De stichting boeddhistische zendende instantie (BZI), verantwoordelijk voor boeddhistische geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen, ziet, naast de ontwikkeling van een academische beroepsopleiding, de relatie met de boeddhistische tradities en haar leraren als een onmisbare pijler onder de totstandkoming van boeddhistische geestelijke verzorging in Nederland.

In 2012 zijn de leraren van de huidige zes bgv’ers benaderd om te participeren in een aantal 2-daagse studieretraites met de bgv’ers. Deze retraites hebben inmiddels plaatsgevonden en waren volgens de BZI een groot succes. Naast kennis maken met elkaar, werd er gesproken over de vraag, wat geestelijke verzorging boeddhistisch maakt; hoe geestelijke verzorging zich kan gaan wortelen in de traditie; wat de taak is van de leraar in de begeleiding/ondersteuning van de bgv’ers, en de terreinafbakening tussen leraren en bgv’ers. De BZI zegt te hopen op een voortzetting van deze volgens haar vruchtbare contacten, niet alleen in de vorm van retraites maar mogelijk ook bij de periodieke evaluaties van de thans werkzame bgv’ers en de aanstelling van nieuwe medewerkers.

De BZI zegt zich terdege bewust te zijn dat er nog een lange weg te gaan is  voordat het beroepsprofiel van de BGV’er volledig is uitgekristalliseerd en een volwaardige plaats heeft ingenomen in de diverse zorgvelden binnen de Nederlandse samenleving. Op grond van de huidige constructieve contacten met het werkveld, de VU- universiteit en de diverse leraren  zegt zij  de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

De komende tijd praat André Kalden, de voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en het bestuurslid Daan Meerburg met de BZI verder over de inrichting van de organisatie van de BZI. Dat gebeurt mede op basis van een te verwachten advies van de Dharma Adviesraad (DAR) binnen de BUN, waarbij een aantal boeddhistische leraren is aangesloten. Naast het overleg over de relatie BUN-BZI zal de inbreng aan de orde komen van boeddhistische geestelijke verzorgers die buiten de BZI in de zorgsector werkzaam zijn. De vraag zal volgens critici op de huidige gang van zaken  aan de orde moeten komen of een academische achtergrond voor boeddhistische geestelijke verzorgers in de zorg noodzakelijk is en tot norm wordt verheven.

Bron BUN, alternatieve troonrede BD.

 

Categorieën: Nieuws, Boeddhisme
Tags: , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk