Volgelingen van De Kerk van de Almachtige God, Falun Gong en Jehova’s Getuigen worden in kampen gehouden totdat ze hun geloof verloochenen en hun medegelovigen verraden.

Volgens een document dat in 2018 door de Chinese regering werd uitgegeven, moeten leden van drie verboden religieuze groeperingen – de Kerk van de Almachtige God (CAG), Falun Gong en Jehova’s Getuigen – door middel van onderwijskampen worden getransformeerd en voor onbepaalde tijd worden vastgehouden totdat ze “getransformeerd” zijn, d.w.z. atheïst worden. Hun vrijlating hangt af van de vraag of ze vijf voorschriften zullen uitvoeren. Dit zijn een schriftelijke belofte om te stoppen met het bijwonen van religieuze activiteiten; het vernietigen van al het religieuze materiaal dat in hun bezit is; publieke kritiek op het geloof, met de belofte om er mee te breken; het openbaar maken van informatie over medegelovigen en groeps-/kerkelijke zaken; en het helpen van de overheid bij het transformeren van andere gelovigen.

Bitter Winter heeft uitgebreid verslag gedaan van leden van verboden religieuze groeperingen in China, die op brute wijze worden onderdrukt vanwege hun snelle groei en de weigering om door de staat te worden gecontroleerd, en die worden vastgehouden in transformatie door middel van onderwijskampen. Ze worden geïndoctrineerd en gemarteld, samen met Oeigoeren en andere moslimminderheden.

Volgens het document kunnen deze religieuze gelovigen door middel van onderwijskampen naar de transformatie worden gestuurd, alleen omdat ze religieuze activiteiten bijwonen, religieus materiaal bezitten of weigeren hun geloof af te zweren nadat ze zijn gearresteerd.

Een CAG-lid onthulde aan Bitter Winter dat hij werd vastgehouden in een kamp in het noorden van Xinjiang met bijna 100 andere kerkleden onder bijna 4.000 andere gedetineerden, waarvan de meesten Oeigoeren waren. Er waren ook etnische Huis en Kazachen leden, evenals voormalige overheidsfunctionarissen die werden geacht “twee gezichten” te hebben omdat ze sympathiseerden met de gevangenen in transformatiekampen of probeerden hen te helpen.

Een tiental mensen moest een cel van een dertigtal vierkante meter delen, uitgerust met bewakingscamera’s. De mensen moesten om de beurt op de vloer slapen omdat er niet genoeg stapelbedden waren. Het geïnterviewde CAG-lid raakte tijdens de ondervraging ernstig gewond, waardoor hij niet op het bovenste stapelbed kon komen, wat resulteerde in een nog beperktere slaapgelegenheid voor hem.

Alle gedetineerde CAG-leden werden in hetzelfde “klaslokaal” ondergebracht, waar ze elke dag zeven indoctrinesessies hielden, die nauwlettend in de gaten werden gehouden door de bewakers. Sommigen werden met kappen op hun hoofd uit hun cel begeleid en na afloop van de sessies weggehaald. De kampleiding noemde hen “diehards.”

De gevangenen in de kampen worden ingedeeld in “klassen” volgens de beoordeling van hun geloofsniveau, om “kruisbesmetting” te voorkomen. Voor de Chinese Communistische Partij (CCP)  zijn religieuze overtuigingen hetzelfde als besmettelijke ziekten of tumoren die moeten worden uitgeroeid.

“Het kamp werd beheerd als een gevangenis,” herinnerde het CAG-lid zich. “Iedereen die weigerde zogenoemde rode liedjes te zingen, mocht niet eten, of alle celgenoten konden gestraft worden en in  eenzame opsluiting terecht konden komen.”

Het verplicht zingen van revolutionaire liederen was bijzonder moeilijk voor Jehovah’s Getuigen, die de zogenaamde politieke neutraliteit beoefenen en weigeren om volksliederen te zingen, voor vlaggen te salueren of in het leger te dienen.

Het CAG-lid bevestigde dat de kampinstructeurs vaak dreigden gelovigen vast te houden totdat ze de “vier verklaringen” ondertekenden – geschreven beloften van berouw, opsplitsing, garantie en kritiek – waarin ze hun geloof uitten. Voor hun vrijlating werd van alle gelovigen geëist dat zij een geheimhoudingsverklaring zouden ondertekenen en werden zij bedreigd om strafrechtelijk aansprakelijk te worden gesteld als zij enige informatie over het kamp zouden onthullen.

China beschouwt religieuze bewegingen die niet onder zijn directe controle staan als “een gevaar voor de staatsveiligheid” die “getransformeerd moeten worden door middel van onderwijs”, enkel en alleen om hun geloof te behouden. Zoals Nicholas Bequelin, directeur Oost-Azië van Amnesty International, opmerkte: “De massale detentiekampen zijn plaatsen van hersenspoeling, marteling en bestraffing. Een simpele boodschap aan je familie in het buitenland kan je in de gevangenis doen belachelijk maken, onterecht en volledig willekeurig.

Bron Bitter Winter https://bitterwinter.org/banned-religious-groups-members-transformed-in-xinjiang-camps/

Tekst *Chang Xin (om privacy redenen een pseudoniem)

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Politiek, Gezondheid, Misbruik, Geluk
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk