anca ansink, foto site Linkedin

anca ansink, foto site Linkedin

Hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg bij de inspectie van de gezondheidszorg Anca Ansink en financieel expert en jurist Florens van Raab van Canstein zijn toegetreden tot het bestuur van de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS). Beiden zijn volgens de BOS ervaren bestuurders en boeddhistische beoefenaars. Ansink in de theravadatraditie en Van Raab van Canstein bij Shenten Dargye Ling, een centrum in de Yundrung Bon-traditie.

Het bestuur van de BOS bestaat uit een algemeen, toezichthoudend bestuur en een uitvoerend bestuurder/algemeen directeur in de persoon van Gertjan Mulder. De zittende bestuursleden zijn Michel Dingarten (voorzitter), Bauke Geersing (penningmeester) en Marja Timmer, vertegenwoordiger van de participatieraad van de BOS.

Gynaecoloog Anca Ansink was eerder directeur van het integraal kankercentrum Rotterdam. Zij stond kandidaat voor een bestuursfunctie bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), de licentiehouder van de boeddhistische omroep. Maar trok haar kandidatuur terug omdat,  volgens een nieuwsbrief van de BUN, in deze vereniging ‘gevaarlijk weinig’ mensen tijd hebben om van de BUN een organisatie te maken die opereert op een manier dat zij zich er voor kan en wil inzetten. Kennisname van het rapport van Werkgroep Lotusbloem sterkte haar in deze bevindingen.

De nieuwsbrief: ‘Het ontbreekt haar (Ansink) aan tijd, die zij noodzakelijk acht om er in gegeven situatie echt iets goeds van te maken(…)Wellicht zijn er anderen dan zij (Ansink) die het wel voor elkaar krijgen. ‘Of misschien is de conclusie wel dat aan een BUN, anders dan voor het beheren van een uitzendlicentie, geen behoefte is.’ In een interview met het Boeddhistisch Dagblad van deze week, zegt huidig BUN-bestuurder Humphry Versloot ook duidelijkheid te willen hebben over het bestaansrecht van deze koepel.

humphry versloot 'duidelijkheid', foto Joop Hoek/BD

humphry versloot ‘duidelijkheid’, foto Joop Hoek/BD

Anca Ansink beoefent vipassanameditatie. Daarover zegt ze in 2009 in het blad Medisch Contact: ‘Het is een eeuwenoude meditatietechniek waarbij je leert te kijken naar wat er is. In de zit- en loopmeditatie ervaar je hoe alles komt en weer voorbijgaat. Veel ellende in de wereld ontstaat doordat mensen zich aan zaken vastklampen. Met deze meditatie verwerf je het inzicht dat alles vergankelijk is. Je leert het af om overal van alles van te vinden, een neiging die bij artsen sterk ontwikkeld is. Ik mediteer elke ochtend van zes tot zeven en ga twee keer per jaar tien dagen op retraite. Als ik een keer oversla, voelt het alsof ik mijn tanden niet heb gepoetst.’

Florens van Raab van Canstein is  sinds twee jaar als partner verbonden aan de investeringsmaatschappij Canstein Capital in Amsterdam. Daarvoor werkte hij als managing director infrastructure&renewables and shipping bij NIBC, en eerder bij Deutsche Bank en Citibank. In maart 2010 verliet hij de NIBC, in 1945 opgericht als Maatschappij tot Financiering van Nationaal Herstel door de Nederlandse overheid. Hij is auteur van het boek ‘Travelling with the Master: Pilgrimage into the heartland of the Yungdrung Bon Tradition’.

In 2007 bezoekt de belangrijkste leraar van de Yungdrung Bon traditie, Yongdzin Lopon Tendzin Namdhak, zijn vaderland, Tibet. Hij nodigt Florens van Raab van Canstein uit om hem te vergezellen. Yungdrung Bon is de inheemse godsdienst van Tibet en de bron van zijn cultuur. De traditie is erfgenaam van een grote hoeveelheid oude spirituele leringen die tot Boeddhaschap leiden.

 

 

Categorieën: Nieuws, BOS-tv en radio
Tags: , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu