Het bestuur van de Amerikaanse boeddhistische organisatie Against the stream (ATS) onderzoekt sinds eind maart van dit jaar een beschuldiging van seksueel wangedrag tegen de stichter en leraar van de organisatie Noah Levine. Tijdens het onderzoek zijn de onderwijsactiviteiten van Levine en zijn lidmaatschap van de Raad van bestuur opgeschort. De leraar ontkent.

Noah Levine (l) en Frank Uyttebroeck. Amsterdam, De Roos, december 2015. Foto Arjan Schrier.

Het is het tweede geval van beschuldigingen van seksueel wangedrag met toonaangevende leraren binnen deze organisatie in korte tijd. In februari dit jaar werd bekend dat van de Nederlandse ATS-leraar Frank Uyttebroeck door ATS de lerarenbevoegdheid is ingetrokken na talrijke klachten van vrouwelijke studenten in januari 2017. Na onderzoek kwam volgens de organisatie een patroon van seksueel wangedrag aan het licht.

De raad in een verklaring op 29 maart over Levine: ‘Het is met grote spijt dat wij aankondigen dat we meldingen hebben ontvangen van seksueel wangedrag door Noah Levine. We zijn een onderzoek begonnen. We weten dat deze aankondiging belangrijke emotionele gevolgen kan hebben voor u, en voor de docenten en personeel, en we (…) zijn van plan hen steun te verlenen op elke wijze die mogelijk is. De Boeddha, dharma en sangha zijn een schuilplaats.’

Een dag later, op 30 maart, reageert Levine* op de ingebrachte beschuldigingen en de maatregel van het ATS-bestuur.  Vertaald en samengevat: ‘De brief van het bestuur (aan onderdelen van ATS en verschillende sangha’s) en de maatregel zijn gebaseerd op een valse aantijging (…) Er is een brief gestuurd aan de leden van ATS en anderen waarin wordt beweerd dat het contact met een vrouw niet op wederzijdse afspraken gebaseerd was. Dat is niet waar. Al onze interacties waren gebaseerd op wederzijdse afspraken met een duidelijke en open communicatie. De breedte en de duidelijkheid (…) maakt deze beschuldiging voor mij en degenen die mij kennen des te meer verrassend. Ik ben beschikbaar voor alle betrokken partijen om de zaak te bespreken – niet alleen de bewering ontkennen, maar om ervoor te zorgen dat elke bezorgdheid, elke vraag en elk feit op een openlijke en eerlijke wijze wordt beantwoord of weggenomen.

Ik heb de afgelopen 30 jaar genezing gevonden (in de dharma) en deed mijn best om anderen te helpen hetzelfde te ervaren. Ik ben zeker geen perfect of verlichte persoon, maar ik heb in de dharma een pad (gevonden) dat heeft geleid tot een belichaamde eerlijkheid en transparantie over eventuele tekortkomingen die ik heb. Het is met dezelfde transparantie en eerlijkheid dat ik deze brief schrijf en duidelijk wil maken dat waarvan ik ben beschuldigd absoluut niet waar is.’

Organisaties waarbij Levine is betrokken, zoals Spirit Rock, zijn op de hoogte van de beschuldiging en Spirit Rock stelt een eigen onderzoek in naar deze beschuldiging. Levine heeft zijn leraren Jack Kornfield en Ajahn Amaro op de hoogte gesteld en blijft in rechtstreeks contact met hen. De activiteiten van de organisatie gaan gewoon door. Levine is één van de toonaangevende jongere generatie boeddhistische leraren in de VS en de auteur van bestsellers zoals Against the stream en Dharma Punx.

Frank Uyttebroeck

Noah Levine was een paar maal in Nederland en ontmoette daar ook Frank Uyttebroeck, leraar van Tegen de stroom Nederland. Sommige van de gevallen van seksueel wangedrag waarvan Uyttebroeck werd beschuldigd vonden volgens ATS plaats in de New Life Foundation in Thailand, waar Uyttebroeck als meditatieleraar en vertegenwoordiger van ATS werkte. Uyttebroeck was jarenlang de leraar binnen de Rotterdamse sangha van Tegen de stroom in. Vorig jaar werd het stil rond hem, de site van Tegen de stroom Rotterdam verdween van het net.

ATS biedt slachtoffers van deze ex-leraar via haar site ondersteuning aan. Ook Uyttebroeck kreeg volgens ATS begeleiding aangeboden, om een proces van genezing en verzoening te volgen. De ex-leraar koos daar niet voor. Het bestuur van ATS heeft daarop Uyttebroeck gevraagd een brief te schrijven aan zijn sangha en uit te leggen wat er gebeurd is. Dat deed hij maar veel mensen vonden de inhoud vaag en onbegrijpelijk en bleven met veel vragen zitten, zegt de organisatie. Het BD vroeg bij aanvang van de berichtgeving over het ontnemen van het leraarschap Uyttebroeck om een reactie, maar die wilde daar in het openbaar niet op reageren.

*De reactie van Noah Levine in het Engels:
‘Recently a letter was sent out to members of our community and to undisclosed recipients. The letter contains an allegation made through a third party regarding a woman I was dating who has apparently made a claim that some of our consensual contact was somehow non-consensual. This never happened. All of our interactions were mutual with clear and open communication. The breadth and clarity of our conversations makes this accusation all the more surprising to me and those who know me.
I have made myself available to all involved parties to discuss the matter – not just to deny the allegation, but to make sure that every concern, every question, and every fact is addressed openly and truthfully.
Further, all of the governing bodies of the organizations I am involved with are aware of and responding to the letter. This includes the boards of Against the Stream and Refuge Recovery as well the executive team at Refuge Recovery Treatment Centers. The ethics council at Spirit Rock Meditation Center is also aware of this and will be doing their own inquiry into this accusation. I have also informed my teachers Jack Kornfield and Ajahn Amaro and will continue to be in direct contact with them.
I am doing my best to meet all of this with forgiveness and compassion, bringing mindfulness to all of the unpleasant thoughts, feelings, and sensations that are arising and passing through my heart, mind, and body.
With kindness, compassion, appreciation, and as much equanimity as I can embody in this present moment,
Noah Levine
Bron ATS, foto’s Arjan Schrier.

Lees meer over Frank Uyttebroeck  

Categorieën: Nieuws
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk