Guy Dubois is de auteur van verschillende boeken over dhamma. Eveneens vertaalde, becommentarieerde en annoteerde hij een aantal vroeg-boeddhistische teksten zoals de Atthakavagga (De vrede van de Boeddha); de Parayanavagga (De weg naar de andere oever); de Itivuttaka (Zo is het gezegd), de Khuddakapatha (Korte passages) en de Dhammapada (Het pad van waarheid). Al de boeken van Guy zijn vrij van copyright. ‘Wanneer ook maar één woord van al mijn teksten tot inzicht kan leiden bij één persoon, zou ik me gelukkig voelen.’

Elke maand stelt de auteur een boek gratis ter beschikking aan BD-lezers. In de maand juli is dat de tekst van de Atthakavagga. Het boek is volledig vrij van auteursrecht en in PDF via deze link te downloaden. Guy zelf over het boek: ‘Wat voor mij buiten kijf staat is dat de oorspronkelijke inzichten die de Boeddha gehad heeft verborgen liggen in het pre-sectaire boeddhisme, d.i. in de vroeg-boeddhistische teksten van de Pali-canon. Het zijn deze teksten die het meest onder de radar van de sangha gebleven zijn en zodoende het minst geïnfecteerd werden door monastieke ‘aanpassingen’.

Opmerkelijk is alvast de manier waarop de oudste suttas—tijdens de samenstelling van de Tipitaka op het eerste boeddhistische concilie in Rajagaha—‘weggemoffeld’ werden in de laatste verzameling van de Sutta-Pitaka, namelijk in de Khuddaka-Nikaya. Evenmin werd voor deze oudste boeddhistische teksten een ‘tekstbehoeder’ aangesteld. Wat verder frappeert is de appreciatie van de Boeddha himself voor de Atthakavagga in een andere tekst van de Pali-canon, namelijk de Sonavagga. Deze tekst kreeg een plaats toegewezen in de Udana van dezelfde Khuddaka-Nikaya. In deze Sonavagga verzoekt de Boeddha bhikkhu Sona om hem de dhamma te reciteren. De monnik reciteert dan, voor de Boeddha, de zestien delen van de Atthakavagga. De Boeddha is hoogst ingenomen met deze declamatie en feliciteert de monnik uitvoerig met volgende woorden:

‘Goed, uitzonderlijk goed, Bhikkhu Sona. Je hebt de verzen van de Atthakavagga voorbeeldig geleerd. Je hebt de teksten uitstekend overwogen en ze eveneens voortreffelijk gememoriseerd. Je hebt ze verder prachtig gedeclameerd, zeer duidelijk en zonder enige aarzeling. Dat maakt de betekenis van de Vagga buitengewoon verstaanbaar.’ Wat uitdrukkelijk opvalt is de expliciete verwijzing van de Boeddha naar het belang dat hij hechtte aan de verzen van de Atthakavagga om de dhamma uit te leggen. Mutatis mutandis wil dit ondubbelzinnig zeggen dat de beschouwingen die in de Atthakavagga uitgebreid aan bod komen, de oorspronkelijke inzichten van de Boeddha zijn.

Fysieke boeken: Wie liever een ‘fysiek’ boek in de handen houdt kan dit bestellen via bol.com De auteur wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan dhamma. Guy: ‘Wanneer er ook maar iets ‘winst’ gegenereerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.’

Categorieën: Boekbespreking, Achtergronden, Boeddhistisch leven, Boeddhisme
Tags: , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu