De Chinese regering voert in Tibet een beleid dat er nog steeds op gericht is om miljoenen Tibetanen te verdrijven uit hun omgeving en massaal te herhuisvesten in zogenoemde socialistische dorpen. Dat beleid is er ook op gericht om een radicale wijziging aan te brengen in het leven van deze mensen, zonder dat ze daar inspraak in hebben. Dat zegt Human Rights Watch in een rapport dat vandaag is gepubliceerd.

Sinds 2006 bestaan er plannen om een ‘nieuw socialistisch platteland’ te ontwerpen in Tibetaanse gebieden, waardoor meer dan twee miljoen Tibetanen ge-herhuisvest dienen te worden in door de regering beschikbaar gestelde woningen  in de Tibetaanse autonome regio (TAR). Honderdduizenden herders in het oostelijke deel van het Tibetaanse plateau zijn verplaatst of vestigden zich al in die zogenoemde socialistische dorpen. Waar de autoriteiten beter het doen en laten van de Tibetanen kunnen controleren.

In het 115-pagina’s tellende rapport wordt melding gemaakt van massale verplaatsingen van Tibetanen en bedrijven in Tibetaanse gebieden in China, zonder dat daar een goede compensatieregeling tegenover staat. Ook hadden deze groepen geen enkele inspraak in de verplaatsingen, een recht dat is vastgelegd in internationale verdragen. Het rapport maakt ook melding van een gebrekkige huisvesting  en slechte kwaliteit van woningen. De Chinese autoriteiten tonen volgens de opstellers van het rapport minachting voor de rechten van de Tibetanen, zoals die wel gegarandeerd is door Chinese wetgeving in de Tibetaanse gebieden.

‘De omvang en de snelheid waarmee de Tibetaanse bevolking wordt geconfronteerd met deze massale her-huisvesting en daaraan gekoppeld beleid zijn ongekend en kwamen alleen in die mate voor in het tijdperk van Mao Zedong,’ zegt Sophie Richardson, directeur China van Human Rights Watch. “Tibetanen hebben geen invloed op het beleid en de radicale veranderingen in nun manier van leven.’

De autoriteiten in de Tibetaanse autonome regio hebben plannen om nog 900.000 Tibetanen te verplaatsen voor eind 2014. In de provincie Qinghai, op het oostelijk deel van het Tibetaanse plateau hebben de autoriteiten al 300.000 herders verplaatst en zijn van plan dit jaar nog 113.000 nomaden naar elders af te voeren en hun plaats door anderen, -meestal Han-Chinezen in te laten nemen.

De Chinese regering beweert dat alle bedrijfsverplaatsingen en herhuisvesting  volledig vrijwillig zijn en conform de ‘de wil van de Tibetaanse boeren en herders.’ Er zou geen sprake zijn van dwang en de gebouwde nieuwe woningen zouden ‘etnische kenmerken’ hebben.  De autoriteiten zeggen dat degenen die al zijn verhuisd ‘tevreden en dankbaar zijn voor de verbetering van hun levensomstandigheden.

Bron Human Rights Watch.

Categorieën: Nieuws
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk