Bij de Provincie Gelderland en bij de gemeente Buren is door drie stichtingen een verzoek ingediend om de bestaande omgevingsvergunning van Straathof voor zijn varkenshouderij de Knorhof in te trekken. Dat verzoek wordt gevolg door een bezwaar tegen het verstrekken van een nieuwe vergunning. Aanleiding was het stikken en/of verbranden van 24.000 varkens, mogelijk zelfs 50.000.

Straathof is eigenaar van meerdere in opspraak geraakte megastallen. Dieptepunt was het verbranden en stikken van 24.000 varkens bij een brand in Erichem. Dit is althans het aantal varkens dat op de vergunning staat, maar de ook aanwezige biggen werden niet meegerekend. Aannemelijk is dat het aantal gestorven dieren meer dan 50.000 bedraagt.

Beroepsverbod

Straathof heeft een beroepsverbod in Duitsland. Een petitie van Varkens in Nood met 59.183 handtekeningen heeft geleid tot een aangenomen motie in de Tweede Kamer om beroepsverboden zoals die van Straathof voor heel Europa te laten gelden.

Ondanks het Duitse beroepsverbod heeft de gemeenteraad van Buren in principe ingestemd met herbouw. Bij de gemeente en bij de provincie hebben de drie stichtingen een verzoek ingediend om de huidige vergunning in te trekken. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan zal de zaak in hoger beroep voorgelegd worden aan de Raad van State. Zodra Straathof een aanvraag indient voor herbouw, zal ook daar bezwaar tegen aangetekend worden.

De lokale PvdD heeft in de afgelopen jaren meerdere moties ingediend om de brandveiligheid van stallen in de gemeente Buren te verhogen. Onder leiding van de VVD zijn die moties verworpen en is er niets gebeurd. De VVD maakt volgens Varkens in Nood ook in Buren haar reputatie van meest ‘harteloze, dieronvriendelijke partij van Nederland’ waar. Zelfs het CDA was afgelopen week voor extra maatregelen tegen Straathof.

Bron Varkens in Nood

Categorieën: Nieuws, Dierenwelzijn, Politiek, Misbruik
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk