk van de unie zal opereren. Vanaf 1 januari 2017 is zij aanspreekbaar voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met seksueel misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie.

BUN-voorzitter Michael Ritman verduidelijkt dat voor een termijn van twee jaar is gekozen om alle aangesloten organisaties in de gelegenheid te stellen zo’n code te ontwikkelen. Enkelen maken deel uit van internationale organisaties en zullen zo’n code moeten afstemmen op wat internationaal gangbaar- niet tegenstrijdig is op dat gebied. Ritman: ‘Alle leden ondersteunen de eis om zo’n code binnen de eigen organisatie in te voeren. Waarbij het uitgangspunt is dat het niet altijd om verschrikkelijke verhalen hoeft te gaan maar zoveel mogelijk de mate van veiligheid voor leerlingen en anderen binnen de sangha in zo’n etische code wordt beschreven. Het gaat om waakzaamheid, openheid, niet wegkijken, het niet in een la stoppen van klachten en feiten, transparantie. Als zo’n code voor alle leden van kracht is, geeft dat de BUN ook de gelegenheid leden op het naleven ervan aan te spreken.’

Categorieën: BUN - Boeddhistische Unie Nederland, Misbruik, Zorg, Geluk
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk