Op internet -change org.- is Tso Dawa een petitie gestart die gericht is aan de Shambhala Interim Board en 5 andere disciplines binnen Shambhala om lokale centra te scheiden van Shambhala International. Het doel is om 200 handtekeningen te verzamelen, vanmorgen hadden al 196 mensen de petitie ondertekend.

Probleem:

In de zomer van 2018 werd Osel Mukpo, de spirituele leider of “Sakyong” van Shambhala International, voor het eerst publiekelijk beschuldigd van seksueel wangedrag, inclusief mishandeling, van en tegen verschillende van zijn vrouwelijke studenten. Sommige van deze mishandelingen werden verder naar verluidt direct gefaciliteerd door de trouwe oudere studenten van Mukpo. Deze beschuldigingen werden voor het eerst openbaar gemaakt door het boeddhistische project Sunshine en hoewel er een onafhankelijke evaluatie is uitgevoerd om tot gemengde conclusies te komen, erkennen we in die evaluatie fundamentele structurele problemen. We vinden het leeuwendeel van deze beschuldigingen geloofwaardig. Zij bevestigen een reeds lang bestaand patroon van wangedrag door historische leiders van de organisatie. In het licht van deze onthulling moeten individuele Shambhala centra het einde van de Shambhala monarchie bepalen en zich formeel bevrijden van Shambhala International en de Mukpo familie om nieuwe en gevestigde meditatie studenten te beschermen tegen (emotionele en fysieke) schade.

Oplossing:

Shambhala International werd geïnspireerd door het streven van Chogyam Trungpa om seculiere meditatietraining breed toegankelijk te maken voor het grote publiek. De organisatie die uiteindelijk ontstond is een gecentraliseerd hiërarchisch lichaam. Het heeft talrijke lokale centra op verschillende continenten. Tienduizenden mensen over de hele wereld hadden hun eerste ervaring met meditatie en ontmoetten de dharma in deze centra, waardoor de organisatie een unieke prevalentie onder boeddhistische organisaties heeft.

Echter, Shambhala heeft ook een ongezonde en onhoudbare autoritaire organisatiecultuur voortgebracht; alle studenten zijn naar een enkele goeroe geleid die nu geconfronteerd wordt met ernstige beschuldigingen van seksueel wangedrag. Dit probleem werd goed beschreven in Ethan Nichtern’s verklaring over diens aftreden als Shastri kort nadat de beschuldigingen openbaar werden gemaakt.

In de afgelopen maanden zijn we op twee manieren diep geschokt door de reactie van de leiders van Shambhala. Ten eerste, door dit moment te framen als een soort collectief project van zelfrekening, heeft het een duidelijk en obsceen machtsmisbruik door de Sakyong en vele andere medeplichtigen verdoezeld. Ten tweede heeft de organisatie, door zich te verenigen met de bredere opkomende sociale beweging voor raciale, gender- en economische rechtvaardigheid, een berekende poging gedaan om te voorkomen dat de schade die het gevolg is van de gevaarlijke fusie van een toegankelijke onderwijsinstelling en een esoterisch autoritair orgaan direct wordt aangepakt en hersteld.

In de tweede plaats steunen we alle processen van institutionele zelfreflectie die echt rekening houden met echte kwesties van culturele vooringenomenheid, sociale vertegenwoordiging en ongelijkheid, maar we zien de huidige acties van SI als een cynische terugtrekking uit en ontduiking van de meer directe noodzaak om de eigen ongebruikelijke institutionele structuur en bijbehorende filosofie kritisch te onderzoeken, die samen een cultuur van schade en misbruik mogelijk hebben gemaakt en bevorderd. Osel Mukpo’s misstappen vertegenwoordigen een soort “derde staking” na het wangedrag van de voormalige leiders Thomas Rich en Chogyam Trungpa. We zijn vooral bezorgd dat SI’s slechte toe-eigening van een sociale beweging een smet werpt op het rechtvaardige werk van de vele actoren die zich te goeder trouw aan deze rechtvaardige zaak hebben gewijd.

Ondanks deze openbaringen blijven we de dharma- en Shambhala-leringen koesteren. We streven ernaar het goede en onverwoestbare van onze ervaringen in Shambhala te behouden, maar we kunnen onmogelijk in de huidige dubbele binding van verplichte loyaliteit aan wat in toenemende mate een gevaarlijke cultus lijkt te zijn, zodat we onze verbinding met onze eigen sangha’s kunnen behouden.

We roepen Shambhala International (SI) op om onmiddellijk actie te ondernemen om haar unieke institutionele structuur als organisatorisch centrum van zowel 1) een autoritaire esoterische traditie met een lichaam van gezworen toegewijde studenten die trouw zijn aan Mukpo, en 2) een zeer toegankelijke openbare educatieve meditatie-instelling te wijzigen. We hebben geen hoge verwachtingen.

Toch is dit uiteindelijk onze sangha, niet die van hen. Wij zijn Shambhala.

Wij geloven dat de publieke (buitenste) Shambhala lessen robuust genoeg zijn om een niet-hiërarchische praktijkgemeenschap te ondersteunen.

Daartoe roepen we individuele Shambhala centra op om te eisen dat SI de splitsing van de twee hierboven beschreven aspecten vergemakkelijkt door het erkennen en ondersteunen van de overgang van de centra naar volledige organisatorische en financiële autonomie. We hopen ook dat lokale centra hun eigen organisatiestructuren opnieuw zullen uitvinden op basis van een model van consensus en directe democratie. We worden aangemoedigd om te zien dat sommige centra docenten, zoals Lama Rod Owens en Lama Tsultrim Allione, uit andere stammen en tradities ontvangen en we hopen dat dit patroon een levensvatbare toekomst voor deze centra zal vormen, misschien samengebonden in een informeel consortium.

Meer informatie over de petitie http://chng.it/VKmj2yC9KH

 

 

Categorieën: Misbruik, Boeddhisme, Geluk
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk