De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) gaat vrijwel zeker in beroep tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media (CvdM) om de unie een boete van € 2500 op te leggen en een bedrag van € 50.000, aan volgens het commissariaat onrechtmatig besteed mediabudget, terug te vorderen. In het kader van een vrijwaringsovereenkomst voor de BUN zal de BOS, de boeddhistische omroep, boete en terugvordering betalen.

Reinier Tilanus.

Reinier Tilanus.

‘Er zijn door geraadpleegde accountants en juristen goede gronden aangedragen om het niet eens te zijn met de uitspraak van het commissariaat. Formeel moet het besluit door het BUN-bestuur nog worden genomen, maar het is op dit moment al vrijwel zeker dat wij het oordeel van het commissariaat zullen laten toetsen door een onafhankelijke rechter. Het is natuurlijk ook erg vreemd dat het CvdM, in een door ons aangespannen beroepsprocedure,  een oordeel moest vellen over een eigen beslissing. Dat staat dwars op het principe van een scheiding der machten. We zitten hier als BUN-bestuur op één lijn met de BOS’, zegt BUN-bestuurder Reinier Tilanus, die afgelopen maandag met medebestuurslid Humphrey Versloot met de leiding van de BOS over deze kwestie vergaderde.

De door het CvdM opgelegde boete en het terug te betalen bedrag van € 50.000 moeten voor begin mei zijn betaald. Een woordvoerder van het commissariaat zegt dat een beroep tegen de uitspraak geen opschortende werking heeft.

Commissariaat voor de mediaHet CvdM stelt de BUN aansprakelijk voor het handelen van de BOS.  De unie is formeel zendgemachtigde en heeft in een overeenkomst de feitelijke uitvoering en programmering aan de boeddhistische omroep gedelegeerd. Het CvdM veegde begin dit jaar in een uitspraak in een bezwaarprocedure het argument van de BUN van tafel, dat niet zij maar de BOS in het kader van die delegatieovereenkomst aansprakelijk was voor het besteden van het mediabudget van deze omroep. Het CvdM vond dat door het aangaan van zo’n overeenkomst de BUN het risico had genomen de controle over het doen en laten van de BOS te verliezen en acht de BUN als zendgemachtigde verantwoordelijk voor de gang van zaken indertijd. Het commissariaat spreekt daarom de BUN aan. De BOS op haar beurt heeft de BUN gevrijwaard van elke financiële claim en schade, als deze onverhoopt door de BOS wordt veroorzaakt. Daar vloeit uit voort dat de boeddhistische omroep de unie uit eigen middelen financieel moet ontlasten op een wijze die de instemming van het CvdM heeft. De BOS stelt op haar website nadrukkelijk in een gezonde financiële situatie te verkeren.

Volgens BUN en BOS is er geen sprake van dat de uitvoering van de beslissing van het CvdM vergaande en organisatorische consequenties zal hebben voor deze organisaties. De BOS verklaarde al eerder, na allerlei gissingen daarover in de verschillende media, dat deze kwestie niet tot het faillissement van deze omroep zal leiden. Laetitia Schoofs, algemeen manager BOS zegt desgevraagd tegen het BD: ‘De BUN heeft een vrijwaringsverklaring van de BOS, wat betekent dat de BUN de terugvordering en de kosten van de boete niet hoeft te betalen. Deze verklaring blijft staan. Voor de rest kunnen we hangende het beroep niets zeggen over deze kwestie.’

BUN-bestuurder Tilanus wil nog niet tot in detail ingaan op de gronden die er zijn voor het instellen van een beroep bij de rechter. ‘De hele kwestie is van boekhoudkundige aard, op welke wijze zijn die kosten weggeschreven. Daar is een verschil van mening over.  Er is geen sprake van opzet of misleiding bij wie dan ook.  Uit het feit dat de door het commissariaat opgelegde boete zo laag is, zou je ook kunnen afleiden dat het commissariaat niet uit is op de ondergang van BUN of BOS.’

Het BD keek de jaarverslagen over de afgelopen vijf jaar in van het commissariaat. Daaruit blijkt dat de opgelegde boetes aan diverse media wegens weliswaar andere overtredingen van de mediawet, een veelvoud zijn van de boete van € 2500 die de BUN kreeg opgelegd.

Tilanus noemt het verschil van mening met het commissariaat niet meer dan een ‘hobbel’ in het traject om een boeddhistische omroep ook na 2016 voor het publiek te behouden. ‘De BOS is vrijwel uniek in de wereld, die positie willen we behouden, ook na 2016 als de kleine en levensbeschouwelijke 2.4.2 omroepen volgens de plannen van dit kabinet gaan verdwijnen. Gelukkig komt de politiek nu in beweging, dat is het echt goede nieuws. Onze samenleving is bij meer gebaat dan bij alleen programma’s als ‘De wereld draait door’ of sport. BUN en BOS trekken samen op om ook in de toekomst het boeddhistisch gedachtegoed uit te kunnen blijven dragen.’

BUN-voorzitter André Kalden is met Tilanus van mening dat de dingen die gebeuren- zoals de kwestie met het CvdM, in een groter perspectief gezien moeten worden. ‘Hangende het besluit rond het beroep kan ik als BUN-voorzitter inhoudelijk geen uitspraken over deze zaak doen. Het gaat inderdaad om het denken op langere termijn zoals Reinier zegt. Wat betreft het proces waarin we nu zitten, zou je kunnen zeggen dat we als bestuur anno 2013 onze tijd en aandacht graag aan andere kwesties, dan aan boekhoudkundige zaken uit 2009 zouden willen besteden. Aan de andere kant helpt deze kwestie ons als BOS en BUN om gezamenlijk na te denken over onze verantwoordelijkheden en de wijze waarop we die meer dan voorheen met het oog op de toekomst gezamenlijk vorm kunnen geven.’

Categorieën: Nieuws, BOS-tv en radio, BUN - Boeddhistische Unie Nederland, Media
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

11 reacties op BUN vrijwel zeker in beroep tegen besluit CvdM

 1. Joop Romeijn schreef:

  Drie opmerkingen bij dit geruststellend bedoelde bericht.
  De eerste over de geschiedschrijving. Het BUN-bestuur noemt het besluit van het Commissariaat een ‘boekhoudkundig probleem’ en “vindt het vreemd dat het CvdM, in een door ons aangespannen beroepsprocedure een oordeel moest vellen over een eigen beslissing. Dat staat dwars op het principe van een scheiding der machten.” Ik zou de lezers (en het BUN-bestuur) willen zeggen: lees nog eens het bezwaarschrift dat namens de BUN 11 oktober 2012 is ingediend,
  https://dl.dropbox.com/s/866vvl00nvgdwna/Gronden%20van%20Bezwaar%20%28BUN%29%20van%2011%20oktober%202012.pdf Daarin gaat het nauwelijks c.q. helemaal niet over deze twee nu door de BUN genoemde punten.

  Ten tweede blijf ik me verbazen over het op niets gebaseerde optimisme over “het traject om een boeddhistische omroep ook na 2016 [hij bedoelt na 2015] voor het publiek te behouden. ‘Gelukkig komt de politiek nu in beweging’ … ” Volgens mij is dit wishfull thinking, ik merk geen enkele beweging. De BOS zou er beter aan doen plannen te maken voor een toekomst zonder financiering uit de publieke middelen, met of zonder de BUN.
  Trouwens, wat is het uniek-boeddhistische aan bijvoorbeeld het drieluik ‘DOEN & LATEN ‘ dat op dit moment door BOS-tv wordt uitgezonden?

  M’n laatste opmerking betreft de makkelijke formulering dat de BOS de €52.500 gaat betalen “op een wijze die de instemming van het CvdM heeft “, terwijl naar mijn informatie die instemming er niet is en ik niet geloof dat die er binnen twee weken komt.

  Maar goed, de BOS koopt tijd door het vereiste bedrag nu over te schrijven, want een faillissement van de BUN zou tevens het acute einde van de BOS betekenen.

