De coronamaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor religieuze vieringen. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat voor religieuze vieringen een uitzondering geldt op het samenkomst verbod. Met een maximum van dertig gelovigen mogen die nog plaatsvinden, mits ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Dit heeft tot veel vragen geleid.

Samen met de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Hindoeraad heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, met minister Grapperhaus gesproken over de invulling en praktische vertaling van de begin deze week afgekondigde aangescherpte maatregelen. Vanuit zorg voor de medemens, volksgezondheid en ook bijdrage aan geestelijk welzijn staat prudentie en matiging daarbij voorop.

In het gemeenschappelijk communiqué is de praktische invulling opgenomen. Minister Grapperhaus heeft waardering uitgesproken voor de wijze waarop de koepelorganisaties voortvarend en verenigd hun verantwoordelijkheid tonen.

Gezamenlijk Communiqué van de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Hindoeraad over religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, een uitzondering geldt op het samenkomst verbod.

Hierover heeft overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Hindoeraad en de minister van Justitie & Veiligheid, die tevens verantwoordelijk is voor de erediensten, met de volgende uitkomst:

  1. Dringend advies van de hierbij aangesloten organisaties is om ten aanzien van religieuze of levensbeschouwelijk samenkomsten:
  • De fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken.
    De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen.
  1. Bij de religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten die doorgang dienen te vinden, uitvaarten en bruiloften wordt gewezen op ieders verantwoordelijkheid om:
  • De richtlijnen van het kabinet in acht te nemen,
    met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en onder de 30 personen (inclusief degenen die de dienst leiden).

De hierbij aangesloten religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zullen de naleving van de richtlijnen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring bevorderen.

Burgers vinden bij emotionele gebeurtenissen vaak steun bij religie en spiritualiteit. Religieuze organisaties kunnen op een natuurlijke manier een rol spelen in het tegemoet komen aan de behoefte aan gemeenschap, herdenken, steun en troost. Hiermee geven de koepelorganisaties aan op welke wijze de gemeenschappen dat ook in deze situatie kunnen doen.

 

Categorieën: Nieuws, BUN - Boeddhistische Unie Nederland, Politiek, Gezondheid, Geluk
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk