De wortel van het geluk is altruïsme …
de wens om anderen te dienen
de Dalai Lama

Het menselijk bestaan gaat steeds gepaard met lijden. Dit gegeven maakt onlosmakelijk deel uit van onze ‘condition humaine’.

Enerzijds is er het leed dat ons overkomt door tegenslagen, verlies, ziekte, kwetsuren, ouderdom, dood, enz. Dit leed is onvermijdelijk en valt iedereen, in min of meerdere mate, ten deel. Het is een vorm van lijden die we niet kunnen ontlopen, maar waar we wel anders mee kunnen leren omgaan. We hoeven de pijn niet te worden.

Anderzijds is er het leed dat door de mens zelf wordt veroorzaakt en dat in principe kan worden vermeden.

Het leed dat we onszelf en anderen aandoen is maar al te vaak het resultaat van een bepaalde manier van kijken en denken (mindset). Hierdoor krijgen we het gevoel dat er iets niet klopt of dat ons onrecht wordt aangedaan en we hier, al dan niet bewust, op moeten reageren. Zo wordt de kiem voor geweld (in de breedst mogelijke zin te begrijpen) en dus voor lijden, in eerste instantie in ons eigen hoofd gelegd: in onze reactie op wat ons overkomt ontstaat het leed.

Onze mindset ligt echter niet vast, staat niet op zichzelf. Net zoals alle andere fenomenen in de relatieve werkelijkheid is de mindset onderhevig aan verandering.

Vanuit een bewust aanwezig zijn bij wat er is kunnen we leren meer inzicht te verwerven in de onderlinge afhankelijkheid der dingen en een dieper, meer doorvoeld besef realiseren van dat andere aspect van onze ‘condition humaine’: het feit dat we op elk moment van ons bestaan steeds in relatie staan met al wat en wie ons omringt.

Door ons op een fundamenteel niveau bewust te worden van dit in-verbinding-zijn, kunnen we ons anders leren verhouden tegenover lijden. Onze natuurlijk en aangeboren altruïstisch potentieel krijgt de kans zich te manifesteren. Zo kan de basis worden gelegd om van de wereld een mooiere plek maken, een plek waar mensen meer in harmonie met elkaar kunnen samenleven. Het potentieel is er immers. We dienen het alleen maar te realiseren…

Op vrijdag 24 maart is Frank Van Rompaey te gast in het boeddhistisch centrum Ehipassiko, in Deurne bij Antwerpen.

Frank Van Rompaey is binnen de sangha meer bekend onder zijn boeddhistische naam Maitri. Als lid van de Raad van Bestuur (als secretaris), medeoprichter van de Piti-groepen en verantwoordelijke voor de engagementen binnen onderwijs zet hij zich al jaren als vrijwilliger in voor Ehipassiko.

De interesse in het oosters denken, en meer specifiek in het boeddhisme, werd gewekt in voorbereiding van en tijdens een reis naar Japan in 2001. Na jaren van zelfstudie ging Maitri op zoek naar een plek om te mediteren. Samen met een goede vriend ontdekte hij Ehipassiko in 2007. In februari 2008 nam hij toevlucht bij bhanté Vayama (Paul Van hooydonck).

Maitri heeft een diepe interesse in de verbinding tussen mensen onderling en tussen de mens en zijn omgeving. Hij is ervan overtuigd dat we door de ontwikkeling van ons aangeboren altruïstisch potentieel fundamenteel gelukkiger mensen kunnen worden. Opvoeding, onderwijs en samenwerking vormen hierbij essentiële hefbomen.

Samen met zijn jeugdvriend en geestverwant Kurt Vanoosterweyck wil hij nog dit jaar een altruïstische beweging in gang zetten, met als concrete doelstelling de oprichting van een altruïstische school: de A-movement en de A-school.

Praktisch: Vrijdag 24 maart 2017 van 20.00 tot 21.30 uur, Ehipassiko, De Sevillastraat 89, Deurne-Zuid, Vlaanderen.

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Categorieën: Achtergronden Tags: altruïsme 

Reageren is niet meer mogelijk

Menu