De Producenten Organisatie Varkenshouder (POV) wil onderzoek naar stalbranden. Varkens in Nood vreest dat de POV daarmee wettelijke eisen om stalbranden te voorkomen, wil uitstellen of verhinderen. Er ís al vier jaar onderzoek gedaan als onderdeel van het actieplan stalbranden, dat duidelijk faalt. De tijd van onderzoek is volgens Varkens in Nood voorbij, er moeten nu brandveiligheidseisen gesteld worden aan alle stallen. Want het aantal dodelijke slachtoffers door stalbranden neemt toe en het dierenleed bij een stalbrand is enorm. De dieren stikken door de rook, proberen soms te vluchten maar verbranden vaak levend.

Er komen steeds meer dieren om door stalbrand. In 2015 waren het er 130.000, in 2016 200.000 en dit jaar zijn we de 200.000 slachtoffers al ruimschoots voorbij. Gemiddeld sterven er elke dag zo’n 550 dieren in een brand.

Onderzoek door brandweer

Het onderzoek naar oorzaken van de stalbranden waar de POV om vraagt, wordt al jaren uitgevoerd door de brandweer. De gevonden oorzaken zijn kortsluiting, werkzaamheden in de stal, broei en blikseminslag en vrijwel alleen stallen van voor 2014 branden af, zegt Brandweer Nederland.

Het dierenleed bij een stalbrand is enorm. Dieren die een brand overleven zijn vaak de grootste slachtoffers omdat zij kampen met ademhalingsproblemen of (ernstige) brandwonden. Regelmatig komt het voor dat deze dieren uren tot soms dagen moeten wachten voordat ze uit hun lijden worden verlost, omdat er onvoldoende euthanasiemiddel beschikbaar is of omdat de dierenartsen het varkensbedrijf niet mogen betreden vanwege instortings- of asbestgevaar.

Actieplan faalt, tijd voor verplichtende maatregelen

In 2012 kwam er een actieplan om stalbranden te verminderen, want ook toen was er grote zorg over het patroon van stalbranden. Het plan liep van 2012 tot 2016 en één van de onderdelen ervan was onderzoek doen naar de oorzaken van stalbrand. Het stijgend aantal branden en de oplopende sterftecijfers bewijzen dat er het plan heeft gefaald. De te nemen maatregelen zijn voor de sector duidelijk, het rapport moet met spoed gepubliceerd worden en er is nu actie nodig.

Bron Varkens in Nood

Categorieën: Nieuws, Dierenwelzijn, Politiek
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk