Het Vaticaan is positief over de eerste internationale ontmoeting in het boeddhistische klooster Fo Guang Shan in Kaohsiung, Taiwan, tussen christelijke en boeddhistische nonnen, vorige maand. De bijeenkomst werd gesponsord door de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog in samenwerking met het klooster Fo Guang Shan.

De oorsprong, evolutie en huidige situatie van het monastieke religieuze leven voor vrouwen in het boeddhisme en in het christendom was een van de onderwerpen die werden besproken tijdens de eerste internationale boeddhistische-christelijke dialoog voor nonnen.

In een verklaring van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog staat dat ongeveer 70 nonnen uit Taiwan, Korea, Japan, India, Sri Lanka, Birma (Myanmar), Thailand, Singapore, Hong Kong, Cambodja, de Filippijnen, Brazilië, Italië en Duitsland aan de conferentie hebben deelgenomen. Er was ook een vertegenwoordiging van de Wereldraad van Kerken aanwezig.

In een verklaring aan het einde van de conferentie hebben de deelnemers deze eerste internationale dialoog voor de boeddhistische en christelijke nonnen gedefinieerd als een referentiepunt voor het bevorderen van wederzijds begrip en vriendschap tussen vrouwelijke religieuzen en voor het bouwen van bruggen die hun verschillende spirituele wegen met elkaar verbinden.

De nonnen zeggen ervan overtuigd te zijn dat de interreligieuze dialoog een weg is die mannen en vrouwen samen moeten bewandelen. Daarom moedigen zij steeds meer vrouwen aan om met hun “vrouwelijk genie” bij te dragen aan nieuwe en creatieve manieren van dialoog tussen religies en dringen zij er bij hun gemeenschappen op aan om opener te zijn, zodat deze bijdrage kan worden ontvangen.

Bron Vaticaan/BNN.

 

Categorieën: Nieuws, Chinees boeddhisme, Boeddhisme, Geluk
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk