Zo, het Kaski-rapport is geschreven, er zijn nieuwe aantallen boeddhisten opgehoest en de BUN is door staatssecretaris Fred Teeven permanent erkend als zendende instantie. Het moet een hele opluchting voor veroordeelden zijn, die in onze kerkers zuchten, om te weten dat de boeddhistisch geestelijke verzorger ook is wie hij zegt te zijn. Een door crimefighter Fred Teeven permanent erkende geestelijke hulpverlener. Uit mijn jeugd ken ik de slogan: ‘Rang is alleen Rang als er Rang op staat’. Rang is (was) een zuurtje.

Nou ja, ik moet mijn toon matigen, want de bgv’ers doen goed werk. Je zal je dagen maar door moeten brengen in gevangenissen en huizen van bewaring, somber stemmende verhalen aan moeten horen en dan ook nog het goede blijven zien in de moordenaar tegenover je. De stok en niet de hand, of andersom…

Wat viel me verder op in het Kaski-rapport. De onderzoekers spraken met ‘een vertegenwoordiger van de ongebonden boeddhisten’. Hoe kan je nou mensen vertegenwoordigen die niet verenigd zijn, vraag ik me af. Zou het Joop R. zijn die mij zegt te vertegenwoordigen. Joop, ik maak daar ernstig bezwaar tegen, want ik vertegenwoordig alleen mijzelf. Ik zal eisen dat jouw mening uit het Kaski-rapport verwijderd wordt. Of is jouw stelling misschien helemaal niet meegenomen? Je weet het nooit met die onderzoekers. Je schenkt ze thee en wat is het resultaat?

Verder nog? Tja, volgens Kaski moet BUN iets aan zijn representativiteit doen. Daar schort het aan. Ik ben het woord tijdens het doorbladeren van het rapport niet specifiek tegen gekomen, maar de indruk wordt gewekt dat BUN Meer Moet Werven (BMMW). Maar dat is helemaal de taak niet van de BUN. Jazeker, de BUN moet toegankelijk zijn voor organisaties die aan de BUN-eisen voldoen. Maar werven? Met een kraampje op een beurs gaan staan? De wens voor het lidmaatschap moet uit de organisaties zelf komen.

Het is jammer dat de onderzoekers van Kaski hun onderzoek in augustus afsloten. Want er is sindsdien veel gebeurd binnen de BUN. Bestuursleden traden aan, contacten met binnen-en buitenlandse boeddhisten zijn aangegaan. Ook met etnische boeddhisten die nauwelijks vertegenwoordigd zouden zijn in de BUN. Soms zijn die contacten formeel, soms gewoon nuttig en vooral warm en goed en gezellig. Maar ze monden niet altijd uit in een lidmaatschap van de BUN. Omdat de koepel terecht niet aan werving doet.

Is het nou klaar? Voor het Boeddhistisch Dagblad wel. We gaan over tot de orde van de dag. De BUN blijft zender, de verzorger verzorger en de boef blijft boef. Heb je geen academische titel, dan kom je de bajes niet in als bgv’er. Het Kaski-rapport zorgde niet voor een aardverschuiving en wat in het rapport is belicht is zo micro. Nou ja, de regering wilde graag wat dingen onderzocht zien. Dat kostte wel wat en toen puntje bij paaltje kwam werd het advies van Kaski zelfs niet overgenomen. Zuur. Rang. En nou, nou weten we nog niet exact hoeveel boeddhisten er in Nederland zijn. Ik had me zo verheugd op een juist aantal, met cijfers achter de komma.

Oké, nu is nu en morgen weer een dag.

Good fortune en een hoop metta.

 

 

Categorieën: Achtergronden
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

7 reacties op Rang is alleen Rang als er Rang op staat

 1. Joop Romeijn schreef:

  Voor degenen die – misschien voor het laatst – nog eens over de BUN willen lezen:
  Ik heb afgelopen week een brief aan staatssecretaris Fred Teeven van Justitie geschreven, de beschermheer van de BUN.
  De tekst is tegelijk een overzicht van wat er speelt en (m.i.) mis gaat.
  Zie http://joopromeijn.blogspot.nl/2013/06/een-staatssecretaris-als-beschermer-van.html

 2. Tom schreef:

  Pluim Joop!

 3. Joop Romeijn schreef:

  Als ongeautoriseerd (maar niet iedereen vindt zoiets erg, heb ik begrepen) redacteur van het BoeddhistischDagblad een nieuwsfeitje:
  De agenda van de ledenvergadering van de BUN is te vinden op
  http://www.boeddhisme.nl/download/Agenda_ALV_8_juni_2013.pdf

  Voor mij aanleiding om een update te plaatsen op de blog waarnaar ik hierboven verwijs.

 4. M.R.Biesheuvel schreef:

  Soms denk ik weleens, wat maakt Joop zich druk. Maar deze opmerking is in deze zeker niet negatief bedoelt. Ik denk dat meer mensen zich in boeddhistisch Nederland zich druk zouden moeten maken, al is het maar om de onduidelijkheid van al die organisaties, groepen en sangha’s voor beginners als mij wat transparanter te maken!