 2. Ujukarin schreef:

  Je raaskalt wederom Joop over het 3e punt, jammer dat je alleen maar als een grammofoonplaat je punt herhaalt inplaats van nu eens te reageren. Zie m’n eerdere bericht hierover:
  * Omroepmiddelen worden door overheid aan o.a. BOS verstrekt voor legitieme doelen, zoals programma’s maken
  * Als een bepaald doel niet legitiem zou zijn maar wél uitgegeven, zoals momenteel zou gelden voor die 52.500, dan moet BOS/BUN dat _terug_ betalen aan overheid. En de enige manier om dat te doen is uit eventuele eigen reserves halen, of als die onvoldoende zouden zijn (n.v.t. want BOS stelt ze voldoende te hebben) van de bank te lenen en zeer snel door bezuinigingen op andere programma’s etc. die lening terug te betalen.
  * Enig stellen dat CvdM iets te zeggen zou hebben of die 50.000 terugbetalen wel of niet zou mogen is alleen op je eigen fantasie gebaseerd. Zuiver spreken zou zijn die mening voor je te houden inplaats van via vele media ongefundeerde en slecht geinformeerde kretologieen te verspreiden. Onzuiver spreken leidt tot verlies van geloofwaardigheid, het is je eigen karma dat je veroorzaakt…
  With folded palms,

 3. Joop Romeijn schreef:

  Hartelijk dank voor het bijhouden van de boekhouding van mijn karma, Ujukarin.
  Eén puntje uit je betoog begrijp ik niet: de eventuele reserves van de BOS zijn toch ook opgebouwd uit omroepmiddelen en bezuinigen op de programma’s door de BOS is toch òòk (indirect) en wéér het verboden betalen van het onderzoek (naar hoeveel boeddhisten er zijn in Nederland) uit omroepmiddelen?
  Laten toch een paar rijke boeddhisten (RR bv) dat bedrag ophoesten, dan zijn we allemaal van dit doorzeurende onderwerp af.

 4. Ujukarin schreef:

  Sorry Joop, tegen een dove is het erg slecht praten ;-) LEES nou eens een keer de diverse regels rondom omroepbudgetten, en wat nu ‘betalen’ is en wat niet. Als ooit-econoom-geweest persoon (ja ja, nu afgedaald tot het dubieuze beroep van nerd) denk ik daar echt wat van af te weten, en als jij nu eens met verwijzing naar wetsartikelen enzo zou komen inplaats van met ‘zijn toch ook’ en ‘ik denk’ dan praten we iets meer gefundeerd. Je kunt het best gezien je vermogen om Pali canon citaten bij discussies te halen, toch ? ;->
  Wijsheid gewenst,

 5. Joop Romeijn schreef:

  Een voorstel, Ujukarin
  Als ik het beleid van de CvdM verkeerd interpreteer en ze geen problemen maken als de BOS (volgende week) de verschuldigde € 52500 betaalt, dan stort ik € 100 op een door jou bepaald goed doel (bv een project in Sri Lanka)
  Als daarentegen het CvdM wel stennis maakt over de bron van de betaling, doe jij dat.
  Moment van de stand van zaken: 8 juni, de dag waarop de ledenvergadering van de BUN vast ook wel spreekt over hoe het nu moet met één van hun leden, Zen.Nl

 6. Ujukarin schreef:

  Hoi Joop.
  Je komt niet met enige aanwijzing dat je de omroepregels gelezen hebt c.q. jouw interpretatie ergens op gebaseerd is, en tot dat moment is deze discussie w.m.b. gesloten tenzij je behoefte zou hebben in een toekomstig BD-verhaal je grammofoonplaat weer af te spelen ;-)

  With folded palms, Ujukarin
  PS Wedden vind ik niet al te boeddhistisch en leidt bovendien tot een zeer tijdrovend definieeren wat je nu precies onder wat verstaat, zoals ‘stennis maken’. M’n genoegdoening als zal blijken CvdM hiermee geen probleem zal hebben is voor mij al voldoende…

  • Joop Romeijn schreef:

   Twee punten dan, Ujukarin, uit het besluit van 12 maart van het CvdM http://cvdm.nl/dsresource?objectid=13957&type=org
   34. Op grond van artikel 2.153, tweede lid, van de Mediawet 2008 dienen kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag de ontvangen bedragen aan de in artikel 2.149, eerste lid, onderdeel f, van de Mediawet 2008 genoemde doelen te besteden. Het in artikel 2.149, eerste lid, onderdeel f, van de Mediawet 2008 genoemde doel is het verzorgen van media-aanbod.

