De Reclame Code Commissie (RCC) heeft gisteren uitgesproken dat Wakker Dier in een radiospot over kaas van Maaslander en Old Amsterdam onvoldoende duidelijk is geweest. Volgens de RCC zou de consument door de formulering van de spot kunnen denken dat de genoemde kazen volledig uit stalmelk bestaan.

Dat is niet het geval en Wakker Dier heeft deze suggestie ook nooit willen wekken. Maaslander en Old Amsterdam zijn voor zo’n 20 procent van stalmelk gemaakt. Om verwarring voor het publiek te voorkomen had Wakker Dier vorige week al, direct na ontvangst van de klacht, haar spot aangepast. De RCC vond de nieuwe radiospot op dat punt wel duidelijk. Verder besloot de RCC dat Wakker Dier onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat de keuze voor stalmelk alleen gelegen zou zijn in de lagere productiekosten hiervan. Ook met dit deel van de uitspraak zal Wakker Dier bij het vervolg van haar campagne rekening houden.

De RCC heeft op zichzelf geen bezwaar tegen het feit dat Wakker Dier consumenten wijst op de aanwezigheid van stalmelk in bijvoorbeeld Old Amsterdam en Maaslander. Wakker Dier: “Wij willen de consument laten weten dat ze een keuze hebben: er is ook kaas die wel volledig is gemaakt van melk met weidegarantie, zoals bijvoorbeeld biologische kaas, Beemster of Milner.”

De campagne tegen stalmelk

De radiospot was onderdeel van de campagne tegen stalmelk: melk van koeien die jaarrond op stal staan. Door schaalvergroting en intensivering verdwijnen steeds meer melkkoeien uit de wei; inmiddels staan bijna 500.000 dieren altijd op stal.

foto Joop Hoek

Dit staat haaks op de wens van de Nederlandse bevolking en de overheid, zij vinden de koe in de wei juist heel belangrijk. In een poging het tij te keren, kiezen steeds meer zuivelproducenten voor weidemelk. Zo draagt een groot deel van de verse melk een Weidemelklogo: dit garandeert dat de melk volledig afkomstig is van koeien die minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag in de wei mogen grazen. Helaas zijn er nog veel kazen zonder Weidemelklogo, zoals bijvoorbeeld Maaslander en Old Amsterdam. Die kazen worden gemaakt van een mix van weidemelk en stalmelk. Juist omdat er erg veel melk nodig is om kaas te maken – tien liter melk voor één kilo kaas – vindt Wakker Dier dat weidegang en het daarbij behorende weidemelklogo een minimumvereiste voor alle kaasmerken zou moeten zijn. Op de website van Wakker Dier staat een overzicht van kazen met en zonder weidemelklogo.

Weidegang: goed voor koe en landschap

Weidegang is niet alleen belangrijk voor Nederlanders en het Nederlandse landschap, maar vooral ook voor de koe zelf. In de wei kunnen ze vrij bewegen, dansen en hun natuurlijke gedrag beter vertonen. Bovendien hebben weidekoeien minder last van uierontsteking, pootgebreken en klauwontstekingen, en is de vruchtbaarheid beter. Ook het milieu is er bij gebaat, omdat weidegang zorgt voor minder ammoniakuitstoot.

Bron Wakker Dier.

 

Categorieën: Natuur, Nieuws, Rechtspraak, Dierenwelzijn, Voedsel, Gezondheid
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk