Edel Maex, oud secretaris-generaal en voormalig bestuurslid van de Boeddhistische Unie van België (BUB), vindt dat de Thaise Wat Dhammapateep organisatie in Mechelen lid van de BUB moet kunnen zijn. ‘Ik zie niet in waarom deze organisatie niet aan de gestelde normen zou voldoen’,  zegt hij desgevraagd in gesprek met het Boeddhistisch Dagblad.

Edel Maex

Edel Maex

Hij vindt dat de BUB er hard aan moet werken om een bottom-up organisatie te zijn, die niet alleen in theorie maar ook in de praktijk de belangen van alle Belgische boeddhistische organisaties zou moeten vertegenwoordigen. Maex vindt dat Dhammapateep opnieuw bij de BUB een aanvraag zou moeten indienen om lid te worden.

Maar waarnemend-voorzitter Waldimar Van der Elst van deze Thaise boeddhistische organisatie, voelt daar niets voor. ‘Er loopt sinds april 2010 een aanvraag en die geldt nog steeds. Als de BUB zegt de belangen van alle boeddhistische organisaties in België te vertegenwoordigen zouden we, omdat wij vinden aan de gestelde voorwaarden te voldoen, automatische lid van de BUB moeten zijn. Het is vreemd dat we ons zelf moeten aanmelden. Dat is net zoiets als dat de Vlaamse regering aan alle Vlamingen zou vragen zich als Vlaming te laten registreren.’

De huidige secretaris-generaal van de BUB, Koen Vermeulen, zegt kennis te hebben genomen van het standpunt van Dhammapateep. ‘Deze situatie was niet te voorzien. Vandaag (donderdag) hoorde ik dat ze in Mechelen geen nieuw verzoek in zullen dienen. Ik neem de situatie zeer serieus. Op dit moment is zij ongewijzigd omdat er naar onze mening nog geen dossier is met een recente aanvraag van Dhammapateep. Maar na de zomervakantie zal ik de Raad van Beheer van de BUB daarover verwittigen en het standpunt van Mechelen onder de aandacht brengen. Het is de raad die een beslissing moet nemen over het lidmaatschap.’

Vermeulen wil niet over het verleden praten, hij is sinds kort secretaris-generaal. De suggestie van Edel Maex dat de BUB bottom-up zou moeten functioneren, is volgens hem binnen zijn organisatie al praktijk. ‘Wij werken voortdurend samen met onze leden, de aangesloten organisaties. Luisteren goed naar hen en volgen hun voorstellen op. Er is nu een grote harmonie tussen de algemene vergadering en de Raad van Beheer.’

Abt Phra Khruvinaithorn Somsak Subhalert

Abt Phra Khruvinaithorn Somsak Subhalert

De BUB is druk bezig met de organisatie van boeddhistische organisaties in België. In 2008 is het boeddhisme door de federale regering van België erkend als levensbeschouwelijke stroming. Vanaf dat jaar ontvangt de BUB 150.000 euro om het landelijk secretariaat te organiseren. Waarschijnlijk in 2013 vindt de subsidiering van de BUB en aangesloten organisaties plaats. Onder andere boeddhistische leraren ontvangen dan een wedde van de staat. Voor boeddhistische organisaties is het dus zaak lid te zijn van de BUB. Die zelf de ballotage verzorgt van de aspirant leden.

Tempel Waalwijk theravadaDe Tempel in Mechelen is om onduidelijke redenen niet toegelaten als lid. Er loopt al een aanvraag sinds 2005. De laatste is van maart 2010. Waldimar Van der Elst vindt dat op die manier de BUB bepaalt wie er wel of geen boeddhist is in België.

Edel Maex zat acht jaar in het bestuur van de BUB. Hij trad af toen hij –als werknemer- secretaris-generaal werd. Hij was dat ook in 2010, toen de Tempel in Mechelen een officieel verzoek indiende om lid te mogen worden. Waarom is de Tempel toen afgewezen?