   37. Ten aanzien van de overige onderzoekskosten (€ 50.000.-), door de BOS
   verantwoord onder indirecte algemene kosten, heeft het Commissariaat in het primaire besluit geoordeeld dat dit deel van de onderzoeken niet aangemerkt kan worden als (bijdrage aan de) verzorging van media-aanbod omdat het rapport van het Kwantitatief onderzoek grotendeels was opgesteld met als doel het aantonen van een grotere achterban ten opzichte van de achterban op grond waarvan de BUN is geclassificeerd bij de erkenning. Hieruit heeft het Commissariaat geconcludeerd dat het hoofddoel van het rapport het verkrijgen van meer zendtijd was.

   Uiteraard moet voor een goed begrip eigenlijk het hele besluit gelezen worden (heb ik gedaan, hoor).
   Alle boekhoudkundige trucs veranderen het feit niet dat geld bestemd voor ‘media-aanbod’, niet besteed mag worden aan het onderzoek naar aantallen boeddhisten (die overigens wel 50 keer zo groot zou zijn als de hele achterban van de BUN). En dus mag dat ook niet voor de teruggevorderde € 50.000.

   Ik handhaaf mijn aanbod, ook eenzijdig, tot 8 juni

 7. Ujukarin schreef:

  Juist ja, en als je diezelfde mediawet nu eens goed zou lezen zou je zien dat bij verkeerd besteden het geld kan worden TERUGgeeist. Exact zelfde mechanisme als in bijvoorbeeld Buurtwerk, waar ik toen ik nog wat meer in m’n economische richting werkte ooit penningmeester was. Bij verkeerd uitgeven, in dat geval aan een kostencategorie die alleen had gemogen bij 50% eigen bijdrage ofzo, werd het toegewezen bedrag teruggevorderd.
  En dat doet mediawet dus ook met die 50.000. Het hele concept dat dit terugvorderen ‘nogmaals uitgeven aan iets wat niet mag’ zou zijn is het negeren van essentieele zaken in wetgeving. Ik houd het maar op onkunde jouwerzijds Joop en niet op doelbewust de zaken verdraaien, maar als je onjuiste feitenweergaven ook na er meermalen op aangesproken te zijn blijft herhalen dan vind ik dan dichtbij raaskallen komen.
  De tijd zal leren wie er gelijk heeft, nu het geen weddenschap wordt die je geld zou kosten zal het je nog weer wat karma qua geloofwaardigheid gaan kosten. Ik laat het aan de andere lezers over of dat nog wel kan, met andere woorden of jouw geloofwaardigheid daarvoor wel voldoende boven de nul staat ;-)
  Wijsheid gewenst..

  • Paul van Buuren schreef:

   Ujukarin, zoals Jan Marijnissen zei: effe dimme. Hou de discussie scherp met argumenten, niet met verdachtmakingen en grote woorden als ‘raaskallen’. Alsjeblieft.

 8. Ujukarin schreef:

  Wow, 2e terechtwijzing in 1 thread Paul, ik zal toch niet eigenwijs zijn? Ik houd niet zo van omfloerst meningen uiten onder het mom van de boeddhistische spraakvoorschriften, dat moge duidelijk zijn. Zolang het maar duidelijk de BAL spelen blijft en niet de MAN vind ik het redelijk kunnen, en die paar keer dat ik onze Joop in IRL tegengekomen ben heb ik hem ook netjes gegroet. Maar ‘t is uiteindelijk jullie site. Vergeleken met de 2e kamer zijn we nog best netjes toch, de parering van de ‘Spacecake’ aanval door onze MP vond ik van hoog vermakelijkheidsgehalte ;-)

  With folded palms,