 5. Joop Romeijn schreef:

  Eéntje dan nog, iemand moet toch het gesprek gaande houden.
  En over sommige onderwerpen moeten niet alleen de bestuurders van de BUN praten, die gaan elke maatschappelijk betrokken boeddhist aan (dank je, Biesheuvel)
  De Boeddhistisch Geestelijke Verzorging is ook zo’n vervolgverhaal.
  Beide boven genoemde BUN-pdf’s gaan daar ook – zij het zeer kort – over.

  André van der Braak houdt als VU-hoogleraar (tevens Zen-boeddhist) een inleiding over de master-opleiding, die gevolgd zou moeten worden door een ‘ambtsopleiding’ waarover de VU nog geen besluit heeft genomen, zover ik hun website begrijp.
  Hij heeft ter voorbereiding een document toegezonden dat uit februari stamt en op essentiele punten onduidelijk blijkt, zo heb ik in m’n blog http://joopromeijn.blogspot.nl/2013/03/de-vu-opleiding-tot-boeddhistisch.html van 14 maart plus update (n.a.v. een mail van van der Braak aan mij) van 19 maart beschreven.

  Daarin heb ik het ook over de in mijn ogen incompetente BZI gehad, de dochterstichting van de BUN die het contract met de VU over de ambtsopleiding heeft getekend. De BZI lijkt wat terzijde geschoven: Justitie-ambtenaar Varamitra gaat verdere informatie geven en het draagvlak bij de sangha’s creëren moet nu plaatsvinden via de net gestarte Dharma Advies Raad. Alsof de studenten daar iets aan hebben.

  Of er echt besluiten genomen worden in de ledenvergadering zaterdag, is me niet duidelijk, meestal zijn de leden al blij als ze wat informatie krijgen, de beroepsboeddhisten blijven aan de knoppen zitten.

  Verder blijft mijn mening dat je ook boeddhistisch geestelijk verzorger kan zijn of worden zonder ‘brief’ van een leraar van een BUN lid, en waarschijnlijk zelfs zonder de ‘ambtsopleiding’ te hebben gevolgd (de gezondheidszorginstellingen zullen in de meeste gevallen wel een master eisen).

 6. Joop Romeijn schreef:

  Op de agenda van de BUN-ledenvergadering staat ook:
  (12.) Besluit tot instelling werkgroep participatie ongeorganiseerde boeddhisten
  Verdere toelichting ontbreekt. Ik ben benieuwd want sinds een paar mensen (waaronder ik) in 2009 voorstellen in die richting deden, waren (bestuurs)leden van de BUN er fel tegen, om drie redenen:
  – Het geeft praktische problemen met stemrecht en zo, en bovendien wil Justitie het niet;
  – Er dreigen een aantal lastige zogeheten ‘ongebonden boeddhisten’ (inderdaad, waaronder ik) de BUN in te komen;
  – Het is principieel ongewenst want een ‘echte’ boeddhist neemt toevlucht tot de Boeddha en tot de Dhamma/Dharma en tot de Sangha, en die ‘ongeorganiseerden’ willen kennelijk geen toevlucht tot de Sangha nemen en zijn dus gemankeerde ‘boeddhisten'(dat in een discussie elders bleek dat de leraren die dit stelden eigenlijk bedoelden: toevlucht nemen tot de leraar – en dus de spirituele superioriteit van de leraar accepteren – maar dat staat niet in de Dhamma dus dat wordt omfloerst gezegd)

  Hoe men zaterdag (8 juni) met deze grote bezwaren omgaat: geen idee.

  Tegelijk is er nieuws van het ‘ Nederlands Boeddhisten Netwerk ‘ (NBN, in oprichting), zie https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2FN.B.V.i.o%2F voor wie een Facebook-account heeft. Ik niet en bovendien vind ik het te vroeg: het is beter dat eerst de BUN zich opheft.
  Een eerste bijeenkomst is op 29 juni, in Deventer.
  Ik hoop nu maar dat de BUN zich niet positief uitspreekt over de NBN of stelt dat dit in plaats kan komen c.q. de start kan zijn van de participatie van de ongeorganiseerde boeddhisten aan de BUN. Dat zou een ‘kiss of death’ zijn.
  Een NBN zou in mijn ogen de monopolie-claim van de BUN op zendtijd (maar dat is geen groot probleem meer want dat is over 2 jaar toch voorbij) en op het mogen ‘zenden’ van ‘buddhist chaplains’ (en dus bepalen wie dat mag zijn) moeten bestrijden.

  Kortom: het is nog geen komkommertijd in boeddhistisch Nederland.

 7. Tom schreef:

  2 x de spijker recht op z’n kop Joop, wat een precisie!!
  Ben benieuwd wat er uitkomt…