Edel Maex: ‘Eerder waren er wat juridische problemen met de Tempel. In 2010 waren die opgelost. Maar het onttrekt mij aan mijn waarneming waarom het lidmaatschap toen niet is verleend. Ik heb indertijd doelstellingen voor het lidmaatschap geformuleerd. Het aspirant lid moet democratisch zijn, boeddhistisch, andere organisaties als gelijkwaardig erkennen en goed met die organisaties kunnen samenwerken. Ik weet wel dat de aanvraag van andere organisaties ook niet gehonoreerd is. Sommigen stonden in de wacht. Maar nu, anno 2012, zeg ik niet te begrijpen waarom de tempel in Mechelen niet aan de voorwaarden zou voldoen. Er ligt een dik dossier, dat kan zo geopend worden.’

Maex zegt na zijn aftreden als bestuurslid de zaak niet meer inhoudelijk te hebben gevolgd. Hij zegt niet te willen ingaan op de vraag of er bij het toenmalig BUB-bestuur mogelijk van willekeur sprake was en mahayana organisaties werden bevoordeeld.

Dat verwijt maakten enkele theravada organisaties in België, onder wie de tempel in Mechelen, in 2010 het BUB-bestuur. Ze beschuldigden de organisatie van het hebben van ‘een verborgen agenda waar met allerlei voorwendsels de Vlaamse theravada geweerd zou worden’.

Michel, Deprèay, oud-voorzitter BUB

Michel, Deprèay, oud-voorzitter BUB

Het BUB-bestuur sprak dat in een door voorzitter Michel Deprèay en secretaris-generaal Edel Maex ondertekende brief van 13 april 2010 tegen. En meldde dat de juridische problemen rond de Tempel in Mechelen waren opgelost en dat de kandidatuur opnieuw onderzocht kon worden.

Waldimar Van der Elst: ‘Daarna zijn er regelmatig informele contacten geweest over onze aanvraag. Onder andere in 2011, in Huy, tijdens het boeddhistisch festival. Steeds weer werd er gezegd dat het in orde zou komen. Nu is de BUB aan zet, laat deze organisatie maar eens uitleggen waarom wij geen lid mogen worden. Wij voldoen aan alle voorwaarden.’

Categorieën: Nieuws, Opinie, Boeddhisme, Media
Tags: , , , , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

3 reacties op Oud secretaris-generaal Edel Maex: ‘Tempel Mechelen moet lid BUB kunnen worden’

 1. WDP schreef:

  Begrijp het niet verkeerd: WDP doet geen nieuwe aanvraag omdat een aanvraag (meermaals) werd gedaan. In het boeddhisme is onwetendheid een belangrijk aandachtspunt.

 2. Josandjos schreef:

  Stel me de vraag of de Boeddha zelf zou onderscheid gemaakt hebben of een boeddhist al of niet zou voldoen aan de vereisten om boeddhist te zijn.
  Als de BUB alleen een bepaalde strekking van het boeddhisme wenst te vertegenwoordigen, dan twijfel ik eraan dat ze de leer van Boeddha begrijpen.
  Dat men de teksten eens raadpleegt op de website van de “Boeddhistisch Unie Belgie” bijvoorbeeld: Voor wie is het boeddhisme?

 3. Frank Van Camp schreef:

  Volgens mijn bescheiden mening doet het historisch boeddhisme hier rechtstreeks helemaal niets ter zake. Het probleem situeert zich enkel op het terrein van het meest spirituele goed op aarde: geld. Geld is louter consensus, louter afspraak, met enkel (bijna) waardeloos papier of elektronische bewegingen in een (hemelse) virtuele wereld als enige, materiële equivalenten op aarde. Het gaat hier om € 150.000,00 belastinggeld, dat moet worden verdeeld. Die omvang van de taart is vastgelegd na een democratisch beslissingsproces, en hoe meer gegadigden hoe kleiner de individuele partjes. Enkel volwassen, democratische, XXIste-eeuwse communicatie op basis van wederzijds geweldloos respect kan hier & nu een brug slaan. Deze noodzaak vormt dan tóch, zij het slechts onrechtstreeks, nog een link naar het historisch boeddhisme. Boeddha was blijkbaar wel degelijk visionair volwassen.

Menu