Guy Dubois is de auteur van verschillende boeken over dhamma. Eveneens vertaalde, becommentarieerde en annoteerde hij in het Nederlands een aantal vroeg-boeddhistische teksten zoals de Atthakavagga (De vrede van de Boeddha); de Parayanavagga (De weg naar de andere oever); de Itivuttaka (Zo is het gezegd), de Khuddakapatha (Korte passages); de Udana (Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha) en de Dhammapada (Het pad van waarheid). Al de boeken van Guy zijn vrij van copyright. ‘Wanneer ook maar één woord van al mijn teksten tot inzicht kan leiden bij één persoon, zou ik me gelukkig voelen.’

Elke maand stelt de auteur een boek gratis ter beschikking aan BD-lezers. In de maand oktober is dat de tekst van de Khaggavisana-Sutta. Het boek is volledig vrij van auteursrechten in PDF via deze link te downloaden.

De Khaggavisana-Sutta, ook wel de Rinoceros-Sutta genoemd, behoort samen met de Parayanavagga en de Atthakavagga tot de oudste delen van de Pali-canon.

De Khaggavisana-Sutta bepleit een compleet ander Pad naar Zelfrealisatie (nibbana) dan de twee wegen die doctrinair naar voor worden geschoven: ofwel door zich aan te sluiten bij de Sangha, de monastieke orde ofwel door als leek-gezinshoofd door het leven te gaan.

De Rinoceros-Sutta opteert resoluut voor eenzame ascese als alternatief. Zulk radicaal alternatief is het pad van de eenzame zoeker—de samanadie zich compleet terugtrekt uit de samenleving.

Een hypothese zou kunnen zijn (en lijkt zelfs totaal niet onwaarschijnlijk gezien de datering van deze pre-boeddhistische teksten) dat dit eenzaam ascetisme gewoon gezien moet worden als de beginfase waaruit het boeddhistische kloosterleven zich later spontaan ontwikkelde.

In de optiek van deze hypothese hoeven de verzen in de Khaggavisana-Sutta m.b.t. de ‘spirituele vriend’ (P. kalyanamitta) dan ook niet zonder meer beschouwd te worden als latere ‘toevoegingen’ aan de Rinoceros-Sutta, maar eerder als een logische evolutie die leidde naar het ontstaan van een ‘sangha’ waar spiritueel gelijkgestemden elkaar vonden. Immers: de persoonlijke keuze van de yogi met wie hij optrekt of niet, bepaalt zijn verdere spirituele levensloop. Evenals zijn uiteindelijke graad van Zelfrealisatie.

De verzen van de Khaggavisana-Sutta schetsen de gevaren die rechtstreeks voortvloeien uit het leven in gemeenschap en plaatsen deze dreigingen diametraal tegenover de voordelen van een beoefening in eenzaamheid en afzondering (P. viveka).

Fysieke boeken: Wie liever een ‘fysiek’ boek in de handen houdt kan dit bestellen via bol.com De auteur wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan dhamma. Guy: ‘Wanneer er ook maar iets ‘winst’ gegenereerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.’

Guy E. Dubois (72) is auteur van verschillende werken over de leer van de Boeddha. Verder heeft hij verschillende vroeg-boeddhistische suttas vertaald vanuit het Pali naar het Nederlands en deze teksten becommentarieerd: de Parayanavagga (De Weg naar de Andere Oever); de Dhammapada (Het Pad van Waarheid); de Khaggavisana-Sutta; de Itivuttaka (Zo is het Gezegd) en de Khuddakapatha (Korte Passages).

Als yogi is hij volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische stroming. Hij interpreteert de dhamma op een vrijgevochten manier. Als dusdanig is hij—in de letterlijke betekenis van het woord— een ‘thuisloze’, een bhikkhu, een bedelmonnik, die zijn dhutanga (praktijk) op een heel persoonlijke wijze invulling geeft. In zijn boeken combineert hij een virulente vrijzinnige levenshouding met een grote genegenheid voor de diepe inzichten van de Boeddha. Deze symbiose leidt ertoe dat er soms heilige huisjes sneuvelen.

Hij is vrijwel onbekend in de boeddhistische wereld. Dubois leerde op eigen houtje Pali en vertaalt als niet-geschoold filoloog de oudste boeddhistische teksten naar het Nederlands. Lezers noemen hem een van de grootste kenners van de Pali-canon in het Nederlands taalgebied.

Categorieën: Boekbespreking, Pali-Canon, Boeddhisme
Tags: , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu