Guy Dubois is de auteur van verschillende boeken over Dhamma. Eveneens vertaalde, becommentarieerde en annoteerde hij een aantal vroeg-boeddhistische teksten zoals de Atthakavagga (De vrede van de Boeddha); de Parayanavagga (De weg naar de andere oever); de Itivuttaka (Zo is het gezegd), de Khuddakapatha (Korte passages); de Udana (Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha) en de Dhammapada (Het pad van waarheid). Al de boeken van Guy zijn vrij van copyright. ‘Wanneer ook maar één woord van al mijn teksten tot inzicht kan leiden bij één persoon, zou ik me gelukkig voelen.’

Elke maand stelt de auteur een boek gratis ter beschikking aan BD-lezers. In de maand augustus is dat de tekst van de Khuddakapatha. Het boek is volledig vrij van auteursrecht en in PDF via deze link te downloaden.

De Khuddakapatha is een van de kleinste boeken van de Pali-canon. Het is tevens het kleinste boek van de Khuddaka-Nikaya. Maar daarom is het niet minder interessant.

In tegenstelling tot de meeste boeken van de Khuddaka-Nikaya, behoort de Khuddakapatha niet tot de oudste teksten van de Pali-canon. Men kan ervan uitgaan dat de Khuddakapatha een latere toevoeging is: noch de reciteerders van de Digha-Nikaya, noch die van de Majjhima-Nikaya vermelden het werk in hun lijsten van canonieke teksten. Dit impliceert dat de Khuddakapatha—op het ogenblik dat deze lijsten werden opgemaakt—door de Sangha (nog) niet waardig óf niet opportuun werd geacht om, als een apart boek, in de Pali-canon te worden opgenomen.

Door de Khuddakapatha later tóch toe te voegen aan de canon, bevat het boek díe teksten die—vanuit het oogpunt van de Sangha—de essentie van de Leer van de Boeddha op de meest aanschouwelijke manier weergeeft.

Het boek kan best worden opgevat als een handig compendium dat door de monniken gebruikt werd als werkinstrument bij het doorgeven van de Leer. Een boeddhistische manual als het ware voor dagelijks gebruik bij de instructie van leken. Het praktische nut van de Khuddakapatha wordt gestaafd door het feit dat veel van deze teksten—door de eeuwen heen—nog dagelijks worden gezongen door volgelingen van het Theravada.

Fysieke boeken: Wie liever een ‘fysiek’ boek in de handen houdt kan dit bestellen via bol.com De auteur wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan Dhamma. Guy: ‘Wanneer er ook maar iets ‘winst’ gegenereerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.’

 

 

Categorieën: Boekbespreking, Pali-Canon, Achtergronden, Boeddhisme
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk