Er zijn op dit moment onvoldoende middelen om een vipassana meditatie- en studiecentrum in Nederland te kunnen financieren. Het stichtingsbestuur van Vipassana Nederland heeft zo’n € 8000 in kas, bij elkaar gebracht door vijftig sympathisanten. En er is een toezegging van twintig mille als er tot aankoop wordt overgegaan. Die bedragen zijn volgens het bestuur ontoereikend om zelfs maar een centrum te onderhouden.

Al in een vroeg stadium zijn de initiatiefnemers gaan onderhandelen met de paters Maristen van Huize Loreto te Lievelde. Die onderhandelingen liepen op niets uit. De locatie van het oude Maitreya Instituut in Emst is volgens het bestuur een volgende reële mogelijkheid. Vastgoedondernemer Harry Rijken en ex-bestuurslid van de stichting, heeft deze locatie van het Maitreya Instituut gekocht en onderzoekt de mogelijkheid om op die plek een stiltecentrum te bouwen. De stichting zou dan mogelijk één van de gebouwen kunnen huren, kopen of overgaan tot een huur-koopconstructie. Maar planologische aanpassingen kosten veel overleg met de gemeente en zijn tijdrovend. Daarom is het in deze fase nog niet duidelijk of er een stiltecentrum op de oude Maitreya-locatie komt.

De achterliggende gedachte van de oprichting bij een vipassana meditatie- en studiecentrum is dat veel vipassanaleraren de behoefte hebben geuit aan een eigen plek voor retraites. Visie en antwoord op de vraag waarom zo’n centrum er zou moeten komen zijn volgens het stichtingsbestuur nu aan de orde. Jochum Stienstra, yogi en professioneel marketing onderzoeker, gaat samen met het bestuur, leraren en yogi’s een co-creatie workshop organiseren waarin een poging wordt gedaan deze vragen te beantwoorden. Het bestuur hoopt bij meer consensus een document op te stellen waarmee zij actiever fondsen kan gaan werven. Funding is één van de succesfactoren van andere Vipassana-centra, zoals Spirit Rock.

Gaia House, Insight Meditation Society (IMS) en Spirit Rock zijn voorbeelden hoe het kan in het Westen. Een van de medeorganisatoren bij zowel Gaia House als IMS is Christina Feldman. Het bestuur heeft haar uitgenodigd om op 13 december haar ervaringen met de oprichters en sympathisanten te delen en een dhammatalk te geven over de noodzaak van een gezamenlijk dhammacentrum. Henk Barendregt is projectleider van dit symposium. Dat zal worden gehouden in het Boeddhistisch Centrum Deventer. Naast de dhammatalk zal het programma bestaan uit een forum-gesprek met Ank Schravendeel (vipassanaleraar), Gerben Hieminga (bestuurslid Vipassana Nederland en SanghaMetta) en Karin Videc (yogi en psychiater). En er zullen werkgroepjes gevormd worden rondom het thema ‘eigen centrum’.

Om inhoudelijk sturing te geven aan het centrum is er een dhammacommissie opgericht waarin de volgende leraren zitting hebben: Henk Barendregt, Coby van Herk, Frank Uyttebroeck, Marij Geurts, Joost van den Heuvel Rijnders en Paul Boersma.

Meer informatie

Bron nieuwsbrief Vipassana Meditatie- en Studiecentrum Nederland

 

Categorieën: Nieuws, Theravada
Tags: , , , , , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Financiering nieuw Nederlands vipassanacentrum nog lang niet rond

  1. H.Molenaar schreef:

    Misschien is, naast de dhammacommissie, een financiële commissie ook een idee?

Menu