Zelfgekozen zelfdodingen zonder de hulp van artsen, krijgen, waar het om het bewijs gaat dat derden geen hulp hebben verleend, een steeds bizarder karakter. Onlangs werd het bestuur van de coöperatie Laatste Wil (CLW) –‘baas over eigen sterven’- naar eigen zeggen opgeschrikt door een telefoontje van de recherche. Die was ingeschakeld bij een zelfdoding. De persoon die die had uitgevoerd wilde een telefoon- met daarin de gefilmde opname van de zelfdoding, opgestuurd hebben naar de CLW.

De zelfdoder was bij het voltrekken van de daad alleen geweest en wilde dat ook laten weten aan degene die haar/hem zou vinden. Ook wilde die persoon kenbaar maken hoe de zelfdoding was geweest, als een gefilmd bewijs. Later liet de recherche aan het bestuur van CLW weten dat de opname niet was gelukt. Het bestuur zegt van de betrokken artsen te hebben begrepen dat het overlijden snel en vredig was geweest.

Het CLW-bestuur zegt dat het voor hem nieuw is dat mensen de film van een zelfdoding willen laten opsturen naar de CLW. ‘Maar we hebben die bewijzen natuurlijk graag. En dierbaren mogen bij een zelfdoding zijn voor steun en troost. Zij mogen een film maken die door hen wordt gedeeld. Dat is niet strafbaar, zolang ze maar “op hun handen zitten”.’

De CLW kwam dit jaar in het nieuws nadat het openbaar ministerie de coöperatie als criminele organisatie aanmerkte. Leden van de CLW konden na een half jaar lidmaatschap de beschikking krijgen over de naam van een poeder dat een snelle en volgens de coöperatie teweeg bracht, zonder hulp van derden. Ook werden kluisjes verstrekt aan de leden om het poeder, dat overigens vrij in omloop is en voor andere doelen wordt gebruikt, in op te slaan tot het gebruikt zou worden. CLW groeide als kool. Later trok het OM die kwalificatie weer in en werd de CLW een belangenorganisatie die druk uit oefent op de politiek om het sterven in eigen regie mogelijk te maken. Op internet doken namen op van het middel dat door de CLW zou worden verstrekt aan de leden.

Het bestuur in een op Sinterklaasdag verstuurde nieuwsbrief: ‘Het was te verwachten dat mensen de chemische middelen die nu rouleren ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Jammer is dat het nog steeds in het criminele wordt getrokken, voor betrokkenen, nabestaanden en derden in de samenleving. Dat maakt dat er stiekeme afspraken moeten worden gemaakt vooraf, tijdens en na de zelfdoding. Dat mensen niet in openheid een waardig levenseinde kunnen regisseren omdat er altijd het risico is dat er een vervolging plaats gaat vinden. Dat legt een onnodige druk op dit zelfgekozen levenseinde en maakt een vrijere beleving ervan minder mogelijk. Dat is jammer, ongewenst en paternalistisch. Immers een grote groep Nederlanders wenst die eigen regie en wenst de dokter er niet mee op te zadelen. Die groep wenst de rust in de laatste fase van het leven die het bezit van een laatste wil middel oplevert. Die wenst ook de nieuwe energie die het oplevert als je niet meer zoveel bezig hoeft te zijn om aan het spul te komen. En uiteindelijk wenst die groep ook het levenseinde zelf te kunnen regisseren. Met of zonder middel.’

Humaan en legaal

Op 1 september 2017 heeft het CLW- bestuur bekend gemaakt dat een laatste wil middel is gevonden dat humaan en legaal verkrijgbaar is. Het werd Middel X genoemd. Het bestuur maakte kenbaar de naam niet bekend te willen maken, omdat het middel alleen in grote hoeveelheden te koop is en het bestuur wil vermijden dat grote hoeveelheden restmateriaal gaan rondzwerven.

Inmiddels is de naam van Middel X bij een steeds groeiend aantal mensen bekend. De naam werd door Bert Keizer genoemd in het tijdschrift Arts en Auto, staat vermeld in het Peaceful Pill Handbook (Vredige Pil Handboek) en gaat rond in de “wandelgangen”. Het bestuur heeft signalen gekregen dat tenminste enkele honderden leden het middel hebben. Het bestuur beschikt over een grote hoeveelheid documentatie over de werking van Middel X, de (mogelijke) bijwerkingen en de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn bij inname.

Daarnaast zou het bestuur ook graag informatie ontvangen van leden die getuige zijn geweest van inname van middel X, of die beschikken over dit middel en voornemens zijn dit binnen afzienbare tijd te gebruiken.

 

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Politiek, Opmerkelijk
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk