ROBOT LOVE onderzoekt de liefde in de context van robotisering en kunstmatige intelligentie (AI). Mens en machine gaan al millennia hand in hand. Technologie en machines bieden telkens weer nieuwe manieren om onszelf te ontwikkelen – koken, taal, landbouw, machines, kunstmatige intelligentie – om onze kansen op overleven te vergroten. Echter, met deze ontwikkelingen beïnvloeden wij ook onszelf. Robotisering daagt ons uit na te denken over wie we zijn en hoe we ons tot elkaar willen verhouden.

Robotisering en steeds verder gaande samenwerking met robots gaan ons leven drastisch veranderen. ROBOT LOVE speelt met de vraag: zijn we meester of worden we slaaf? Gaan we liefde en aandacht uitbesteden aan robots of gebruiken we AI om bij onszelf te rade te gaan: are we human? Zijn we rationele machines, gericht op eigen gewin, of empathisch en sociaal? Wordt aandacht schaars of vinden we via digitalisering en robotisering juist tijd en manieren om liefde evenredig te verdelen? Belooft de toekomst een verschraling of juist inclusie met democratisering van de liefde als doel?

ROBOT LOVE, het boek

Robots maken al lang deel uit van ons dagelijkse leven. Maar hoe kunnen wij robots accepteren, beter nog, leren liefhebben? Het boek ROBOT LOVE onderzoekt de band tussen mens en robot. Robots en kunstmatige intelligentie (AI) moeten als nieuwkomers veel leren en worden opgevoed. Dat vereist aandacht, zorg en vooral liefde.

Dit rijk geïllustreerde boek begeleidt de grootschalige tentoonstelling waar het werk van ruim vijftig internationale kunstenaars die werken op het snijvlak van kunst, technologie en samenleving te zien is.

Het boek opent met ‘Our Robotic Future’ waarin Margaret Atwood de vele robottoepassingen aanstipt.

Vervolgens laat Ingo Niermann zien dat robot behoort tot de altijd maar groeiende lijst van huisdieren en andere gezelschapsvormen voor mensen. De robot laten ons kennismaken met andere vormen van liefde.

Jan Redzisz futuristische verhaal ‘Spriklers Pov’ speelt zich af in een toekomst niet ver van nu en onthult hoe weids het spectrum van de liefde zich zal gaan verspreiden in toekomstige communities.

In ‘Genderfluid Sextertainment’ benadert Trudy Barber het onderwerp vanuit een upbeat, feministische hoek. Ze benadrukt het belang van sexrobots – inclusief versies die niet op mensen lijken – en onderstreept het emancipatorische potentieel van het in kaart brengen van de liefde in een genderfluïde landschap.

Marijntje Smits’ symposium toont de ideeën van invloedrijke denkers over liefde en empathie voor robots en AI. Haar bijdrage levert een fascinerend inzicht in het ethische mijnenveld dat we hebben betreden. Vertrouwen is de basis voor het linken van menselijke intelligentie: tussen individuen, bedrijven en de overheid. Nieuwe technologieën, zoals blockchains, worden ontwikkeld om kennis te verspreiden en wetenschap veiliger te maken. Maar als het om AI gaat, gelden andere regels.

Tobias Revell ziet de uitdaging in het herkennen van het complete ‘anders-zijn’ van kunstmatige intelligenties. Het blijven netwerk-gedreven objecten die gegevens verwerken en die compleet anders zijn dan wij.

Reza Negarestani, een vooraanstaand filosoof leidend op het vlak van Artificial General Intelligence (AGI), bepleit dat wij ons idee van wat intelligentie precies is grondig moeten bijstellen om zo ruimte te maken voor toekomstige AGI. Zo ontstaat er ruimte buiten de traditioneel Westerse, binaire systemen.

Emilio Vavarella interviewde een Mnemodrone – een AI gevoed met menselijke herinneringen – om te achterhalen of een machine kan handelen op basis van dit collectieve geheugen.

In ‘AI is Full of Love’ verdedigt Mohammad Salemy de speculatieve stelling dat mensen seks zullen gaan uitbesteden aan machines. AI ontwikkelt zijn eigen versie van seksuele intelligentie. De gevolgen die profiling en de toegepaste algoritmes zullen hebben op onze liefde en seks, beïnvloed ons bewustzijn en ons gedrag veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen.

Dat geeft een leuk opstapje naar Katerina Kolozova. Zij benadrukt het belang ons open te stellen voor de ‘ander’ – ongeacht of we ons filosofisch tot die ‘ander’ kunnen verhouden. Om onszelf te kunnen herkennen in de organische of synthetische ‘wezenlijkheid’ van de ‘ander’, zullen we onze eigen subjectiviteit los moeten laten. Alleen zo kan het aanstaande cybernetische tijdperk ons tot nieuwe inzichten brengen.

Professor Minoru Asada sluit vervolgens af met een frisse blik op de interactie tussen mens en machine. Hij is ervan overtuigd dat het investeren in AI de mensheid ten goede zal komen, en dat het waarschijnlijk ons perspectief op normaliteit radicaal zal veranderen.

ROBOT LOVE is bedacht en ontwikkeld vanuit het sterke geloof dat we robots van heel dichtbij en persoonlijk moeten leren kennen om zo menselijke feedback te krijgen. De enorme stapel big data zal AI helpen technisch verder te komen, maar het ontwikkelende bewustzijn en waarnemingsvermogen zal – naar onze mening – afhankelijk zijn van de behendige en creatieve vindingrijkheid van de mens-machine relatie in de niet zo verre toekomst. Dat we onderweg wat onbehaaglijke spanningen, veroorzaakt door ethische dilemma’s, tegen zullen komen, wordt duidelijk gemaakt door Arnon Grunbergs korte satirische verhaal ‘How Josephine Ended up in Serbia’, dat hij speciaal voor ROBOT LOVE schreef.

ROBOT LOVE, de expositie

ROBOT LOVE is een grootschalige, internationale expo-experience op het snijvlak van kunst, design en wetenschap met indrukwekkende werken van meer dan 50 internationale kunstenaars. Daarnaast is er een gevarieerd programma voor jong en oud met vele evenementen: workshops, lezingen, debatten en tours. Ook zullen er partnerevents, educatieprogramma’s en een Robot Café georganiseerd worden. ROBOT LOVE vindt plaats van 15 september t/m 2 december 2018 in de Melkfabriek op het voormalige Campinaterrein in Eindhoven.

ROBOT LOVE is een initiatief van de Niet Normaal Foundation. Deze foundation werd in 2007 opgericht door Ine Gevers en heeft tot doel om exposities te organiseren op maatschappelijk relevante vlakken voor een breed publiek. Ine Gevers is de drijvende kracht achter de expositie en het boek ROBOT LOVE. De redactie van het boek bestaat verder uit Dennis Kerckhoffs, Klaas Kuitenbrouwer, Marijntje Smits en Iris van der Tuin.

ROBOT LOVE
Can We Learn from Robots about Love?
Auteur: Ine Gevers e.a.
ISBN 978 90 8989 776 3 | gebonden | € 39,99 | 248 blz.

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Categorieën: Boekbespreking en Nieuws Tags: boek, empathie, liefde en Robot Love 

Reageren is niet meer mogelijk

Menu