De veehouderij is één van de grootste veroorzakers van klimaatverandering in de wereld. Toch staat dit onderwerp niet hoog op de politieke agenda. ProVeg, een organisatie met als doel het versnellen van de overgang naar een plantaardig voedselsysteem, wil dat reductie van dierlijke landbouw prioriteit krijgt tijdens de klimaatconferentie (COP24) in Polen. De stichting werft via een petitie maatschappelijke steun om de eis kracht bij te zetten.

De veehouderij is volgens ProVeg één van de grootste bijdragers aan klimaatverandering in de wereld, verantwoordelijk voor 14.5% van alle broeikasgassen – meer dan de hele transportsector. Meer dus dan alle auto´s, vliegtuigen, treinen en schepen bij elkaar. En toch wordt deze kwestie tot nu toe nauwelijks besproken door wereldleiders en beleidsmakers.

“We moeten ons voedselsysteem omgooien”, aldus de petitie. Een verschuiving in de manier waarop we ons eten produceren en consumeren kan volgens ProVeg enorm veel positieve invloed hebben op klimaatverandering, kwetsbare natuur en de voedselzekerheid. Het terugbrengen van de broeikasuitstoot van de veehouderij is één van de meest effectieve manieren om de internationale klimaatdoelen te bereiken. Dit kan gedaan worden door de hoeveelheid vee te verminderen, evenals de consumptie van vlees, zuivel en eieren, stelt ProVeg.

Rol Nederland

De oproep is met nadruk ook gericht aan de Nederlandse overheid, stelt Pablo Moleman van ProVeg: ‘Nederland is één van de grootste melkproducenten in de wereld. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur liet eerder dit jaar al overtuigend zien dat de Nederlandse klimaatverplichtingen simpelweg niet gehaald kunnen worden zonder de omvang van de veehouderij in ons land drastisch te verminderen. Toch wordt hier in het recent gesloten Klimaatakkoord weer met geen woord over gerept.’

ProVeg Nederland, van 2011 tot en met 2017 Viva Las Vega’s (VLV) genoemd,is een Nederlandse stichting met als doel het versnellen van de overgang naar een plantaardig voedselsysteem. De stichting doet dit naar eigen zeggen door “het makkelijker te maken voor consumenten om vaker plantaardig te eten” en “bedrijven te helpen om in te spelen op de groeiende vraag naar plantaardige producten”. ProVeg Nederland is lid van de internationale koepel ProVeg International.

In 2017 besloot Viva Las Vega’s te gaan samenwerken met de nieuwe Europese koepelorganisatie ProVeg International, die ook lidorganisaties heeft in Duitsland (ProVeg Deutschland, van 1892 tot 22 april 2017 Vegetarierbund Deutschland (VEBU) geheten, Polen (ProVeg Polska), Spanje (ProVeg España) en het Verenigd Koninkrijk (ProVeg UK). Voor de herkenbaarheid heeft de stichting daarom per 1 januari 2018 de naam gewijzigd naar ProVeg Nederland.

De stichting werkt volgens het principe van effectief altruïsme, wat inhoudt dat campagnes zoveel mogelijk worden onderzocht en beoordeeld op concrete impact. De stichting doet eigen onderzoek en werkt samen met andere organisaties in binnen- en buitenland om de effectiviteit van veganistisch campagnewerk te vergroten en nieuwe effectieve methoden te verkennen.

Bron ProVeg.

 

Categorieën: Natuur, Economie, Politiek, Gezondheid, Milieu
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk