Wie spreekt of handelt met onzuivere gedachten
Zal achtervolgd worden door lijden
Zoals het karrewiel de hoef van het lastdier volgt

Wie spreekt of handelt met zuivere gedachten
Zal gevolgd worden door geluk
Zoals de schaduw iemand nooit verlaat

De Boeddha (vertaling uit het Pali: Guy E. Dubois)

In de Visuddhimagga (Pali: ‘Het Pad van Zuivering’) beschrijft Buddhaghosa, een boeddhistische monnik en geleerde uit de 5de eeuw, de zeven stadia van zuivering die naar nibbana (verlichting) leiden.

Zo ervaart de yogi geleidelijk hoe de werkelijkheid wérkelijk is.

Langzaamaan realiseert hij in zichzelf:

‘Ik ben niet deze gedachten.
Ik ben niet deze emoties.
Ik ben niet dit lichaam.
Ik ben niets van deze vergankelijke, tijdelijke dingen.’

Zo maakt hij contact met zijn natuurlijke staat. Ontdekt hij zijn ‘oorspronkelijk gelaat’:

Tijdloos. Grenzeloos. Ongeboren. Onsterfelijk.
Zo bereikt hij de andere oever.
Volkomen gezuiverd. Volledig bevrijd.

In deze staat ervaart hij volledige vervulling.
Niets ontbreekt. Alles is perfect.
Hij zíet en wéét.
Hij is onthecht van verlangen.
Onthecht van afkeer.

Zo ontwaakt de yogi. Zo realiseert de yogi zichzelf. Zo wordt nibbana -innerlijke vrede- zijn deel.

Op vrijdag 4 mei is Guy E. Dubois te gast in het boeddhistisch centrum Ehipassiko in Deurne, Vlaanderen.

Guy E. Dubois (70) is auteur van verschillende werken over de leer van de Boeddha: de Atthakavagga (De Vrede van de Boeddha), de Satta-Visuddhi (De Zeven Zuiveringen), de Dhammapada (Het Pad van Waarheid) en Vipassana Bhavana (Het cultiveren van Inzicht). Hij is als yogi volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische stroming. Zo interpreteert hij de dhamma op een vrijgevochten manier. Als dusdanig is hij—in de letterlijke betekenis van het woord—een ‘thuisloze’, een bhikkhu, een bedelmonnik, die zijn dhutanga (praktijk) op een heel persoonlijke wijze invulling geeft.

In zijn boeken combineert hij een virulente vrijzinnige levenshouding met een grote genegenheid voor de diepe inzichten van de Boeddha. Deze symbiose leidt ertoe dat er soms heilige huisjes sneuvelen.

Persoonlijke noot van Paul Van hooydonck:

Guy E. Dubois gaf nog nooit een lezing. Hij is vrijwel onbekend in de boeddhistische wereld. Hij leerde op eigen houtje Pali en vertaalt als niet-geschoold filoloog de oudste boeddhistische teksten naar het Nederlands. Ik ken niemand die hem dat nadeed. Guy is een ‘verborgen parel’ en waarschijnlijk één van de grootste kenners van de Pali-canon in het Nederlands taalgebied. Ik ben blij dat ik hem heb ‘ontdekt’ en het is me een genoegen hem een plek te geven die hij verdient en een breder publiek de kans te geven te proeven van zijn authentieke kennis en wijsheid.

Praktisch: Vrijdag 5 mei 2018 van 20.00 tot 21.30 uur, De Sevillastraat 89, Deurne-Zuid, Vlaanderen, België.

Categorieën: Achtergronden, Theravada
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk