Wakker Dier start een sms-actie om biologische boeren te helpen hun koeien te redden. Circa 6.000 biologische melkkoeien dreigen namelijk letterlijk het slachtoffer te worden van shitbeleid. Ze moeten met hun leven betalen voor een mestoverschot waar ze niet aan hebben bijgedragen. De bioboeren hebben een zaak tegen de staat aangespannen én gewonnen.

Maar staatssecretaris Van Dam gaat in hoger beroep. Wakker Dier vraagt heel Nederland om de boeren te helpen met het bijeenbrengen van de advocaatkosten.

Tot 1 april 2015 werd de Nederlandse melksector in bedwang gehouden door de melkquota. Het afschaffen van deze quota leidde in korte tijd tot een grote groei van het aantal koeien en tot een mestoverschot. De overheid besloot daarom dat álle boeren terug moeten naar het aantal koeien dat ze hadden in juli 2015. In totaal moeten er 60 duizend koeien naar de slacht. Oók dieren van biologische boeren die voldoen aan strenge milieuregels en al veel minder mest produceren.

foto Joop Hoek

Een aantal biologische boeren stapte naar de rechter en kreeg gelijk. De rechter oordeelde dat biologische boeren en hun koeien niet verantwoordelijk zijn voor het mestoverschot. Klare taal. Maar de staat gaat toch in hoger beroep om de slacht van de zesduizend biologische melkkoeien af te dwingen. Natuurweide, de overkoepelende organisatie voor biologische melkveehouders, en Wakker Dier willen dit onrecht koste wat kost voorkomen. Natuurweide is de overkoepelende organisatie voor biologische melkveehouders en vertegenwoordigt 230 boeren.

Het alternatief voor shitbeleid

Wakker Dier noemt de plannen van de overheid ‘shitbeleid’ en wil het anders. Vorig jaar november werd het plan ‘Grondgebonden Melkveehouderij’ gepubliceerd door een coalitie van diverse boeren-, natuur-, milieu- en zuivelorganisaties. Dit voorstel zorgt ook voor de benodigde afname van fosfaat, maar op een manier waardoor binnen vijf jaar alle melkveebedrijven grondgebonden zijn. Dat betekent dat ze allemaal genoeg grond hebben om koeien te weiden en alle mest zelf te gebruiken. Van een mestoverschot is er dan geen sprake meer. Dit gebeurt nu al op biologische en grondgebonden melkveebedrijven. Zo had de overheid een slag kunnen maken naar een duurzame veehouderij. Wakker Dier ondersteunt het plan voor een grondgebonden melkveehouderij met de koe in de wei.

Bron Wakker Dier. Omslagfoto Joop Hoek.

Categorieën: Natuur, Dierenwelzijn, Politiek
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk